Groot Gezin
Hete hangijzers
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

82. Kun je je kinderen kostgeld vragen?

Als je kinderen een eigen salaris hebben, en nog thuis wonen, kun je ze dan kostgeld vragen? Of is dat eigenlijk een beetje inhalig?

Wat vindt u daarvan?

Reactie voor op de website?

82.1. Inhalig?

Een van de dingen die bij de opvoeding horen is het leren omgaan met geld. Als een kind zelf geld verdient en op zichzelf woont, zouden er kosten als huur en levensonderhoud zijn. Het is natuurlijk veel goedkoper om thuis te wonen. Maar dat wil nog niet zeggen dat het salaris dan opeens zakgeld is. Daarom vind ik het redelijk dat je een bijdrage van het kind verwacht.

Die bijdrage kan een bepaald deel van het salaris zijn, maar het kan ook op andere manieren. De bedeoeling is namelijk dat je het kind bewust maakt van de kosten die het zelfstandig worden met zich mee brengt. Bijvoorbeeld, het kind zorgt 1 dag voor de inkopen en het eten klaarmaken. Mocht de voorkeur uitgaan naar frites of pizza's halen, dan zal het kind merken dat dit een stuk duurder is dan gewoon koken.

Natuurlijk is het best moeilijk van je kind geld te vragen, zeker als je het niet nodig hebt. Het kind leert ervan, en eventueel zet je het geld opzij.

Nell

Reactie voor op de website?

82.2. Jazeker, kostgeld!

Onze zoon kan helemaal niet met geld omgaan en in die zin hebben wij hem ook voorgesteld om kostgeld te betalen. Uiteindelijk hebben wij ook veel kosten gemaakt voor hem, die nu niet gehonoreerd worden omdat hij van school gestuurd is. Na lang nadenken van zijn kant vond hij het goed. Niet dat er iets goed te vinden was, maar het is plezieriger als beide partijen het met elkaar eens zijn. Ik spaar dat geld voor hem op en als hij later een eigen huisje krijgt, kunnen wij hem mooi helpen met de inrichting ervan. Hij mag dat alleen niet weten want we willen dat hij uit zichzelf ook geld opzij legt.

Sandra

Reactie voor op de website?

82.3. Kostgeld toen en nu

Uit de verhalen van mijn (schoon)ouders en hun kinderen, was het vroeger bij hen gewoon dat het thuiswonende kind zijn hele salaris aan moeder gaf. Moeder gaf hem/haar hieruit zakgeld. Omdat werkende kinderen bijdragen aan de welvaart van het hele gezin. Anders ontstaat er een soort ongelijkheid: de werkende zus heeft prachtkleren, terwijl de jongere niet-werkende zus nauwelijks schoenen heeft. Dat geldt natuurlijk voor gezinnen waarvan de ouders zelf weinig inkomen hadden, zoals onze ouders. Ik zou me schamen om als werkend kind bij mijn ouders te wonen en dan niets aan het gezin af te staan.

Ik weet nog, dat op het moment dat mijn broers aankondigden te willen trouwen, zij al hun geld mochten sparen, en een klein bedrag afdroegen voor eten. Maar dan hebben we het over de zestiger jaren.

En nu? Dat ligt eraan wat het inwonende kind verdient. In ieder geval zou ik niet willen, dat mijn inwonende kind een beduidend welvarender leefstijl erop na zou houden dan de andere kinderen. Bijvoorbeeld zes paar schoenen kopen, terwijl het broertje er maar één paar heeft. Dan moet hij/zij maar op zichzelf gaan wonen. In ons huis delen we. Wij als ouders delen al jaren alles, broers en zussen ook. Gaat het slechts om een gering bedrag (bijverdienen), dan mag het kind dat best houden.

Inhalig? Het volwassen kind dat niets wil geven en toch alle verzorging wenst, die zijn/haar moeder gebruikt als wasvrouw en kokkin, dat is pas inhalig.

Anja

Reactie voor op de website?

82.4. Anja heeft gelijk

Ik vind dat Anja gelijk heeft. Verder zou ik het kostgeld ook niet relateren aan het bedrag wat de jong volwassene verdient maar gewoon een redelijk bedrag vragen. Onze zoon moet dus kostgeld betalen maar daarnaast heeft hij het plan opgevat om ook op zaterdag te gaan werken. Prima, als hij dat echt doet maar daardoor ga ik niet zijn kostgeld verhogen.

Ik ben van plan om de bedragen bij het Nibud op te vragen en daarna bepalen we de hoogte van het kostgeld. Ik denk dat we tussen de 200 en 250 gulden uit zullen komen.

Sandra

Reactie voor op de website?

