Groot Gezin
Hete hangijzers
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

57. Het taboe: kinderen

Zelf ben ik getrouwd toen ik 19 jaar was. Mijn vrouw was amper 16. Dat kon natuurlijk niet goed gaan. Binnen 3 jaar waren we weer gescheiden en hadden we twee kinderen. Zo ging dat toen. Je speelde in een band en dit soort huwelijken kwamen wel vaker voor. Over voorbehoedsmiddelen werd nagenoeg niet geschreven. Het was 1969, the summer of love, letterlijk.

Toen ik 26 was, was mijn vriendin 16 jaar. Dat ging 2 jaar goed. De pil was gemeengoed en er kwamen geen kinderen bij kijken. De pil is een zegen voor de mens.

Nu ik 50 ben zie ik heel andere problemen. Door de wol geverfd durf ik te stellen, dat de hoeveelheden alcohol en de veel te veel THC-bevattende nederwiet de jeugd nog parten zal spelen. XTC wordt ook al als een gewoon 'pilletje' gezien. Door dit overdadige gebruik van toch best wel gevaarlijke middelen creeren we een generatie nihilisten die door de verbeterde maar oppervlakkiger onderwijsvormen niet als zodanig direct herkenbaar zijn. Een enigzins diepgaand gesprek kun je er echter niet mee voeren. Anders zouden ze deze middelen ook niet zo extravagant gebruiken.

Anders gezegd: we zijn er veel erger aan toe dan pak weg 20 a 30 jaar geleden. Zaken die je nu als gewoon ervaart waren 20 jaar geleden absurd. In alle geledingen van de maatschappij is geld het toverwoord en dientengevolge wordt er allen maar gekeken naar geldelijk voordeel. Wat dat veroorzaakt is duidelijk. Een gigantische leegheid.

Daarom ben ik blij dat mijn kinderen geen kinderen willen. Kinderen willen is volgens mij slechts een oerdrang van nestgeur die op allerlei manieren wordt gerechtvaardigd. Zelfs het argument dat de mens zelf de grootste milieuramp is, is vloeken in de kerk en getuigt van een vergaande hypocriete houding van ouders. Kinderen willen. Stel dat eens ter discussie.

Reactie voor op de website?

57.1. Ja hoor, gaan we weer

Mijns inziens is hier al een discussie over geweest, ik geloof onder de naam club van rome.

Maar ik wil best reageren. Als kind van ouders met 2 kinderen wist ik niet beter dan dat zo hoorde. Liefst een jongen en een meisje. En verder was het zo. Mijn ouders, zelf kinderen uit een groot gezin vonden dat prima. Ik, met tot nu toe, 4 kinderen vinden ze knap, maar zouden ze zelf niet willen. Vinden het voor mij moeilijk. Maar toevallig was er een leuke discussie op mijn moeders verjaardag kortgeleden. Allemaal vrouwen uit grote gezinnen, maar zelf maar 2. En allemaal hadden ze zoiets van, ja het is toch leuker voor de kinderen. Je bent niet verplicht om met die ene broer of zus ook nog op te moeten schieten. Met meer kinderen is er altijd wel 1 die je graag mag, of juist niet. En als ouders overlijden hebben ze toch nog meerdere broers en zussen. Dat vond ik heerlijk om te horen.

Maar nu even over jou. Je bent 50 en blij dat je kinderen geen kinderen willen? Waren ze voor jou dan zo'n last, en wil je die hen besparen? Of kon je door hen niet meer op wereldreis of die fantastische badkamer kopen? Ik begrijp niet waarom je blij bent dat jou kinderen geen kinderen willen. Weet je zelf niet meer hoe fantastisch het is om zo'n frummeltje te krijgen en te zien opgroeien tot een individu? Of weet je alleen nog maar de nadelen van evt. gebroken nachten of zo? En als jouw kinderen geen kinderen krijgen wordt jij geen opa. Lijkt je dat zo leuk?

En die drang naar geld waar je het over hebt, waar zie je die het meest? Bij de tweeverdieners zonder kinderen. De mensen die ik ken met kinderen zijn bezig met het milieu, de maatschappij etc. En de mensen die ik ken zonder kinderen zijn bezig met een groter huis, grotere auto, beleggen, nog verdere vakanties en nog vaker.

Wat is dan leger?

En dan heb ik het niet over grote gezinnen. Ook over 'kleine' gezinnen.

Heb ik het goed begrepen dat je 50 en alleen bent? Ik heb met je te doen.

Marga

Reactie voor op de website?

57.2. Verbitterd? Geniet!

Beste meneer,

weet u wel dat de generatie kinderen van nu, die u als 'leeg' beschouwd, is opgevoed door mensen van uw generatie. Mensen die blijkbaar wel 'goed' wisten om te gaan met allerlei verdovende middelen. Mensen die nu dus in drie-delig kostuum als gekken door de wereld racen om 'geld te vergaren'. Het is frappant om te zien dat veel mensen uit de 'flower-power tijd' erg materialistisch in het leven staan. Goed voorbeeld doet goed volgen. Aan wie ligt het nu eigenlijk? Aan de kinderen of aan de volwassenen die deze kinderen hebben groot gebracht?

Ik zou u willen adviseren in de politiek te gaan en het drugsbeleid danig te gaan veranderen. Daar hebben de kinderen die nu opgroeien nl. recht op. Volwassen die hen beschermen, volwassenen die niet alleen met hun eigen problemen bezig zijn, maar oog en oor hebben voor hun kinderen. Dan doet u iets positiefs en ik denk dat u zich daar veel beter bij zou voelen. Oh, en dan nog iets: kinderen WIL je niet, kinderen ontvang je. Je wenst ze.....

Het is jammer dat u geen opa wordt, het zou fantastisch zijn om met uw kleinkind te gaan fietsen en ze allerlei dingetjes te laten zien, boompjes, beestjes en wat al niet meer. U zult leren met nieuwe ogen te kijken, met verwondering naar al het moois op deze wereld. Om ze te leren genieten van al het kostbare kleins in de wereld..

Blijkbaar bent u erg verbitterd geraakt door het leven .

Het is misschien zinvoller deze discussie op een andere site te gaan voeren, hier treft u alleen maar mensen die op een bewuste manier omgaan met kinderen, geld, milieu etc. Het is verspilde energie, niet veel mensen zullen zich tov. u willen verantwoorden waarom ze kinderen 'willen' en zo ja waarom of hoeveel.

Pak uw fiets en geniet van deze zonnige dag.

Groet, Marjolein. Product uit de jaren zestig, moeder en consuminderaar. Alles naar volle tevredenheid.

Reactie voor op de website?

57.3. Het Taboe: kinderen deel 2

Marga heeft volgens mij niet helemaal begrepen wat mijn bedoeling was. Haar kritiek op mijn brief is louter gebaseerd op gevoelens. In gesprekken over het krijgen van kinderen is zelden of nooit sprake van een rationele benadering. Mijn bijdrage is bedoeld als een rationele benadering van het werpgedrag wat bij elk dier en ook de mens aanwezig is. Uitgaande van deze rationele benadering kun je stellen dat in de westerse wereld het krijgen van kinderen, een luxe trouwens, de grootste milieuvervuiling is die je je kunt voorstellen. De Club van Rome heeft dan ook op een zakelijke manier de overbevolking aan de kaak gesteld en dat kun je niet af doen met 'daar gaan we weer'. Bij de gevoelsmatige benadering van het werpgedrag kom je onherroepelijk terecht in iets wat op discussie lijkt maar het in geen geval is. Dat is dus zonde van de tijd en derhalve zinloos.

Als Marga zo begaan is met kinderen waarom adopteert ze dan niet een of twee of meer stumperds uit andere delen van de wereld waar deze vaak op de meest schrijnende wijze moeten proberen te leven? Sterker nog: als Marga het geld en de inspanning die het opvoeden van een kind met zich mee brengt zou spenderen aan instellingen die zich bezig houden met het lot van kinderen in de derde wereld zou ze met gemak een heel dorp kunnen onderhouden. De lege flessen in de glasbak gooien of de oude kranten in de daarvoor bestemde papierbak klinkt leuk en balsemt de ziel maar met zorg voor het milieu heeft het niets te maken.

Een (milieu)belasting vanaf het derde kind zou ook terecht zijn. De afschaffing van allerlei subsidies ten bate van grote gezinnen zou ook eerlijker zijn tegenover de mensen die nu de rekening krijgen gepresenteerd voor de mode die thans heerst te weten: het krijgen van veel kinderen. Het is niet alleen een funeste mode voor kind en milieu het is bovenal a-sociaal.

Jo

Reactie voor op de website?

57.4. Het taboe: ouder worden??

Beste Jo,

Je schrijft:

  Mijn bijdrage is bedoeld als een rationele benadering van het werpgedrag wat bij elk dier en ook de mens aanwezig is. Uitgaande van deze rationele benadering kun je stellen dat in de westerse wereld het krijgen van kinderen, een luxe trouwens, de grootste milieuvervuiling is die je je kunt voorstellen.
Maar, uitgaande van deze rationele benadering kun je toch net zo goed tot de conclusie komen dat ouder worden, een luxe trouwens, de grootste milieuvervuiling is die je je kunt voorstellen?

