Groot Gezin
Hete hangijzers
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

77. Een modeverschijnsel?

Het beeld dat in de media geschetst wordt over het grote gezin is dat het hier om een trend gaat van hoger opgeleide mensen. De cijfers (zie de Column) bevestigen dit beeld echter niet. Wat vindt u hiervan.

Reactie voor op de website?

77.1. Modeverschijnsel

Hai Antoinette,

Mooi niet, je krijgt kinderen voor je zelf, niet voor anderen. Je zorgt ervoor, gaat er s'nachts voor uit je bed. Je probeert ieder kind wat mee te geven, uit liefde en uit zorg. Niet uit modeverschijnsel.

groetjes, Ingrid

Reactie voor op de website?

77.2. Als ik niet meer in de mode ben.....

...dan vind ik het veel leuker. Soms ben ik blij dat ik onder de uitzonderingen hoor. Want ik heb héle "kwaliteitsdagen" in plaats van "kwaliteitsuurtjes". Ik denk ook dat opleiding nergens mee te maken heeft. Want juist mensen met een hogere opleiding hebben meestal drukkere banen en daardoor ook minder tijd en belangstelling voor kinderen.

Er zijn mensen die veel kinderen krijgen door het geloof maar ik denk dat deze mensen ook best deze kinderen graag hebben gewild anders hadden ze er wel om gedacht, toch?

Ik zelf heb het als kind al gewild maar met de gedachte in het achterhoofd als het niet zou lukken, ik in ieder geval iets voor en met kinderen zou gaan doen. En wat de mode betreft die is zo beperkt en moeder van een groot gezin blijf je altijd........

Yvonne

Reactie voor op de website?

77.3. Solidariteit

Nell schreef: Onze kinderen van nu maken de maatschappij van straks. Ook al kies je bewust voor een leven zonder kinderen, ben je dan minder verantwoordelijk voor de generatie van straks?

Ik denk dat het precies hierom draait. Wij hebben 3 kinderen en kunnen ons dit ruimschoots permitteren. Ik ben misschien wat ouderwets, maar ik vind dat solidariteit het leidend beginsel moet zijn. Als dat niet meer aanwezig is, is een samenleving ten dode opgeschreven. Kinderbijslag kan gezien worden als het bijdrage aan een toekomstige generatie. Zoals de AOW een bijdrage is aan de laatste generatie. Je kan hooguit discussieren over de hoogte en wijze waarop deze solidariteit verzilverd moet worden.

Fenne

Reactie voor op de website?

77.4. Rechten en plichten

Dag Fenne en iedereen,

Solidariteit moet er zijn. Iedereen is in een bepaalde levensfase afhankelijk van anderen. De allerjongsten en ouderen moeten geholpen worden.

Surfend op deze site valt me wel het een en ander op. Het lijkt wel of sommige grote gezinnen geld van de gemeenschap willen, om die grote gezinnen te financieren. En ook een ouder thuis om te zorgen. Dus profiteren van de schatkist en weinig daaraan bijdragen. Ik vind dat iedereen behalve recht op hulp, ook de plicht heeft financieel bij te dragen aan de maatschappij. Het moet wel redelijk en eerlijk blijven.

Het AOW verhaal komt me af en toe de strot uit. Mensen zonder kinderen betalen meer belasting, dus hun verzorging op de oude dag hebben ze dubbel en dwars verdiend. Ze betalen ook mee aan scholing e.d. Dat gezeur van "Mijn kinderen moeten AOW opbrengen/die mensen verzorgen" hoeven ze niet aan te horen. Niet alleen gezinnen verdienen respect.

Groeten van Rashida (moeder van 1 kind)

Reactie voor op de website?