82.5. Een logische zaak

Kostgeld vragen vind ik een logische zaak, als kinderen zelf hun geld verdienen en toch thuis willen blijven wonen. Gewoon berekenen wat zij aan eten, electriciteit ed. kosten. Dan blijft er nog genoeg voor ze over lijkt mij.

Natuurlijk is het iets anders als ze bv. van eigen geld een avondstudie bekostigen of studieschulden hebben af te lossen, dan vraag je misschien minder of niets, het moet gewoon redelijk zijn. Zelf vond ik het vroeger heel gewoon en betaalde ook huur voor de kamer met keukentje die ik graag wou en die mijn ouders vroeger altijd verhuurden, natuurlijk was ik elke maand blut in het begin, maar ook trots dat ik kon meehelpen.

Sterker nog, ik vind dat als kinderen willen thuiswonen terwijl ze ook op zichzelf zouden kunnen wonen niet alleen financieel, maar ook op huishoudelijk gebied gewoon hun deel moeten meehelpen. Ik vind het belachelijk hoe ik sommige moeders zich zie uitsloven voor hun kinderen die al in de 20 zijn, uitgaan en op bed liggen tot s'middags terwijl hun kleren worden gewassen, boodschappen worden gedaan, gekookt etc. en dat dan ook nog voor de vriend of vriendin die s'ochtends ook blijkt te hebben overnacht, ik zou ze mooi naar een hotel sturen.

Mijn oudste kinderen vinden het al heel gewoon om af en toe even te stofzuigen oid en pakken soms uit zichzelf even de dweil als de gang vies is en dat soort dingen.

Het is onze plicht om kinderen tot verantwoordelijke zelfstandige mensen op te voeden en niet tot egoistische luilakken, ze worden er echt niet gelukkiger door.

Antoinette

Reactie voor op de website?

82.6. Eigen bijdrage heel normaal

Onze oudste heeft sinds een half jaar een eigen inkomen d.m.v. een vaste baan in het onderwijs. Toen wij haar voorstelden om kostgeld te betalen vond ze dat in eerste instantie maar niets, maar toen wij haar voorrekenden wat zo ongeveer de vaste lasten voor haar waren, vond ze het toch wel heel normaal om haar bijdrage te betalen. Gelukkig inderdaad, want ik zou er vreselijk tegenop zien om daar ruzie over te krijgen.

Astrid

Reactie voor op de website?

82.7. Mijn kinderen betalen ook kostgeld

Mijn oudste had totaal geen moeite met kostgeld toen hij ging werken. Ik had bij het nibud een boekje aangevraagd en uitgerekend wat ik kon vragen aan hem. Hij is beroeps en komt alleen het weekend thuis. Nu is hij de laatste twee jaar minder thuis in het weekend i.v.m zijn hobby's: marsen en parachute springen. Maar hij wil het zelfde bedrag betalen want het is nog zijn kamer. Mijn tweede zoon had wat moeite met het bedrag en dat hoorde mijn oudste zoon dus die heeft toen zijn mening gegeven. Toen mijn dochter ging werken verdiende ze een stuk minder dan mijn tweede zoon dus ik vond het vanzelfsprekend dat zij minder gaf. Mijn dochter van 15 werkt nu op zaterdag en ik vind dat als ze een weekend/vacantie baan hebben, dan mogen ze dat zelf hebben, als ze maar genoeg sparen. Zodra ik merk dat ze niet goed met hun geld omgaan, gaan we dat bepraten.

Toen ik ging werken '67 moest ik mijn hele salaris aan mijn moeder geven en kreeg ik 7,50 zak-, kleding- en spaargeld per maand. Na een paar jaar is dat veranderd. Toen ik het huis uit ging betaalde ik 60,00 per maand. Vergeleken met dit vraag ik mijn kinderen absoluut niet te veel.

Weet je dat als je kind minder dan plusminus 1000,00 per kwartaal verdient, je ook nog kinderbijslag krijgt? Dat wist ik bij mijn dochter toen niet, dus dat was een meevaller. Toen ze 18 was verviel dat natuurlijk.

Hilde

Reactie voor op de website?

82.8. Kostgeld wel/niet

Onze zoon heeft sinds 2 jaar een vaste, volledige baan. Tot op heden betaalt hij geen kostgeld. Hij heeft weinig vaste kosten. Alleen een maandkaart voor vervoer van/naar zijn werk en het ziekenfonds. Gemiddeld houdt hij na aftrek van zijn vaste kosten ongeveer 500,= per maand over. We hebben geprobeerd hem te laten sparen, wat tot op heden niet echt lukt. Hij beschouwt zijn salaris als zakgeld, deelt het door 4 weken en geeft gemiddeld 100,= tot 125,= per week uit. Dit vinden wij zo langzamerhand te gek worden.