Of schrijf ik nu erg grote onzin? Maar leg ook nog eens uit wat je bedoelt met 'werpgedrag'. Bedoel je het zo negatief en verachtelijk als je het schrijft?

Theo

Reactie voor op de website?

57.5. Voor Jo

Misschien hebben we (Marga en ikzelf, Marjolein) niet helemaal begrepen dat u een rationele benadering/discussie wenst over het begrip werpgedrag omdat u uw stukje begon met een ietwat verminderd rationeel relaas over uw huwelijken en de manier waarop uw kinderen op deze wereld gekomen zijn.

Heeft u geverifieerd of Marga haar kinderen al dan niet heeft geadopteerd, of misschien pleegt zij opvang voor kinderen wiens ouders niet in staat zijn zelf de opvoeding ter hand te nemen, ik weet nl dat er mensen zijn op deze site die dat doen.

U wenst milieu belasting van grote gezinnen? Heeft u uitgerekend dat een groot gezin meer milieubelastend is dan een klein gezin? Als u dan toch een rationele discussie wilt: feiten graag. Weet u dat wij met ons grote gezin minder water verbruiken dan een gezin met twee kinderen? Evenzoveel gas en stroom, misschien nog minder. Wij zijn niet vies en hebben het niet koud. Wij eten biologische producten en zijn niet afhankelijk van voorverpakte etenswaren. En ga zo maar door. Waarin zit in godsnaam het 'belastende' in deze.

Mijn kinderen zijn sociaal en hebben leren delen. Ze weten dat niet 'alles' zo maar kan. Ik ben ervan overtuigd dat zij zich later op een bewuste manier zullen verbinden met de 'noden' op deze wereld.

Weet u, eigenlijk ben ik, heel irrationeel, kwaad op mezelf dat ik toch deze discussie aan ga. Ik weet, het is een vrije keus, maar wat u schrijft kwetst mij enorm. Juist omdat wij proberen op een bewuste manier om te gaan met al deze dingen, en dit ook aan onze kinderen willen leren. Uw wijzende vinger vind ik bepaald onrechtvaardig omdat u met modder gooit zonder uzelf te hebben verdiept in 'hoe het er nu werkelijk aan toegaat in een groot gezin'.

Ik zou graag van u willen weten wat u daadwerkelijk voor ons milieu en de derde wereld? Bent u daar dan zo bewust mee bezig of bent u gevrijwaard omdat u 'maar' twee kinderen heeft grootgebracht.

Weet u nog 'de maatschappij dat ben jij' dat geldt voor ons allemaal. Wellicht is het een idee om deze discussie wat meer opbouwend voor te zetten. Het zou kunnen dat we elkaar nog wat te leren hebben.

Groet, Marjolein.

Reactie voor op de website?

57.6. Het Taboe: kinderen deel 3

Marjolein denkt in haar reactie 'Verbitterd? Geniet!' dat ik een rond-racende, veel-geldverdienende driedelig pak-drager ben. Het tegenovergestelde eerder. Ik heb lang haar, speel nog steeds in een band, rook stuff (maar wel heel weinig hoor) en ben ... werkgever. Ik moet je zeggen dat ik niet eens een pak heb. Rondracen doe ik ook niet.

Wat ik dan wel doe? Ik probeer o.a. omdat ik dat belangrijk vind, de wereld om me heen te verbeteren. Dat doe ik door kinderen die tussen het wal en schip dreigen te geraken de nodige aandacht te geven en te helpen als dat nodig is. Niet om ze zelf bewust op de wereld te zetten. Er zijn genoeg kinderen zonder ouders, waarom zal ik die niet helpen. Mijn buurmeisje, bijvoobeeld, van 14 heeft een probleem met haar ouders. De Marokkaanse cultuur is hiervan de oorzaak. Wij, mijn vriendin en ik luisteren naar haar problemen en ze weet dat ze hiermee bij ons een gewillig oor vindt en dat we haar helpen als het kan.

Dat is wel iets anders dan mijn leeftijdgenoten die zich laten voorstaan op hun politieke correctheid en voor de rest niets doen. Ja, ze hebben een grote mond als je het geklier - wat voortkomt uit de frustratie van hun eigen geld-hebzucht - van hun kinderen aankaart. Dan kun je ineens niet met kinderen omgaan. Nee, dan moet je deze kinderen maar laten aanklooien zodat ze later niet meer te redden zijn. Deze, in wezen zielige mensen, waren vroeger vaak zogenaamd hippies die hun tijd verloochenen en daar nu de prijs voor moeten betalen. Uiterst triest. Hadden ze maar niet moeten luisteren naar de onzin van de wereldverbeteraars die nu op het regerings-pluche zitten.

Het opvangtehuis in de buurt kan ook altijd bij ons aankloppen als er wat huisraad nodig is voor een bewoner die weer probeert een bestaan op te bouwen. De mensen die voor me werken kunnen rustig wat later komen op het werk omdat ik weet dat ze het nodige verantwoordelijksbesef hebben en dat ze niet zomaar te laat komen. Vooral jongeren vinden het fijn om bij ons in de winkel te werken.. Er wordt niet beloond op prestatie, dat hoeft ook niet echt.

Voor mijn leeftijdgenoten heb ik niet zoveel bewondering. Je hebt gelijk als je stelt dat de meerderheid geld wil verdienen. Ik weet dat dat niet zo belangrijk is. Ik hoef geen nieuwe auto en een nieuwe dure keuken vinden we ook onzin. Betrokkenheid bij de wereld om ons heen is wel belangrijk. En als je dan al dat hypocriete gedoe om je heen ziet word je er wel eens moedeloos van. Nieuwe auto, vaak op vakantie, nieuw huis en dan voor je milieu-betrokkenheid de lege flessen in de glasbak, dat bedoel ik. Veel kinderen van deze mensen hebben het 'geld-verdienen' geërfd van hun ouders waardoor ze nu menen keihard te moeten werken om er later achter te komen dat je er niets mee opschiet. Volgens mij heb ik het beste leven wat ik me kan wensen. Gezond, leuk werk, goede verhouding en niet mee hoeven te doen met de waan van alle dag. Wat wil je nog meer ?

Jo

Reactie voor op de website?

57.7. Kijk eerst om je heen

Mijn naam stond niet onder mijn reactie (red: inmiddels wel) en dat wil ik even rechtzetten. Verder wil ik graag van Jo weten waarom hij nou zo nodig het grote gezin aan de kaak wil stellen. Volgens hem zijn wij allen gigantische milieuvervuilers en hadden we beter kinderen kunnen adopteren. Verder klaag je enkel over de hebzucht en gelddrang van je leeftijdgenoten. Zoals ik in mijn eerste reactie al schreef vind je die gelddrang en hebzucht meer bij de tweeverdieners zonder kinderen dan in grote gezinnen. En ik doe meer dan mijn glas in de glasbak. Maar ik ga hier niet opsommen wat. Ik denk dat dat geen zin heeft. Voor Jo is het toch niet genoeg omdat ik niet een heel Afrikaans dorp onderhoud.

De kinderen die het meer/meer/meer en 'enkel geldverdienen is belangrijk' van hun ouders erven lijken mij geen kinderen uit grote gezinnen. Mijn kinderen leren van jongs af aan rekening te houden met anderen, te delen en dat er belangrijkere dingen in het leven zijn dan geld, auto of luxe keuken.

Ik vind het fijn dat je tijd vrijmaakt voor anderen, en dat je dat een goed gevoel geeft. Maar voordat je anderen veroordeelt lijkt het me beter om eerst eens goed om je heen te kijken en ware feiten achterhaalt. Zoals je je nu opstelt ben je in mijn ogen niet meer dan een arrogante man die vindt dat ie het zelf fantastisch doet en een ander niet. Nou Jo, als je daar gelukkig mee bent, het zij zo. Maar val een ander daar niet mee lastig.

Groeten, Marga

Reactie voor op de website?

57.8. Mijn bijdrage voor Jo.

Hallo Jo,

Iedereen heeft een bestemming in het leven. De mijne is mijn gezin en alles wat er mee te maken heeft, dus ook het werpgedrag. Waarom dat bij mij groter is dan bij anderen valt psychologish wel te verklaren.

U wilt toch een rationele verklaring voor mijn werpgedrag? En ik spreek alleen voor mezelf. Ik heb een zeer moeilijke jeugd gehad, was als kind veel alleen, ik heb nooit een echt gezin gehad, met Kerst zat iedere familie samen aan tafel, ik alleen op mijn kamer. Ik droomde van één thuis van één familie. Bij mijn oma ging ik vaak spelen bij een groot gezin, daar was het goed, er gebeurde van alles en er was vreugde, plezier, eendracht, er waren meningsverschillen, er was ook ruzie, er was liefde!!

