Groot Gezin
Hete hangijzers
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

88. Eigen mening

In een groot gezin is er weinig aandacht voor persoonlijke inbreng en mening, vooral als je de jongste bent. Er wordt niet goed naar je geluisterd en naar je mening gevraagd als er beslissingen genomen moeten worden.

Emel

Reactie voor op de website?

88.1. Gericht vragen en luisteren

Er worden in bovenstaande vraag twee dingen gesteld: naar iemands mening vragen en luisteren.

Over het eerste het volgende: Ik weet dat we in onze overlegcultuur de neiging hebben iedereen een eigen mening toe te dichten. Maar ik betwijfel ten zeerste of de vele meningen die er zijn, echt 'eigen' zijn. Vaak is het de groep napraten, de media napraten enz.

Wie vragen we in ons gezin naar hun mening en waarover? Ik denk dat de leeftijd best een grote rol speelt. De jongeren wordt inderdaad minder naar hun mening gevraagd dan de oudsten, maar dat komt omdat onze jongsten vijf en acht jaar zijn. Toen de oudsten die leeftijd hadden, werd hun mening ook minder gevraagd. Dus dat we de jongsten minder naar hun mening vragen, lijkt me logisch.

Over het luisteren: Onze kinderen uiten op hun eigen niveau hun mening, en wij (ik meer dan mijn man) zijn daarin actieve luisteraars, althans, dat proberen we. Misschien bedoelt de schrijver van de stelling dit ook: het gaat erom dat er naar je geluisterd wordt, en dat je ouders dingen uitleggen en je begrijpen.

Wij hebben hiervoor bepaalde tijden van de dag gereserveerd, waar ik me als ouder op instel, dat mijn kinderen met vragen en meningen kunnen komen. Na negen uur voor de oudsten, tussen zeven en acht voor de jongsten.

Het is is een probleem in een groter gezin als iedereen tegelijkertijd in het spitsuur (tijdens het eten bijv.) met zijn mening wil komen. Ik merk dat de kinderen er dan behoefte wel aan hebben, maar dat ikzelf absoluut geen zin heb om naar wie dan ook te luisteren. Daarbij uiten de groten makkelijker hun mening dan de kleintjes, die er dan hakkelend doorheen komen. Mijn jongste zoon is daarvan gaan stotteren. De stottertherapeute adviseerde ook rust en langzaam spreken en goed luisteren. Vandaar die aparte momenten, waarbij ik de kinderen echt aankijk als ik met ze praat, of zij met mij.

Overigens vinden mijn oudsten dat ik niet altijd goed naar hen luister, terwijl ik denk dat ik dat wel doe. Opvoeden is best verwarrend.

Anja

Reactie voor op de website?

88.2. Weer zo'n vooroordeel!!

Waarschijnlijk stamt zo'n vooroordeel uit de tijd dat men nog een groot gezin had omdat de natuur dat bepaalde. Voor de grote gezinnen van nu ligt dat toch iets anders, het is een zeer bewuste keuze.

Ik zie zeker verschillen tussen de oudste kinderen en de jongsten. Maar wat me ook opvalt is de veel sterkere eigen mening van de jongsten. Ze leren van kleins af aan dat ze aandacht moeten delen, hun plaatsje moeten zoeken in de groep. Worden geconfronteerd met pubers in huis, en zien dan dat ze het niet overal mee eens hoeven te zijn!! Juist daardoor worden ze al jong veel mondiger. Ook nemen ze vaak deel aan gesprekken over allerlei onderwerpen (milieu, politiek enz.) waar hun leeftijdsgenootjes nog niet mee bezig zijn.

Natuurlijk is het niet altijd ideaal binnen een groot gezin, maar waar wel? Ook bij ons worden de kleintjes wel eens overstemd door de groten, maar daar staat tegenover dat er dagelijks alleen met de jongsten geluncht wordt, en dan is alle aandacht voor de kleinsten.

Binnen ons gezin probeer ik ieder kind zijn/haar capaciteiten tot bloei te laten komen. Mijn belangrijkste uitgangspunt daarbij is het kind zelf!

Nell

U kunt reageren via onderstaand formulier, of via (wel even vermelden (1) waar u op reageert, en (2) de titel van uw bijdrage!). Uw reactie wordt dan op de website geplaatst.

Vragen, aanbiedingen en oproepen worden alleen geplaatst indien een geldig e-mail adres wordt ingevuld.

Uw naam:
Uw e-mail adres:
Titel van uw bijdrage:

Uw reactie:

Soms worden deze formulieren automatisch ingevuld door zogenaamde robots. Om te controleren dat u geen robot bent, vragen wij u de volgende som te maken: drie plus vijf is:. Het is voldoende het cijfer in te vullen.

Eigen mening

  1. Gericht vragen en luisteren
  2. Weer zo\'n vooroordeel!!
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.