Ons probleem is dat we niet goed weten wat redelijk is om als kostgeld te vragen. We hadden zelf gedacht om 175,= kostgeld te vragen (vanwege zijn werk hebben we extra kosten voor het wassen van zijn werkkleding en gewone kleding omdat de lucht van zijn werk in al zijn kleren hangt en alles apart moet worden gewassen} en hem tevens te verplichten om zolang hij nog thuis woont 100,= per maand te sparen. Dan houdt hij nog 225,= per maand over om mee te doen wat hij wil. Van dat bedrag moet hij zich dan ook kleden.

De afgelopen 2 jaar is gebleken dat hij niet veel geld aan kleding uitgeeft (gemiddeld 20,= per maand). Ons grote vraagteken is meestal waar hij het allemaal wel aan uitgeeft. Vroeger van zijn zakgeld kon en deed hij zichtbaar meer en kon dan ook nog sparen.

Graag reacties van andere ouders die hier in mee willen denken en eventueel nog adviezen of ideeen hebben.

Sietske

Reactie voor op de website?

82.9. Het internet

Kijk eens bij het Nibud. Daar kun je folders aanvragen met de gewenste informatie.

Nell

Reactie voor op de website?

82.10. Kostgeld betalen? Jazeker!

Ons gezin telt 4 kinderen waarvan de oudste nu sinds 1 jaar gaat werken. Eerst hadden we gedacht om geen bijdrage te vragen. Wat zagen we? Al het geld dat ze maandelijks verdiend wordt gebruikt als zakgeld. Alles wat haar hartje wenste, werd aangekocht. Ze had zelfs problemen om met haar maandloon (1000 euro) rond te komen.

Thuisgekomen van haar werk was ze steeds moe, zodat ze niets meehielp in het huishouden. Ik had echt het gevoel dat ze me gebruikte als haar meid. Koken, afwassen, wassen, strijken, stof vegen, met niets hielp ze. Ze had steeds een uitvlucht of een afspraakje met haar vriendinnen. Nu, dat kon toch niet in een gezin met 4 bijna volwassen kinderen, waarvan vader en moeder allebei full time gaan werken.

Na er met haar over gepraat te hebben betaalt ze ons toch kostgeld (200 euro). In het begin was er veel protest van haar. We hebben haar gewezen op al de kosten in een huishouden; verwarming, electra, huur, telefoon, eten, allerlei vezekeringen, enz. Als ze nu al niet kon toekomen met haar loon, hoe zou ze dat dan later kunnen als ze alleen zou gaan wonen.

Kinderen moeten opgevoed worden met verantwoordelijkheidsgevoel, en dat moet hun zo vroeg mogelijk bijgebracht worden! Nu helpt ze ook mee in het huishouden met het besef dat het later ook moet, zonder de hulp van een meid. Graag een reactie van andere ouders op deze manier van verantwoordelijkheidsgevoel meegeven aan onze kinderen.

Groetjes Jolien

Reactie voor op de website?

82.11. Reactie kostgeld op Jolien

Ik wil reageren op het verhaal van Jolien omdat ik me er een beetje in herken. Zelf heb ik twee kinderen, een zoon van 27, en een dochter van 25 jaar die ondertussen allebei samenwonen met hun partner. Mijn oudste zoon die een goed betaalde job had, wou geen kostgeld afgeven. Thuis deed hij niets. Jij bent mijn ouders, jij hebt voor mij gekozen dus moet je ook maar goed voor me zorgen, zei hij. Ik voelde me echt een slavin maar zei maar niets om woorden te vermijden. Ik had geen minuut tijd voor ontspanning, altijd maar werken, en voor hun klaarstaan terwijl zij van mij profiteren. Mijn dochter volgde het voorbeeld van haar broer.

Mijn man kon hier niet mee instemmen en door de vele woordenwisselingen tot ruzie toe, zijn we uit elkaar gegaan. Het was hier niet meer leefbaar, ik stond voor alles alleen. Mijn moederhart was gebroken. Waarom moet dit mij overkomen.

Nu ze al vier jaar samenwonen kunnen ze nog steeds niet met geld omgaan en dat verwijten ze me nu. Ze durven me nu zelfs geld vragen om eten te kopen. Als moeder kan ik zoiets toch niet weigeren. Daarom is het goed verantwoordelijkheidsgevoel en omgaan met geld zo vroeg mogelijk aan te leren. Waarom kan dit niet in school.