Er was alles wat ik moest missen om een lang verhaal kort te maken. Ik heb nu waarvan ik droomde, wat ik heb moeten missen als kind en ik betaal daar ook een prijs voor, want het is ook een hele opgave, en ik vind het persoonlijk erg dat u mij wilt straffen voor mijn keuze. Alles in het leven is emotie en we handelen allen vanuit ons verleden. Mijn keuze is op een werelds westers niveau onverantwoord en daar ga ik mee akkoord. Maar er is de reële werkelijkheid en de niet-reële werkelijkheid. In de ene heeft u gelijk, in de andere ik. Alles is liefde, er is niets zonder de liefde, u en ik zijn onstaan in essentie uit de liefde

Wie van de wereld houdt vernietigt hem niet en ik doe mijn best samen met u en met mijn gezin. Ik hoop dat ik kinderen heb die sociaal bewogen zijn en die anderen kunnen gelukkig maken.

Ik heb de wereld zo lief, dat ik ze mijn kinderen gegeven heb, een beter offer heb ik niet, jammer dat u dit niet aanvaardt, laat ons in vrede samen leven u in uw wereld en ik in de mijne. Je bent altijd welkom.

Met vriendelijke groeten Ann.

Reactie voor op de website?

57.9. Let op jezelf

Wat valt het toch op dat mensen die van zichzelf vinden dat ze goed werk verrichten en de wereld verbeteren, zo op anderen letten en anderen veroordelen, misschien om je eigen zelfbeeld op te vijzelen? Hoe slechter een ander het doet in jouw ogen, hoe beter je jezelf voelt nietwaar?

Mijn idee: doe wat jezelf denkt dat goed is, help daar waar nodig, maar laat de linkerhand niet weten wat de rechter doet, en hou alsjeblieft op met zo'n negatieve blik naar de rest van de wereld.

Groetjes, Antoinette

Reactie voor op de website?

57.10. Aan jo

Beste Jo,

Zoals in een groot deel van de reacties al gezegd mag je niet iedereen over dezelfde kam scheren en heeft ieder het recht op een eigen mening ,ook jij. Naast drie eigen kinderen hebben wij ook een geadopteerd zoontje Niet uit de verre rampgebieden, nee gewoon een kind dat hier in België door zijn mama niet meer gewenst was. Of misschien wel gewenst maar misschien afgestaan uit moederliefde omdat ze er zelf niet voor kon zorgen, wie zal het ons vertellen. Momenteel is hij op een leeftijd dat hij het heel moeilijk met die adoptie heeft.

En dan is de vraag: wat doe je dan een kind aan als je het uit een ander land 'importeert' (sorry het woord). Want nu mogen wij de beste bedoelingen hebben om het op te voeden als een kind van bij ons, later oordeelt de verdere maatschappij over dat kind dat kleurling is.. en dat is een maatschappij waar we het niet voor kunnen behoeden.

Naast onze kinderen hebben we ook nog twee pleegkindjes opgevangen maar de wet is spijtig genoeg zo dat ongeacht de situatie soms ze toch weer naar huis moeten, in dit geval een marginaal milieu met drank en drugs.

Hebben wij er goed aan gedaan die kinderen een deel gewoon leven te laten proeven? Ik vraag het me af want nu is het contrast met hun dagelijkse leven nog eens zo groot.

Oh ja en ik ben ook iemand die anderen zal helpen en huishoudens mee zal opbouwen als het nodig is.Maar moet ik daarvoor mijn eigen kinderwens negeren? Wij zijn niet rijk (financieel gezien). Er zijn zelfs tijden geweest dat we echt moesten knokken om rond te komen (toen ik nog alleenstaande mama was). Het is een mooie leerschool voor mijn kinderen geweest die tijd... een leerschool van respect, met weinig tevreden zijn en nooit oordelen over een ander zonder dat je de oorzaken weet.

Dat wou ik je maar even laten weten... zonder jou te veroordelen.

Dominique

Reactie voor op de website?

57.11. Het Taboe: kinderen 4

Uit de meeste reacties op hetgeen ik schrijf maak ik op dat er een grote betrokkenheid is bij het aankaarten van het krijgen van kinderen. Dat is zondermeer positief te noemen en dat de ouders van deze kinderen het beste voor hebben met hun kroost neem ik zondermeer aan. Het is echter een zeer kleine en niet representatieve meningsuiting van ouders met meerdere kinderen. Men heeft een computer, waarschijnlijk een goed inkomen en vooral een mening. Ik heb begrip voor niet terzake doende uitingen van emotionele aard zoals de vermeende arrogantie of 'je beter voelen en daarom anderen bekritiseren', etc. etc.

De beste reactie vind ik die van Ann. Uit een zeer menselijke invalshoek schrijft zij haar persoonlijke verhaal waarvan ze zelf al zegt dat het misschien niet realistisch is terwijl ik denk dat dat het juist wel is.

Kinderen en dan zeker meer dan 2 blijft voor mij een omstreden punt. Volgens mij zul je dit op de een of andere manier moeten reguleren. Op z'n minst bespreekbaar maken. Een soort examen afleggen dat je een goede opvoeder bent. Ouders die dat willen, en vooral kunnen, moeten daarin gesteund worden. Ouders die kinderen willen omdat dat moet, zijn niet gemotiveerd en zou je het krijgen van kinderen moeten ontmoedigen. Vergis je niet in het onbezonnen op de wereld zetten van kinderen en de gevolgen daarvan.

Een bevriende gynaecologe vertelde mij dat ze er best moeite mee heeft als ze moet adviseren inzake een kinderwens als blijkt dat de vrouw en man - veelal allochtoon - al 10 kinderen hebben uit eerdere huwelijken. Kinderen uit deze huwelijken, vaak niet ouder dan 10 jaar, zie ik dagelijks rondhangen bij de XTC-kroeg op de hoek. Aan hun lot overgelaten. De oudere broers en zussen vaak als generator van een carriëre op het criminele levenspad. Daar wordt nagenoeg niets aan gedaan. Steeds meer kinderen zie ik op die manier in de goot belanden. De meer-verdieners in de buurt hebben hier geen oog voor. Die verhuizen later toch. Die hebben ook geen kinderen wat uiteindelijk maar beter is ook.

Jo

Reactie voor op de website?

57.12. Vooroordelen

Toch vind ik het jammer dat veel van de uitspraken die ik van je lees, Jo, gebaseerd zijn op vooroordelen. De term "werpgedrag" is ronduit beledigend. Ik ga er nog steeds van uit dat het krijgen van kinderen niet terug te brengen is tot een rationele zaak, ook niet tot een puur emotionele. Maar een evenwicht van beiden.

De meeste, zo niet alle ouders van grote gezinnen, maar ook van kleine gezinnen zijn nog steeds mensen die veel zorg aan hun kinderen besteden. Dat een enkeling het in jouw ogen anders doet mag geen reden zijn om te generaliseren.

Hoe zie jij de toekomst, stel dat er inderdaad geen kinderen meer geboren zouden worden? De mens als uitstervend ras? Het aantal kinderen per gezin is nog altijd de keuze van de ouders. Het is alleen zo jammer dat zowel de maatschappij als de politiek steeds kindonvriendelijker worden. Dat maakt het voor de ouders van nu niet bepaald gemakkelijker. De ouders van nu zouden meer gebaat zijn met een wat positievere houding.

De kinderen van nu zijn de maatschappij van straks!

Nell

Reactie voor op de website?

57.13. Het Taboe: kinderen 5

Ook Nell's standpunt klinkt logisch. 'Werpgedrag' is voor mij een accentuering van het zuiver biologische feit dat elk leven is gebaseerd op voortplanting van de soort. Vanuit haar optiek is werpgedrag beledigend. Dat is waar. Zo bedoel ik het echter niet. 'Kinderwens' klinkt beter maar doet de abstractie geen goed. Je moet de vraag van het voortbestaan (sec) van de mens niet aan gevoelsfactoren verbinden. Althans niet als je uitgaat van puur overleven.

Nell vraagt hoe ik de toekomst zie als er geen kinderen meer geboren worden. Nou, simpel, dan is er geen toekomst meer. Maar dat wil niet zeggen dat we daarom de discussie over het (over)bevolkingsprobleem - waar blijkbaar zoals je zegt de politiek ook steeds meer oog voor krijgt - niet aan de kaak moet stellen. Dat is geen anti-mens visie, dat is juist een pro-mens visie. Als, bijvoorbeeld, China de één-kind politiek, hoe onmenselijk deze misschien voor ons als westerling ook is, zou afschaffen heb je een giganties probleem. Als daarnaast ook nog de 'democratie' en het kapitalisme zoals we deze in het westen kennen in China wordt ingevoerd en iedereen wordt aangespoord om een brommertje en later een auto te kopen, gaat het licht uit. Dat is geen utopie, dat is de werkelijkheid.