77.5. Nou, nou Rashida!

Het is me niet duidelijk waar je leest dat "sommigen" het normaal vinden dat de Staat voor hen zorgt. Je berichtje is wel erg kort door de bocht. Iedereen verdient respect, helemaal met je eens. Maar de zorg voor ons nageslacht is niet alléén de zorg van ouders maar de zorg van iedereen. Het AOW-verhaal kan jou de strot uitkomen, zoals je dat zo respectvol zegt. Toch is het een zorgpunt in meerdere Europese landen. Je kunt die zorg niet zo makkelijk opzij schuiven.

Je kunt je natuurlijk ook afvragen of je alleen aan de schatkist bijdraagt door economisch actief te zijn. Komt bijdragen aan zorg en opvoeding indirect ook niet ten goede aan de schatkist?

Roos

Reactie voor op de website?

77.6. Reactie aan Roos

Hallo Roos,

Zie ook mijn eerdere posting Taak, geen baan. Verder ga ik mezelf niet herhalen.

De open brief, gericht aan Balkenende, bevat het verzoek om het kinderen zelf opvoeden financieel te belonen. Er zijn nog wel meer voorbeelden van die strekking te vinden op de site. Dus doe a.u.b. niet of ik gek ben.

Ik kort door de bocht? Ene Carolien (Reactie op MJ) stelt dat ene MJ op zijn/haar 70e maar een pilletje moet innemen. Want haar kinderen zullen MJ niet verzorgen in het bejaardentehuis. Waarom heb je die opmerking niet kort door de bocht genoemd? Niemand heeft trouwens die (a-sociale) opmerking veroordeeld, vandaar mijn posting Rechten en plichten.

Ik vind gewoon een heleboel dingen die ik hier lees storend. Aan de ene kant kan ik het me voorstellen dat grote gezinnen zelf allerlei dingen gaan roepen als ze bekritiseerd worden. Aan de andere kant, mensen met kritiek kunnen op hun beurt toch ook gelijk hebben.

Indirect bijdragen aan de schatkist bestaat niet. Je bedoelt waarschijnlijk kinderopvang-uitgaven en subsidies e.d. Je vergeet dat die hoe je het wendt of keert toch door de werkende ouders wordt betaald. En als je niet betaald werkt, jammer dan. Je hebt dan ook niet de bijbehorende zorgen. Of doel je op uitgespaarde kosten ontspoorde jongeren. Die vlieger gaat helaas ook niet op. Dan was de criminaliteit al veel eerder opgelost, aangezien vroeger vrijwel alle vrouwen thuis zaten.

Er wordt naar mijn mening teveel gedaan alsof grote gezinnen zulke filantropen zijn "omdat ze kinderen opvoeden voor de maatschappij". Kom nou, je doet het toch echt voor jezelf.

Ik hoop dat ik niet afzeikerig overkom, ik vind dat we met zijn allen naar een rechtvaardige samenleving moeten streven. Daar hoort gewoon ook bij dat je financieel een steentje bijdraagt, en die verantwoording niet op een ander afschuift.

Groeten van Rashida

Reactie voor op de website?

77.7. Steentje bijdragen

Hoi,

Eigenlijk vind ik het te zot voor woorden dat ik toch reageer. Hoezo alleen financieel een steentje bijdragen? In de toekomst gaan al die kinderen wel werken voor de oude dag voorziening van u!

Verder is iedereen vrij in het maken van keuzes. Groot of klein gezin. Werken of niet werken. Als je zelf alleen werkt om financieel een steentje aan de maatschappij bij te dragen ben je in mijn ogen helemaal verkeerd bezig. Wat is er mis met werken voor je plezier. Of om het werk te verdelen?

Binnen veel grote gezinnen werkt alleen de man (betaald). En wel heel erg hard. In mijn geval werken we beiden 4 dagen. Alle schoolvakanties en de woensdagmiddagen zijn we thuis evenals, de maandag (man) en de vrijdag (ik). De opvang van de kinderen is goed geregeld en bij ziekte ben ik of mijn man er ook. Samen kinderen samen betaald werken, samen zorgen is ons motto.