Nogmaals: dat het merendeel van de ouders van nu het beste met de kinderen voor heeft neem ik zondermeer aan. Het staat echter volkomen los van het over-bevolkingsvraagstuk waarmee we op redelijk korte termijn te maken krijgen. Wegvluchten in de eigen wereld, hoe goed je ook bezig bent, is niet de oplossing, in het verleden is vaak genoeg gebleken dat dat uiteindelijk fataal is.

Jo

Reactie voor op de website?

57.14. Meer dan twee

Hallo Jo,

Ik ben waarschijnlijk een van die personen waar jij op doelt. Degene die onbewust een kind op de wereld zetten.

Ik geef eerlijk toe dat mijn vierde kindje pas een heel bewuste keuze is geweest van mijzelf. Ben ik in jouw ogen daarom minder waard of verdien ik het respect dat ik uiteindelijk wel bewust de keuze heb gemaakt om een goede moeder voor mijn kinderen proberen te zijn.

Ik was 17 toen ik zwanger raakte van mijn eerste kindje, ondankt pilgebruik. Eén op de honderd overkomt zoiets en ja ik had de pech net die ene te zijn. Toen ze in het ziekenhuis na ruim twee maand onderzoek ontdekten dat ik toch zwanger was was ik al 4 maand zwanger.

Ondanks dat alles tegen mij was heb ik er voor gekozen dit kindje zelf te houden. De vader van dit kindje gaf niet thuis dus moest ik op het aanbod van een ander in gaan om te trouwen. Dit omdat ik minderjarig was en ze me anders gedwongen hadden dit kindje af te staan.

Daarna heb ik wederom vanuit een totaal verkeerde motivatie mijn tweede kindje gekregen. Ik voelde mij verplicht tegenover de man waar ik mee getrouwd was; dit kwam voort uit mijn opvoeding. Ik had gehoopt dat als hij inderdaad een kindje van zichzelf zou hebben hij ook de verantwoording van een gezin zou nemen. Iets wat hij tot op dat moment niet had gedaan en helaas na die tijd ook niet ging doen.

Uiteindelijk heb ik een scheiding aan moeten vragen ter bescherming van mijn kinderen. Mijn ex was zwaar gokverslaafd en ik was niet meer in staat ze nog fatsoenlijk eten te geven.Ik woog zelf nog maar 47 kilo en kon niet langer doorgaan met borstvoeding geven omdat het er gewoon niet meer was.

Toen leerde ik mijn huidige echtgenoot kennen, hij was goed voor mij en mijn kindertjes en wilde graag een kindje van zichzelf. Helaas werd ons eerste kindje samen, in de achtste maand, doodgeboren. Kort daarna was ik weer zwanger en kregen we een gezonde dochter. Nu inmiddels bijna 7 jaar geleden kreeg ik voor het eerst een kindje vanuit hetgeen jij noemt werpdrang. Ja ik wilde heel graag nog een kindje om het eens heel bewust mee te maken. Echt genieten van de zwangerschap en de geboorte waarschijnlijk heel egoïstisch, maar ja echt puur voor mezelf.

Ook al houd ik van al mijn kinderen even veel, de oudste drie zijn mij min of meer overkomen, heel anders dan de jongste. En weet je wat: ik ben echt heel erg blij met mijn vier kinderen en zou ze voor geen goud willen missen. Ik leer dank zij hen eindelijk eens de warmte en de liefde kennen die kunnen heersen in een gezin. De samenhorigheid in goede en in slechte tijden.

Iets wat ik in mijn jeugd nooit heb gekend, als tiener heb ik als hardste geroepen ik wil nooit kinderen. Omdat ik niet wilde dat ze dezelfde kilte en eenzaamheid moesten mee maken als ik als kind had mee gemaakt. Nu ben ik heel dankbaar dat ik ze wel heb omdat het echt ook anders kan.

In het begin was ik heel boos om jouw bijdrage hier op de site. Maar ik begrijp het wel, alleen ik vind dat je de verkeerde groep aanspreekt met jouw verhaal. Jij bent gewoon heel boos op de huidige maatschappij en daar ben ik het volledig met je eens. Onze aarde zou een plek moeten zijn waarin kinderen een veilig thuis met liefde warmte en begrip kunnen vinden. Waar normen en waardes bij gebracht worden ter bescherming van elkaar en de planeet waarop wij wonen. Juist bij deze groep van grootgezinouders zie je dat dit in hun opvoeding en omgang met de kinderen een hele belangrijke plaats inneemt.

Dat je trouwens het hebben van een computer koppelt aan een goed inkomen vind ik wat kortzichtig. Ons kost deze computer helemaal niks, die hebben wij in elkaar gebouwd van de overgebleven onderdelen van mensen die hun pc omgebouwd wilden hebben. Iets wat wij deden uit hobby en waar wij dus inplaats van geld de overgebleven onderdelen als vergoeding voor mochten houden. Veel geld hebben wij dus absoluut niet, maar we hebben wel elkaar wat veel meer waard is dan al het geld op de wereld.

Zoals ik al zei, ik denk dat jij met je verhaal de verkeerde doelgroep aanspreekt, en ik vind het jammer dat je zo over de groep grote gezinnen denkt. Wij zijn niet de veroorzakers van de heden ten daagse maatschappij, wij hopen alleen wel een steentje te kunnen bijdragen aan de verbetering van de toekomstige maatschappij.

Vriendelijke groet Nita.

Reactie voor op de website?

57.15. Wist je dat

Het is maar dat je het even weet.

Nita

Reactie voor op de website?

57.16. Wat wil je nou bereiken?

Hallo Jo,

Ik wilde eigenlijk niet meer reageren op deze discussie maar het laat mij niet los en jij blijft ook maar doorgaan. Dus kruip ik ook weer in de pen, om het maar zo te noemen. Je bent je ongetwijfeld bewust van de vergrijzing van Nederland. Wie denk je dat jou straks zal verzorgen als je verzorging nodig hebt? Ze kunnen nu al nauwelijks mensen vinden om de thuiszorg draaiende te houden, terwijl mensen steeds eerder uit ziekenhuizen ontslagen worden. Mijn moeder, zelf 60, heeft bijna een full time baan in het verzorgen van een vriendin die gehandicapt en al dik in de 80 is. Zo iemand kun je moeilijk vinden. Ik vind haar geweldig en probeer waar nodig haar voetsporen te volgen. Ik hoop dat jij straks ook zo iemand vind. Of dat de zorg fatsoenlijk betaald wordt en iedereen die zorg kan krijgen die die nodig heeft. Mijn dochters kunnen straks goed degenen zijn die jou komen verzorgen of mijn zoons. Ik hoop dat je daar dan blij mee zult zijn.

En jouw opmerking over een soort examen voor iedereen die meer dan twee kinderen wil is dus echt belachelijk. Dacht je nu echt dat alleen diegenen het zo slecht zullen doen. Denk je niet dat ook mensen met maar 1 of 2 kinderen het slecht kunnen doen. En nu je daar zelf over begint, wat stel je dan als eisen? Want ik vind jou bijvoorbeeld geen kandidaat. In 1969 had je in ieder geval al condooms, en volgens mij was de pil er ook al. Maar daar heb je geen gebruik van gemaakt, hebt een kind verwekt, bent getrouwd, nog een kindje gekregen en daarna gescheiden. Jij weer lekker met je band on the road. En je ex-vrouw (onder de 20?) alleen thuis met de kinderen. Dat vind ik onverantwoordelijk.

En of ik nou eigen, pleeg of geadopteerde kinderen heb, ik zorg met heel met hart voor mijn gezin. Ik wil ook graag de wereld verbeteren, maar ik begin in mijn eigen huis. En alles wat ik meer kan doen, doe ik. En zoals ik al eerder zei, vind ik het geweldig dat je wat voor anderen kunt betekenen. Maar er zijn meer mensen die dat doen. En hou op met het groot gezin daarvoor als zondebok aan te wijzen. Ik weet er nog wel een paar.

Overigens begrijp ik niet goed wat je nu wilt met dat stukje over allochtonen met meer dan 10 kinderen die alleen maar bij de xtc kroeg rondhangen. Is dat net zo generaliserend als de asociale grote gezinnen?

Ik hoop dat je leven loopt zoals je dat graag wilt. Maar er is ook nog zoiets als leven en laten leven. Misschien dat je je energie in je goede doelen kunt stoppen en deze discussie eindigt. Sluit je aan bij de club van Rome en ga lekker daar kletsen, dan heb je je gelijk. En Jo, de term 'werpgedrag' is echt beledigend, hoe je het ook bekijkt.

Marga

Reactie voor op de website?

57.17. Verkeerde doelgroep

Beste mensen,

Ik heb alle reacties eens even aandachtig bekeken. Mijn conclusie is dat we het niet met Jo eens zijn in eerste instantie. Maar als je verder gaat, worden we het op sommige vlakken toch met elkaar eens. Jo geeft ook bepaalde dingen toe. En dat examen, tja het zou wel wat zijn denk ik. Niet of je meer dan 2 kinderen mag, maar gewoon dat er controle is over het feit dat je kinderen kan/mag krijgen. Wij (de ouders op deze site) zorgen ongetwijfeld goed voor onze kinderen. Maar vergeet niet dat er ook ouders zijn die dat niet kunnen. De doelgroep van allochtone gezinnen die Jo aankaart (waar hij waarschijnlijk veel bij betrokken is) is één van die punten. Veel van deze gezinnen hebben inderdaad het oneerbiedige "werpgedrag". Er moet dan ook gekeken worden of het gaat om een echte kinderwens zoals wij die hebben gehad. Maar dan? Wat kun je er aan doen?

Als je weet dat iemand incest heeft gepleegd, moet je daar dan wat aan doen? Ik ben iemand die vindt van wel, want ik denk dat dergelijk gedrag wederkerend is. En dat kan je kinderen toch niet aandoen. En mishandeling? Weet je hoeveel kinderen er geestelijk en lichamelijk mishandeld worden? Ouders van zulke kinderen kunnen de druk waarschijnlijk niet aan en voor hen was het niet erg geweest als ze dus werkelijk een "examen" hadden afgelegd. Ik denk dat het nooit werkelijk gerealiseerd kan worden. Het werkt niet, dat zie je inderdaad in China. Men doet wat hij/zij zelf wil.

Ik hoop dat ik mijn 6 (!) kinderen een beetje normen en waarden kan meegeven. En wij zijn beslist niet a-sociaal beste Jo. Ik begrijp de dingen wel die je bedoelt hoor, maar wat al eerder werd genoemd, is dit een discussie die niet op onze doelgroep gericht moet worden. Maar op de serie tweeverdienende met 1,4 kind, dat in de crèche wordt gestopt, veel op vakantie gaande, in een duur huis met 2 auto's voor de deur wonende catagorie.

Vriendelijke groeten, Yvonne

Reactie voor op de website?

57.18. Driewerf BAH!

Jo is een typische vertegenwoordiger van zijn flowerpower-generatie: eerst alle normen en waarden van de generaties voor hen aan de kant gooien, er zelf op los leven dankzij de basis die hun hardwerkende, altijd aan "later" denkende (groot)ouders voor ze hadden gelegd. Dan dit "erfgoed" zonder maar 1 minuut aan de toekomst te denken, volledig te verbrassen zonder ook maar iets over te laten voor hun eigen kinderen, en dan nu als ouwe lul, verbitterd over het feit dat de wereld gewoon doorgaat en ook door zal gaan als zij er niet meer zijn (en wat IS dat moeilijk te verkroppen voor deze babyboomers....!), gaan zeiken over die "jeugd van tegenwoordig". De arrogantie ten top van een generatie die alleen maar vanwege hun grote aantal (ik zal nooit vergeten hoe verbaasd ik was toen ik hoorde hoeveel mensen er nu daadwerkelijk bij waren in het Maagdenhuis!!!) meent de wijsheid aan hun kant te hebben. Fantastisch hoe beleefd iedereen hem nog bejegent, na de manier waarop hij de toon zette met zijn denigrerende uitspraken.

Ik vind het heel zinvol om met zijn allen na te denken over een betere wereld in de ruimste zin van het woord, maar niet met deze meneer erbij. Het prettige is dat op de lange duur mijn wens vervuld zal worden: mensen als dit, die zich niet voort wensen te planten, zullen volgens de wetten der evolutiebiologie snel uitgestorven zijn (al duurt het bij Jo dan nog een generatie langer, ook in deze kwestie heeft hij zelf zijn "pleziertje" nog gehad en zullen zijn kinderen de ideeën van pa uit moeten voeren).

Driewerf bah voor deze onfrisse "discussie" die inderdaad absoluut niet op deze site thuishoort.

En uiteraard zal Jo mij nu verwijten dat ik geen "inhoudelijke discussie" voer, en alleen maar "gevoelsmatig" reageer. Tja, zoals de waard is...

Lisetta

Reactie voor op de website?

57.19. Ouderen: de hoeveelheid wordt een probleem

Eigenlijk vind ik het niet zinnig om op dit soort berichten te reageren. Nu, kan ik het toch weer niet laten;

Jo vindt het discutabel 'zomaar' (veel) kinderen te krijgen en vindt eigenlijk dat dit in deze tijd niet meer kan. Verder is hij blij dat hij geen grootouder wordt.

Ik hoop voor Jo dat mijn kinderen over een kleine twintig jaar ouderen van boven de zestig nog wel zien zitten, want daar komen er veel van. Ik hoop ook voor hem dat mijn kinderen later in het verpleeghuis zijn vieze kont willen afvegen, zijn kots willen opruimen en zijn lucht willen ruiken. Ook hoop ik voor hem dat mijn kinderen zijn AOW en zijn pensioen willen betalen. Het is te hopen dat daar dan nog genoeg kinderen van nu voor zijn!!!

En ik hoop zeker voor hem dat er niet meer ouderen komen die zo over kinderen denken als hij doet. Hij loop dan het risico dat vele van de kinderen van nu zullen besluiten al die lastige, hulpbehoevende ouderen van boven de zeventig een spuitje te geven. Want lastige, vieze en hulpbehoevende oudjes, die niets voor de maatschappij hebben betekend en dat ook niet meer zullen doen........ daar zijn er over zo'n twintig jaar meer, meer dan genoeg van. Wellicht haalt de heer Jo die oudere leeftijd niet. Dat krijg je ervan als je lijf in het jaar 2000 verblijft maar je geest nog in de jaren zestig.

Veel geluk Jo en droom rustig verder.

Rob

Reactie voor op de website?

57.20. Overbevolking

Hallo allemaal,

Overbevolking is inderdaad een wereldwijd probleem. Maar om in Nederland die paar grote gezinnen daar op aan te spreken is onzin. De meeste gezinnen zijn klein, en er zijn ook mensen kinderloos of kindervrij (gewenst kinderloos). Voor Nederland gaat die stelling volgens mij niet op. We raken alleen in de problemen als òf alle gezinnen groot zijn, òf alle mensen kinderloos blijven.

Rob, wat is dat voor opmerking. Het feit dat jij kinderen hebt, zegt nog niet dat ze jou wel willen verzorgen op je oude dag. Get off your high horse. Mensen zonder kinderen dragen ook bij aan jouw kinderen, dus die AOW en verzorging is echt geen liefdadigheid van jouw spruiten. Het feit dat iemand zelf geen kinderen heeft zegt niet veel. Hij/zij kan op de een of andere manier betrokken zijn bij de opvoeding en verzorging van kinderen van vrienden en/of familie. Mijn broer is belangrijk voor mijn kind.

Jo, je bedoelt het goed, alleen kan je niet alle maatschappelijke problemen persé met elkaar in verband brengen. We leven in een complexe wereld.

Groeten van Rashida

Reactie voor op de website?

57.21. ja hoor, daar gaan we weer van Marga

Ik wil toch even kwijt als zeer bewust kindervrije dat het helemaal niet waar is dat mensen zonder kinderen altijd maar bezig zijn met geld verdienen, verre vakanties. Ik ken juist mensen waar het andersom is, veel mensen zonder kinderen die ik ken zijn veel bezig met het milieu, dieren redden, zetten zich in voor allerlei goede doelen (ook financieel), vangen veel dieren op die in nood zitten. Terwijl de gezinnen veelal egoistisch zijn, het is allemaal ikke, ikke , ikke, vaak tweeverdieners, kindjes naar de cress, twee auto's. De mensen die ik ken met kinderen gaan vaker op vakantie dan wij, vind ik verder prima hoor, moeten ze zelf weten. Maar er wordt gedaan alsof mensen met kinderen dat allemaal niet belangrijk vinden.

Ikzelf ben heel blij dat ik geen kinderwens heb en ook al zou ik die hebben dan nog zou ik geen kind in deze wereld willen zetten. Nee, wij zouden er eerder 1 adopteren ofzo, een kansloos kind. Deze wereld is niet leuk meer voor mensen, oorlogen, honger, natuurgeweld die steeds heviger wordt door het verpeste milieu, diersoorten die massaal uitsterven, mensen die alles doen voor geld (moorden, terrorisme), drugs...enz.

Ik ben heel blij dat ik geen 16 meer ben nu in deze tijd. Mijn leven samen met mijn man en al onze dieren bevalt mij prima, ik heb helemaal niet het gevoel iets te missen als ik gezinnen zie. Wij hebben het gezellig zo en een heel innige band.

Er wordt altijd gedaan alsof je leven niet compleet zou zijn zonder een kind(eren), nou daar geloof ik dus aboluut niet in.