Maar dan nog. Iedereen heeft in dit land gelukkig keuze. Doe wat je zelf fijn vindt en bekritiseer mensen niet omdat sommigen hun eigen leven anders invullen dan u. U kunt dan ook kritiek verwachten.

Maureen

Reactie voor op de website?

77.8. Dure gezinnen

Ik lees alle reacties op grote gezinnen, en de kritiek daarover omdat grote gezinnen te duur zouden zijn voor de overheid, zodat iedereen daar verplicht dus indirect aan meebetaalt. Maar weet je welke gezinnen echt duur zijn? Dat zijn gezinnen die het niet redden en hulp nodig hebben. Neem onze pleegzoon. Zijn moeder redde het niet met hem en zijn half- en stiefbroertjes, dus kwamen de kinderen in een pleeggezin. Omdat ze door emotionele verwaarlozing ernstig beschadigd zijn, volgen ze speciaal onderwijs, scholen waar ze met busjes naar toegaan. Het aantal orthopedagogen, therapeuten, kinderpsychiaters die de kinderen inmiddels hebben bezocht en/of behandeld zijn niet meer te tellen, net zoals de diverse pleeggezinnen.

Een paar jaar geleden hebben we uitgerekend dat onze pleegzoon ongeveer 6000 gulden per maand kost, wat uiteraard niet door z'n ouders betaald wordt. Die zitten ook in de psychiatrische hulpverlening en kosten ook handen vol geld.

Dit verhaal is helaas geen fictie. En helaas zijn zij niet het enige gezin dat enigszins vergelijkbaar is. Veel erger dan de financien is de triestheid van het leven van deze mensen. De kinderen zijn in het "verkeerde" gezin geboren en zijn daardoor voor de rest van hun leven beschadigd, zodat het hele gebeuren zich wel weer zal herhalen in de volgende generaties.

Maar als je het over geldverslindende gezinnen hebt, heb je het dus over dit soort gezinnen, en niet aan gewone, gezonde, gezellige, grote gezinnen. Die leveren in de meeste gevallen een gezonde generatie kinderen af, die op hun beurt weer de verantwoordelijkheid op zich nemen om gezond en verantwoord te leven. Nogmaals, ik wil zeker niet voorbij gaan aan het leed van deze mensen, want zij willen het liefst een gewoon gezinsleven, en hebben daar ook hun best voor gedaan, maar het helaas niet gered, wat hun onnoemelijk veel verdriet doet.

Moraal van dit verhaal: Sta hier eerst eens even bij stil, voordat je een negatief hebt over een groot gezin.

Hanneke

Reactie voor op de website?

77.9. Goedkope steentjes, waardeloos?

Maar Rashida toch, heb jij het NIBUD-grootgezinonderzoek niet gelezen? Daaruit kwam naar voren dat er minder tweeverdieners zijn onder de grote gezinnen. Maar dat er erg actief werd bijgedragen aan het verenigingsleven.

Een greep uit mijn activiteiten:

En zo kan ik nog even doorgaan. Economisch tellen mijn activiteiten niet, en dat merk ik aan m'n portemonnee. Maar wil dat zeggen dat ik geen steentje bijdraag? Ik vind deze maatschappelijke steentjes óók waardevol, al worden ze economisch niet gewaardeerd.

Roos

Reactie voor op de website?

77.10. Reactie aan Maureen

Hallo Maureen en iedereen,

Samen werken, samen kinderen, samen zorgen, bravo! Mijn uiteindelijke ideaal. Ik zit nu nog een paar jaar thuis met een kind.

Natuurlijk moet iedereen zelf weten wat hij/zij doet. Ik heb alleen kritiek op de manier waarop hier met sommige zaken wordt omgegaan. Het geeft geen pas om kinderloze mensen op een lullige manier aan te spreken. Zie mijn posting reactie aan Roos, 3e alinea. Is het normaal om iemand de dood toe te wensen? In een ander bericht stelt een heer dat zijn kinderen niet de stront gaan ruimen van een kinderloze in het bejaardenhuis. Is dat een manier van doen? Tot nu toe heb ik daar nog niemand op horen reageren. Het is dus okee om zulke dingen te zeggen.