Ik vind het altijd geweldig voor mensen dat ze een kind krijgen. Maar ik hoor ook veel te veel dat het mensen tegen valt. Dat vind ik altijd jammer want zo'n kind vraagt er niet om om geboren te worden in deze wereld. Ook zie ik veel verwaarlozing van kinderen en dat gaat me altijd aan het hart. Hoe kunnen mensen dit nu doen.

Maar goed het is een heel verhaal geworden, net even aan de andere kant belicht. Maar wat ik kwijt wilde is al gezegd, over die leegte, dat vind ik echt onzinnig. Er zijn genoeg mensen die die leegte ervaren met kinderen (en ik spreek uit ervaring met mijn baan) en er zijn genoeg die die leegte ervaren zonder kinderen. Het is maar waar je voor kiest en hoe dat uit zal pakken, dat kan niemand je garanderen!

Inge

Reactie voor op de website?

57.22. voor Inge

Hallo Inge,

Ik zou graag willen reageren op jouw verhaal. Ik ben heel blij voor je dat je blij bent kinderloos te zijn. Wel een beetje raar om dan op een groot gezin site te gaan surfen en schrijven als je zo negatief bent over kinderen en mensen die ze krijgen. Ik ga namelijk ook niet naar de bewust kinderloos site (bestaat die?) om daar te vertellen hoe geweldig kinderen zijn en dat iedereen die geen kinderen krijgen daar maar eens beter over na zouden moeten denken. Ikzelf ben heel blij met mijn 5 kinderen. Ik laat jou in je waarde door jou niet over te halen kinderen te krijgen, laat ons (groot gezin) in onze waarde om onze keuzes te maken.

Maar enige uitleg is misschien wel gewenst? Niet ieder groot gezin zijn tweeverdieners met kinderen in de creche. Ik zou juist zeggen dat we daar het geld juist niet voor hebben. Enig idee wat het kost 3 kinderen in de creche onder te brengen? Dure vakanties, laat me niet lachen, dit is de groot gezin site, wij (de meeste onder ons, kijk maar op het stukje budget, en hoe te bezuinigen) gaan niet op dure vakanties (helaas zou ik zeggen, want ik zou best willen). De reden die jij noemt juist geen kinderen te willen, die reden was er altijd al. Ook voordat jij geboren was.

Ik probeer positieve mensen van mijn kinderen te maken. Hoop daardoor de wereld beter te maken.

Die leegte waar jij het over hebt en jij dus niet zo ervaart of zoals je eerder hierboven schrijft het niet compleet voelen als je geen kinderen hebt, dat is wat veel mensen vinden met kinderen. Dat is logisch, wij kiezen immers wel voor kinderen en dat is een aanvulling op het prettige bestaan wat we al hadden. Ik zou me ook niet compleet voelen, maar dat zou ik me ook niet voelen zonder Marc, mijn man. Ook hij is die aanvulling. Zoals jij je minder fijn zou voelen zonder je dieren en je man. En ook ik vind het vreselijk te lezen over verwaarlozing van kinderen. Daar hoef je geen kinderen voor te hebben om dit erg te vinden. Alleen een sick mind om het wel leuk te vinden of het zelfs te doen.

Ellen

Reactie voor op de website?

57.23. Hallo Ellen

Toch nog even een reactie. Ja er bestaan veel sites aangaande bewuste kinderloosheid, dit heet kindervrij en hier zijn veel sites over te vinden. Gek genoeg kwam ik op jullie site terecht nadat ik met Google even op kindervrij zocht (het woord zal hier wel ergens geschreven zijn ofzo). Tja soms kan het raar lopen. Ik woon in een klein dorp waar veel grote gezinnen wonen. Ik heb misschien een raar beeld daarvan gekregen want zij wonen in gigantische dure huizen, dure auto's enz. De meeste gezinnen in het dorp waar ik woon hebben 6 kinderen of meer (ik ken ze zelfs met meer dan 10). Maar het komt denk ik ook omdat ik een dorp woon waar mensen streng gelovig zijn opgevoed. Maar wel hele dure huizen. Ik dacht altijd al: zal de kinderbijslag zoveel opbrengen.

Dat laatste is maar flauwekul natuurlijk, want ik snap heus wel dat een kind veel kost.

De reden dat ik hier reageerde is dat er gezegd werd dat mensen zonder kinderen een leeg bestaan zouden hebben en dat vond ik wel een beetje een vreemd vooroordeel waar ik best vaak tegenaan loop overigens (dat vooroordeel dan). Ik wil helemaal niet de indruk geven dat ik tegen jullie ben ofzo, integendeel, ik vind dat een ieder moet doen wat hij/zij zelf wil. Ik heb een vriendin met 7 kinderen, daar heeft ze bewust voor gekozen en gek genoeg voelen we elkaar heel goed aan, we respecteren elkaars keuze en zij krijgt wel vaak over haar heen dat ze fout bezig is dat ze zoveel kinderen heeft, een andere vriendin heeft er 1, en bij haar zeggen ze steeds: wanneer komt de tweede nu eens, maar ze wil maar 1, en bij mij.. nou ja dat kun je wel raden. Tis ook nooit goed.

Maar Ellen, tof dat je zo reageert en ik veroordeel niemand verder. Vind de site wel leuk, heb even verder gelezen.

Groetjes Inge

Reactie voor op de website?

57.24. Egoisme valt wel mee

Beste Inge,

Ik denk dat mensen zonder kinderen een heel rijk bestaan kunnen hebben. Kinderen zijn niet zaligmakend, er is meer in het leven. Maar wat betreft het egoisme: nee. Er zijn heel veel gezinnen met een gewoon inkomen die de eindjes aan elkaar knopen om vooral hun kinderen een goed leven te geven. Om te zorgen dat ze kunnen sporten, en goede voeding en kleding krijgen, en die zichzelf wegcijferen daarvoor. Ik heb zelf drie kinderen en zou juist vaker op vakantie kunnen als ik geen kinderen had. We rijden een oude auto, kunnen in 2004 misschien niet eens op vakantie omdat de oudste naar het voortgezet onderwijs gaat, met alle kosten van dien. Dus het valt wel mee, met dat egoisme en dat geldt voor zeer vele gezinnen!

Groetjes, Yvonne

Reactie voor op de website?

57.25. Verzuurde Jo

Ongelofelijk, zo'n verzuurde vijftiger,

Blijkbaar kom je geen "normaal" mens meer tegen in je omgeving. Generaliseren is in ieder geval het ergste wat een mens kan overkomen. Ik ken gelukkig heel veel jongeren die een frisse kijk hebben op hoe je moet durven te leven zonder verdovende middelen. Maar ja, vroeger liep je al je eigen genot na, en dat wordt natuurlijk steeds minder. Ben maar blij dat je iegen ouders niet zo zwartgallig waren.

Een vrolijke kerst en een vrolijker nieuwjaar.

Hans

Reactie voor op de website?

57.26. Eigen keuzes en consequenties

Ik ben het grotendeels eens met de mening van Anila, en wil er wat aan toevoegen. Ieder zijn eigen keuzes en de consequenties van die keuzes dragen. Mensen met veel of weinig kinderen niet zeuren dat ze meer kinderbijslag of meer andere voordeeltjes willen hebben. Kindervrijen niet zeuren dat ze meebetalen aan voorzieningen waar ze nooit gebruik van zullen maken.

Groeten, Rashida

Reactie voor op de website?

57.27. Maar 2 kinderen?

Meer dan 2 kinderen zou ter discussie moeten staan. Mijn schoonouders kregen 3 kinderen. De oudste is op 10-jarige leeftijd verdronken, de jongste heeft maar een paar uur geleefd. Nu mijn schoonmoeder terminaal is, wil je niet weten hoe eenzaam 1 kind is! Ook al zijn de kinderen en ik er voor mijn man, hij heeft geen broers of zussen waar hij zijn herinneringen mee kan delen. Misschien moet Jo iets meer vanuit zijn gevoel en niet vanuit cijfers denken.

Wilma

Reactie voor op de website?

57.28. Die generatie van nu

Deze hele discussie heb ik niet gelezen. Ik heb zelf nog geen kinderen dus over de meeste zaken heb in nog niet nagedacht. Daar kan ik niet over meespreken. Maar ik kan wel spreken over de lege generatie van nu. Die nihilisten. Of u uw woorden al hebt teruggenomen weet ik niet. Ik wil hoe dan ook mijn generatie verdedigen.

Ik engageer mij in de jeugdbeweging. Elke zondag. En alle andere dagen van de week. Tussen mijn studies door. Als ik tijdens het van aula veranderen door een fantasisch spel bedenk, kan je me moeilijk een nihilist noemen. Als ik maandag tot 19.00 les heb, daarna een uur naar de dansles ga, dan naar huis fiets door de kou en toch nog met mijn medeleiding vergader, om een fantastisch weekend in elkaar te steken, zijn we niet nihilistisch bezig.

In de chiro gaat het om eenvoud, en niet om geld. Vluchtelingen die hun lidgeld niet kunnen betalen, hoeven dat niet. En op het moment dat onze groepskas dat niet meer aankan, is er een solidariteitsfonds. En ik doe het niet om mijn ziel te balsemen. Ik doe het voor de blik op het gezicht van mijn leden, als we een vossehol vinden. Als ze kastanjes rapen. Als ze mijn benen volsmeren met verf (maar 't is milieuvriendelijke hoor). En ik heb er eigenlijk niet eens tijd voor, ik studeer.

Maar mijn engagement, en dat van vele anderen, gaat verder. Begin januari stortte ik 75 euro op de rekening van een NGO. Noem het mijn ziel balsemen, dan is hij toch tenminste gebalsemd. Er zijn er veel van uw generatie die dat niet kunnen zeggen. En dat u in een band speelt zegt u ook alleen maar om uw imago te boenen.

En ik ben niet alleen. In Vlaanderen werken 250.000 kinderen dit jaar rond het thema 'verdraai de wereld'. Natuurlijk kan u alles wat ik zeg opnieuw weerleggen. Dat ik blij mag zijn dat ik me kan engageren, dat ik naar de les kan, een winterjas heb, onderweg niet moet uitkijken voor geweren en mijnen, dat er nog kinderen leven in Vlaanderen. Dat besef ik ook wel. Ik ben met mijn gat in de boter gevallen de nacht dat ik in Belgie geboren werd. Maar daar kan ik ook niets aan doen. Ik kan er alleen het beste van maken.

Nee, U kan onze generatie onmogelijk nihilistisch noemen. Elk jaar groeien de jeugdbewegingen weer een beetje. Kinderen zijn de toekomst, mijnheer, zelfs ik niet meer, maar de baby's die nu geboren worden, daar moeten we het van hebben. Filip de Winter is dan misschien een produkt van die werpdrang van de mens, maar Nelson Mandela ook. En voor zover ik weet hebben er nog steeds niet zoveel mensen op de winter gestemd als er indertijd gepleit hebben voor de vrijlating van Nelson Mandela.

En met deze generatie wordt het niet anders. Als het ergens slechter gaat, gaat het elders misschien een stukje beter. Maar er is nog veel werk, meer dan door deze generatie kan opgelost worden. We doen ons best.

Marth

Reactie voor op de website?

57.29. Goed zo

Hehe, eindelijk iemand die verantwoordelijk met de gigantische problemen van deze wereld omgaat.

Ik vind het best hoor, mensen met een goed inkomen en een goede achtergrond die kinderen nemen. Als zij dat leuk vinden, prima, maar ik vind kinderen zelfs weerzinwekkend en mijn vrouw denkt er net zo over.

Als er nou eens een politieke partij zou zijn die hiervoor zou staan, ik zou er direct op stemmen: geen kinderbijslag. Kinderbelasting voor meer dan kinderen. Verplichte ouderschapsexamens. Ik zou er zeker voor zijn.

Ik vind dat er nederland te lichtzinnig gedaan wordt over kinderen. Ik vind dat kinderen structureel beter opgevoed moeten worden en mensen die ook maar een beetje ongeschikt zijn om kinderen te krijgen dat verboden moet worden. Kijk maar eens rond in de grote steden; daar lopen massa's verwaarloosde etterpubers rond doe nauwelijks iets zinnig aan de wereld bijdragen, of erger. Als alleen verantwoordelijke mensen kinderen mogen krijngen - en opvoeden, dan zijn we stukken beter af.

Koppel ouderwens aan een goed inkomen. Kijk eens of mensen die gewelsdelicten (ed.) hebben gepleegd wel geschikte ouders zijn. Laat ouders eens verplicht geld apart zetten voor hun kroost voordat die kinderen geboren zijn.

En betere leraren, scholen, opleidingen. We zijn een hoogontwikkeld land; we hebben een randfiguren erbij nodig. We zijn in nederland op rampzalige wijze overbevolkt. Liefst zou ik een stuk minder mensen, en een stuk meer mensen met beschaving zien.

Mensen die grote gezinnen hebben, nou, ik geef het je te doen. Niet te betalen tegenwoordig en ik zou iedere nacht van de zorgen wakker liggen. Met wat voor een toekomst zadel je die arme kinderen op (als je tenminste het soort ouder bent die dat een zier kan schelen tenminste)?

Nee, dan ben ik blij dat ik en mijn vrouw een hekel hebben aan kinderen. Wij zullen nooit kinderen nemen. We hebben massa's vrienden en wij hebben geen behoefte aan die ellende.

R.D. Dillens

Reactie voor op de website?

57.30. Proficiat

Eerst je verstand aanzetten voor je reageert, R.D. Dillens, hadden je ouders maar een hekel aan kinderen gehad, dan waren dwaze mensen als jij nooit geboren!

Karin

Reactie voor op de website?

57.31. Gelukkig zonder kinderen

Ik ben 57 jaar en de beste beslissing van mijn leven, die ik op aandringen van mijn vrouw heb genomen is "kindvrij" te blijven". Daardoor kon ik op mijn 49ste jaar stoppen met werken, ondanks dat ik door de overheid financieel wordt benadeeld ten gunste van gezinnen met kinderen (wet uit 1941 van Hitler). Ik besteed mijn tijd nu aan vrijwilligerswerk en bekommer me echt om deze wereld. Hoewel de aarde mijn tijd nog wel uitdient moeten de ouders van kinderen zich afvragen of hij de tijd van hun kinderen nog wel uitdient. Misschien wacht de komende generatie een zelfde lot als het volk op de "Paaseilenden".

Jos

Reactie voor op de website?

57.32. Reaktie op Jos

Beste Jos

Als het je hoogste doel is om jong te stoppen met werken (wat overigens goed is voor een mens), wat ben je dan geestelijk arm. Wij hebben vier kinderen; proberen die in liefde op te voeden en krijgen daar veel voor terug.

Verder kun je je druk maken over de toekomst, maar niemand weet wat hem/haar te wachten staat. Zelf kun je morgen een ongeluk krijgen, en dan verder invalide door het leven moeten. Wat fijn als je als gezin elkaar zou kunnen helpen en een "hart onder de riem" steken.

Er zijn al zeer veel eenzame mensen in ons land. Dat zullen er meer worden naarmate er meer mensen zonder kinderen zijn.

Liesbeth

Reactie voor op de website?

57.33. Reactie op Liesbeth

Liesbeth,

De meeste eenzame mensen die ik ken zijn mensen met kinderen. Wat mij ook opvalt in de discussie hoe ongenuanceerd mensen met kinderen reageren, waarschijnlijk werkt kinderen geestvernouwen. Ik ben geestelijk ZEKER niet arm, ik heb sinds ik niet meer werk 2 vreemde talen geleerd, piano leren spelen en ik zit in het bestuur van een politieke partij. Ik heb een groot deel van de wereld doorgereisd, ook de armere landen en dan zie je dat de wereld in een slechte staat is door onadenkende mensen die "zich niet druk maken over de toekomst"

Jos

Reactie voor op de website?

57.34. Jouw ouders

Jos,

Waren jouw ouders ook zo'n "eenzame mensen"? Respect voor mensen met kinderen graag, het zijn die kinderen die ervoor zorgen dat je je pensioen zult krijgen, dommerik!!

Reactie voor op de website?

57.35. Reactie op Jos 43.31

Beste Jos,

Als ik je stukjes lees vindt ik het echt sneu voor je. Dat je met al je cursussen, banen, reizen, goede doelen en massa's vrienden juist op deze site moet verkondigen hoe geweldig je bent.. en hoe gelukkig zonder kinderen. Kennelijk is iedereen in je eigen omgeving er immuun voor geworden, of ben je toch een beetje eenzamer dan je zelf schreeuwt en zoek je toch de warmte en het luisterend oor van deze grote gezinnen site.

Zo zie je maar weer, bij grote gezinnen is altijd iedereen welkom! En vanavond als je terugkomt van die fantastische baan en die geweldige vrienden, ren je in je lege, koude stille huis gauw naar je computer om al je reacties op de site van groot gezin te lezen. Kan je toch nog communiceren. Ik blijf het echt heel sneu vinden.

sterkte Juliette

Reactie voor op de website?

57.36. Jos

Ik weet wel wat Jos bedoelt. Ik heb zelf 4 kinderen (binnenkort vijf) maar ik heb een goede vriend die bewust geen kinderen heeft en het er met hem wel eens over zonder elkaar van ons eigen gelijk te willen overtuigen. Buiten het pessimisme van Jos dat je kinderen misschien geen toekomst hebben (en dat pessimisme is van alle tijden; hoe vaak zou de wereld of onze beschaving al vergaan moeten zijn?) vindt hij het ook prettig om voor zichzelf de ruimte en de middelen te hebben om zich te ontwikkelen en te genieten van de dingen die hij ongestoord kan ondernemen.