Ik probeer ook duidelijk te maken dat ik zorgloon maar niets vind, met een bijbehorende motivatie die ik elders al neergezet heb. De stelling dat de hele gemeenschap verantwoordelijk is voor ouderen en kinderen, die vind ik juist. Scholing voor de kinderen, bejaardentehuizen, maar ook straatverlichting, de brandweerman en de politie-agente moeten ook allemaal betaald worden. Dat gebeurt toch dmv belastinggeld. Dat moet ergens vandaan komen. Persoonlijk is werken een noodzakelijk kwaad, van mijn hobbies kan ik niet rondkomen. Dus over een paar jaar ga ik fulltime werken, en mijn vriend zorgen en parttime werken.

Wat ik raar vind is dat aan de ene kant sommigen hier pleiten voor zorgloon, en aan de andere kant kinderlozen soms geschoffeerd worden. Of ze (kinderlozen) moeten ze maar dankbaar zijn. Ik heb daar misschien de verkeerde conclusie uit getrokken. Begrip moet echt van 2 kanten komen.

Als laatste moet ik toch opmerken dat er af en toe niet goed gelezen wordt, en sommigen (niet alleen ik) uitspraken worden toegeschreven die we niet hebben gedaan.

Groeten van Rashida

Reactie voor op de website?

77.11. Werk is werk

Goed zo Roos, ik vind ook dat werk gewoon werk is, wat jij als vrijwilligster doet, is net zo waardevol en noodzakelijk als wat iemand met een betaalde baan doet. We moeten echt eens ervan af om alles en iedereen in geldwaardes te beoordelen.

Zolang ieder lid van de maatschappij zijn steentje bijdraagt in zorg voor anderen, geldelijk of in natura, oa. door zorg voor kinderen, hoeft niemand zich profiteur of minderwaardig of meerderwaardig te voelen als een ander. Elk z'n talent en daar moet je mee woekeren.

Antoinette

Reactie voor op de website?

77.12. De groeten

Hallo Antoinette, Roos en iedereen,

Zo blijven we met zijn allen onze eigen stokpaardjes berijden. Ik vind het wel opvallend dat er selectief gelezen en gereageerd wordt. F.Y.I., niemand hoeft zich minderwaardig of profiteur te voelen. Alleen kindervrijen natuurlijk, want daar mag alles over gezegd worden. Ik zou daar ook graag een reactie op krijgen.

Mijn vriend werkt ook hard, ik zorg en vrijwilligerswerk wordt ook door werkenden gedaan. Ik heb het vroeger veel gedaan in een vrouwencentrum. Jullie zijn niet de enigen. Verder wens ik niet in een bepaalde hoek gedreven te worden, omdat er niet goed gelezen wordt. Mijn toon is nergens aanvallend, en behoorlijk constructief misschien utopisch. Mocht iemand zich beledigd voelen mijn oprechte excuses. Maar toch vind ik als je respect wil, je ook respect moet geven. En ook luisteren naar een andersdenkende.

Mensen uitdrukken in geldwaardes moeten idd niet doen. Wees dan consequent, en vraag niet om zorgloon (sorry stokpaard) en om bijdrage van kindvrijen. Dat wordt wel degelijk gedaan. En die kindvrije trakteren op groffe opmerkingen.(zie mijn eerdere postings)

Ik hoop dat iemand het fatsoen heeft daar eens wat van te zeggen. Want zo sociaal is men hier toch blijkbaar niet.

Ik verlaat de discussie want ik blijf mijn standpunten herhalen en dat is zonde van mijn tijd en energie. Tot ziens op andere onderdelen van deze site.