Ik kan me daarin verplaatsen. Ook ik heb wel dromen over wat ik zou willen doen maar nu niet kan en misschien wel nooit zal kunnen. Maar ik ben me er ook heel goed van bewust dat na een tijdje doen waar je zin in hebt, in je eentje of met vrienden, weliswaar heel prettig kan zijn maar op den duur toch een soort leegte blijft.

Mijn vriend is een echte levensgenieter. Doet cursussen, maakt carrière, sport veel, heeft een abonnement op de sauna, massa's vrienden, gaat vaak uit eten, een paar keer per jaar op vakantie, enzovoort maar belt mij toch af en toe voor een gesprek, voor even contact en vaak na een paar glaasjes wijn die hij drinkt als hij 's avonds alleen thuis zit en niks te doen heeft en tijd heeft om na te denken, daar een beetje somber van wordt en dan toch een soort leegte ervaart. (Of hij gaat op het internet surfen en komt dan op site's als deze en wordt dan toch op één of andere manier geïntrigeert).

Niet dat hij een gezin met kinderen zou moeten hebben om echt gelukkig te zijn en alles van een zonnige kant te kunnen zien maar ik bedoel maar, we zijn allemaal onderdeel van deze maatschappij en deze tijd, met of zonder kinderen. De één koestert zich en cijfert zichzelf weg in zijn gezin en de ander stort zich in zijn eigen ontwikkeling en genieten. Daar kan en mag je van beide zijden niet over oordelen.

Beide mogelijkheden zijn niet zaligmakend. Als mijn vrienden iets organiseren en ik kan niet mee of moet op tijd naar huis, dan baal ik ook. Als ik een hectische dag heb door dwarse kinderen en te veel te doen in één dag, denk ik ook wel eens aan kinderloze vrienden die tijd en rust hebben voor zichzelf. Maar daar moet ik dan weer het cliché tegenover stellen dat je er zoveel liefde en voldoening voor terugkrijgt.

En dat is natuurlijk ook zo maar ik denk toch en daar heeft Jos gelijk in, dat het krijgen van kinderen een egoïstische keuze is, net als de keuze géén kinderen te willen!

Het blijft toch een heet hangijzer op deze site (en daarbuiten toch ook) maar eigenlijk een zinloze discussie. Zoals het hebben van kinderen niet zaligmakend is, is het bewust kiezen voor geen kinderen ook niet een beslissing op humane of maatschappelijke gronden. Het is maar hoe je je leven in wilt richten en waar je denkt het gelukkigst mee te zijn.

Sandra.

Reactie voor op de website?

57.37. Leven en laten leven?

Zelf man, 46 jaar kindervrij en blij. Het is heel raar om soms aan totale vreemden uit te moeten leggen waarom ik daarvoor gekozen heb. Ik vraag me wel eens af of mensen die ouders worden diezelfde vraag ook zo vaak krijgen waarom ze eigenlijk dan wel kinderen krijgen.

In mijn opzicht heeft iedereen die goed over deze vraag heeft nagedacht een geldige reden om wel of niet te kiezen voor kinderen. Beide keuzes hebben hun effect op de rest van je leven maar zo is het met alles in het leven.

Het enige wat ik hoop is dat mensen elkaar wat meer respecteren. Leven en laten leven?

Nico

Reactie voor op de website?

57.38. Respect...

Fantastisch, zoals alle vooroordelen hier voorbijkomen! Ook ik ben bewust kinderloos en hier per ongeluk terechtgekomen na de term 'kindervrij' gegoogeld te hebben.

Ik ken alleen maar onvrijwillige kinderloze mensen (ofwel omdat ze nooit de ware konden vinden, ofwel omdat het 'technisch' gezien niet lukt) of koppels met 1 tot 4 kinderen, en ik respecteer de kinderwens van allemaal - alhoewel ik van sommige koppels vind dat ze misschien iets te snel aan de kindjes zijn gegaan. De meesten van die mensen respecteren de wens van mij en mijn man om geen kindjes te krijgen, zelfs als ze het niet altijd begrijpen. Dat zijn dan ook de mensen met wie we nog steeds contact hebben, en ze zijn welkom met al hun, liefst goed opgevoede, kindjes (of om hun hart uit te storten wanneer de zoveelste IVF-behandeling is mislukt).

Mensen die ons aanvallen op onze kindervrijheid om de een of andere drogreden (egoisssst! materialisssst! zieliggg! ...) schrappen we al snel van onze vriendenlijst. Dat sommige mensen wat onhandig reageren als ze voor het eerst geconfronteerd worden met onze keuze, kan ik begrijpen, zolang ze onze keuze wel respecteren. Net zoals ik respecteer dat iemand één of vele kindjes krijgt zonder dat hij/zij daarvoor een reden hoeft op te geven.

Leven en laten leven; ik vind kindjes niet altijd even leuk (als ik knallende koppijn heb, moet je niet bij mij op visite komen met drie blèrende koters - maar volgens mij geldt dat voor iedereen). Maar heel vaak vind ik kindjes leuk genoeg om een dagje op te passen - en is het daarna weer net zo leuk om het huis weer voor onszelf te hebben.

Respect dus, voor zowel de moeders die een drukke baan combineren met kindjes als voor de moeders die thuisblijven, en voor de mensen die zonder kindjes leven en ook hun geluk proberen te vinden. Mensen die dat respect niet terugkeren (door mij te proberen overtuigen kindjes te krijgen, of door een baan aan te nemen, zwanger te worden in de proeftijd en doen voorschijnen dat ze kanker hebben om de proeftijd door te komen, waargebeurd!)) moeten echter niet verwachten dat ze van mij respect blijven krijgen.

En verder alle beste wensen voor 2009 !!

Tika

Reactie voor op de website?

57.39. Reactie 55.3

Maar Jo, mag ik jou er even op wijzen dat de prognoses van deze zogeheten "club van rome" vrijwel op geen enkel punt zijn uitgekomen! En waar gaat het nu helemaal over?! Want in dat boek gaat het over "de grenzen van groei". Daarin staat de ontwikkeling van de groeitrend van 1900 tot 1970! En, zoals al schreef, er is géén enkel punt van uitgekomen. Dus Jo kruip lekker terug onder je steen en laat de mensen die wél kinderen willen lekker met rust!

By the way, ik vind het woord "werpgedrag" ook erg denigrerend! En dan nog wat: In 1969 was er ook al een pil en nog veel meer andere voorbehoedsmiddelen. Dus ga nu niet de schuld leggen bij de "summer of love". Als jij echt geen kinderen had gewild waren ze er zeker niet gekomen. Dus ik vind jouw uitspraken erg hypocriet!

Leontine

Reactie voor op de website?

57.40. Jos 55.29.

Goh Jos, wat zal jij vroeger een hekel aan jezelf hebben gehad als kind. Vond jij jezelf toen óók zo weerzinwekkend!

En wat doe jij eigenlijk op een site voor grote gezinnen?! Even verkondigen hoeveel hekel jij en je vrouw aan kinderen hebben! Ik zou zeggen: kruip lekker onder dezelfde steen als Jo!

Leontine

U kunt reageren via onderstaand formulier, of via (wel even vermelden (1) waar u op reageert, en (2) de titel van uw bijdrage!). Uw reactie wordt dan op de website geplaatst.

Vragen, aanbiedingen en oproepen worden alleen geplaatst indien een geldig e-mail adres wordt ingevuld.

Uw naam:
Uw e-mail adres:
Titel van uw bijdrage:

Uw reactie:

Soms worden deze formulieren automatisch ingevuld door zogenaamde robots. Om te controleren dat u geen robot bent, vragen wij u de volgende som te maken: drie plus vijf is:. Het is voldoende het cijfer in te vullen.

Het taboe: kinderen

 1. Ja hoor, gaan we weer
 2. Verbitterd? Geniet!
 3. Het Taboe: kinderen deel 2
 4. Het taboe: ouder worden??
 5. Voor Jo
 6. Het Taboe: kinderen deel 3
 7. Kijk eerst om je heen
 8. Mijn bijdrage voor Jo.
 9. Let op jezelf
 10. Aan jo
 11. Het Taboe: kinderen 4
 12. Vooroordelen
 13. Het Taboe: kinderen 5
 14. Meer dan twee
 15. Wist je dat
 16. Wat wil je nou bereiken?
 17. Verkeerde doelgroep
 18. Driewerf BAH!
 19. Ouderen: de hoeveelheid wordt een probleem
 20. Overbevolking
 21. ja hoor, daar gaan we weer van Marga
 22. voor Inge
 23. Hallo Ellen
 24. Egoisme valt wel mee
 25. Verzuurde Jo
 26. Eigen keuzes en consequenties
 27. Maar 2 kinderen?
 28. Die generatie van nu
 29. Goed zo
 30. Proficiat
 31. Gelukkig zonder kinderen
 32. Reaktie op Jos
 33. Reactie op Liesbeth
 34. Jouw ouders
 35. Reactie op Jos 43.31
 36. Jos
 37. Leven en laten leven?
 38. Respect...
 39. Reactie 55.3
 40. Jos 55.29.

Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.