Groeten van Rashida

Reactie voor op de website?

77.13. Wat is er mis met zorgloon?

Even een korte reactie op Rashida.

Ik ben even snel door de bovenstaande schrijvens "gefietst". Leven en laten leven is mijn motto, kan me daarom in alle schrijvens wel voor een deel vinden. Wat me echter verbaast is dat Rashida zo tegen zorgloon is, waarom?

Waarom is het normaal als een persoon die op een KDV werkt betaald wordt voor de zorg die ze levert en een moeder niet??

Wanneer je een grootgezin hebt is je "groep " vaak groter dan je op een KDV alleen zou doen, daar zou je assistentie krijgen ;-)) Moeders doen dat alleen en zijn ook nog de taxi naar school en clubjes en spelpartijtjes.

Thuismoeders doen heel veel, veel waar moeders die buitenshuis werken een instantie voor inhuren. Wanneer zorg buiten de deur plaats heeft vinden we het normaal dat daar een prijskaartje aan hangt. Wanneer het binnenshuis plaats vindt is dat plots onjuist?? Dat vind ik een beetje raar.

Ik zou het juist vinden als men (net als in veel andere Europese landen) een X bedrag per kind uitkeert, waarvan je dan als ouder kan kiezen of je het zelf als zorgloon ziet, of dat je een KDV of andere instantie van huurt om de zorg voor je kind voor een deel over te nemen. Dat zou echt emancipatie en vrijheid van keuze zijn, dan kan een ieder doen waar ie goed in is.

Nu worden veel mensen gedwongen door de omstandigheden en dat lijkt mij een voedingsbodem voor onvrede. Wanneer je kiest vanuit je hart, is een keuze goed, wat je ook kiest.

Elly

Reactie voor op de website?

77.14. Geen zorgloon want...

Zorgloon lijkt me prima Elly, natuurlijk wil ik dat hebben maar wie gaat dat betalen? Het gemiddelde belastingtarief in Nederland ligt nu al op 42%.

Het verschil tussen ouders die thuis blijven en ouders die zelf gaan werken en hun kind naar de opvang brengen, is dat de ouders die de kinderen naar de opvang brengen, op dat moment meer opleveren voor de staat dan dat ze kosten. (Ter vergelijking, ik betaal 1000 euro belasting per maand en krijg 400 euro per maand van de overheid terug als bijdrage in de kinderopvang).

En ik blijf erbij, waarom moet je geld krijgen om voor je eigen kinderen te zorgen. Zo snel als je voor kinderen van een ander zorgt, kun je er geld voor vragen als je zou willen maar voor je eigen kinderen? Een algemene toeslag krijgen we allemaal, dat is de kinderbijslag en verder is er niets mis mee om in goed overleg buitenshuis te werken.

Amber

U kunt reageren via onderstaand formulier, of via (wel even vermelden (1) waar u op reageert, en (2) de titel van uw bijdrage!). Uw reactie wordt dan op de website geplaatst.

Vragen, aanbiedingen en oproepen worden alleen geplaatst indien een geldig e-mail adres wordt ingevuld.

Uw naam:
Uw e-mail adres:
Titel van uw bijdrage:

Uw reactie:

Soms worden deze formulieren automatisch ingevuld door zogenaamde robots. Om te controleren dat u geen robot bent, vragen wij u de volgende som te maken: drie plus vijf is:. Het is voldoende het cijfer in te vullen.

Een modeverschijnsel?

 1. Modeverschijnsel
 2. Als ik niet meer in de mode ben.....
 3. Solidariteit
 4. Rechten en plichten
 5. Nou, nou Rashida!
 6. Reactie aan Roos
 7. Steentje bijdragen
 8. Dure gezinnen
 9. Goedkope steentjes, waardeloos?
 10. Reactie aan Maureen
 11. Werk is werk
 12. De groeten
 13. Wat is er mis met zorgloon?
 14. Geen zorgloon want...

Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.