Moest ik terug in de tijd kunnen gaan zou ik dit anders aannemen. Kostgeld vragen en de huishoudelijke taken verdelen onder alle gezinsleden. Dan waren mijn twee kinderen waarschijnlijk gelukkiger en waren mijn man en ik nog bij elkaar om verder van ons leven te genieten.

Marijke

Reactie voor op de website?

82.12. Kostgeld dochter

Hallo,

Ik ben Francis en moeder van een dochter van 18 jaar. Sinds 1 1/2 jaar woont zij in een 3-Fasenhuis wegens gedragsproblemen. Nu hebben we op 14 febr. een eindgesprek met het huis, en gaat zij naar een KTC (Kamer Trainings Centrum). Omdat het nu uitstekend tussen ons gaat, hebben we besloten dat ze weer thuis komt wonen. Ze is bereid om kostgeld te betalen, en ik was van plan om 100,= te vragen. Wat is hiervan jullie mening?

Francis

Reactie voor op de website?

82.13. Berekening redelijk kostgeldbedrag

Beste,

Graag zou ik willen weten hoeveel kostgeld er redelijkerswijs gevraagd kan worden van een 22-jarige werkende dochter (netto verdienste ongeveer   1.200,00 (ƒ 2.644,45, Bfr 48.408) per maand). Ze woont in bij haar gescheiden werkloze moeder; ook is er nog een 18-jarige studerende dochter. De 22-jarige huurt ook voor doordeweekse activiteiten een studio in Leuven voor ongeveer   250,00 per maand. Hoe is de berekeningswijze van het kostgeldbedrag?

Groeten van Robert

Reactie voor op de website?

82.14. Kostgeld

200 euro is een redelijk bedrag

Ciska

Reactie voor op de website?

82.15. Hoeveel kostgeld?

Kostgeld betalen is best normaal, maar het gaat naar mijn idee meer om een symbolisch bedrag. Zijn er mensen die kunnen vertellen hoeveel ze per maand vragen?

Jan

Voor een discussie over de afstemming en bedragen, zie de discussie Hoeveel kostgeld is redelijk? in de rubriek de generatiebrug.

Reactie voor op de website?

82.16. Hoeveel moet ik geven?

Ik ga binnenkort stage lopen in Amsterdam en ga daarom inwonen bij een tante van mijn vriend. Ik vroeg me af hoeveel een redelijk bedrag is om als kostgeld te betalen. Ik ben gemiddeld 4 dagen in de week daar.

Annelie

Reactie voor op de website?

82.17. Kostgeld student

Ik vang sinds een aantal maanden een neef op, hij heeft doordat hij een uitwonende beurs heeft en werkt een inkomen van 800 euro per maand. Ik doe de was, verzorg zijn eten en drinken en hij heeft een kamer bij ons. Maar hij vindt 100 euro per maand genoeg voor kost en inwoning.

Ik vind dit veel te weinig, maar weet niet hoe ik het aan moet pakken dat hij toch meer betalen gaat. Ik denk er over hem dan maar weer naar zijn eigen huis te laten gaan en dan moet hij zich redden in de oude situatie die niet bepaald rooskleurig was. Ik denk als je een uitwonende studiebeurs krijgt dit ook voor een gedeelte voor de vast woonlasten en onkosten aan eten drinken enz op moet gaan, maar hij vindt dat dit geld voor hem is en naar eigen goeddunken, lees roken uitgaan enz kan besteden.

Lucie

Reactie voor op de website?

82.18. Kijk hier eens voor kostgeld

Kijk eens op de volgende pagina. Een bijdrage van 200 tot 250 Euro per maand is zeker niet teveel. Daarbij zijn een aantal taken zoals was etc. zeker geen taak van de 'verhuurder'. Misschien toch noodzaak om samen eens een aantal goede afspraken te maken. Succes!

Roos

Reactie voor op de website?

82.19. Ik ben geen student..

Ik ben geen student en ik heb geen werk, maar woon gewoon nog bij mijn ouders. Door een misverstand bij mijn voetbalclub Emmen word ik niet meer van mijn huis in Meppel opgehaald om naar school te gaan in Emmen. Ik ben nu van plan om in een kosthuis te gaan in de buurt van Emmen. Maar ik zou niet weten hoeveel ik kan verwachten om te gaan betalen aan die mensen. Ik heb zelf geen inkomen, dus moeten mijn ouders het betalen. Kan iemand mij misschien adviseren of informeren hoeveel mij dat gaat kosten?

alvast bedankt! Lascal

Reactie voor op de website?

82.20. Bijdrage kost en inwoning

Onze dochter gaat voor haar studie bij haar oma wonen en daar wordt een bijdrage van 250 euro in de maand voor gevraagd buiten de 2 zomermaanden om. Die hoeven dus niet betaald te worden. Nu heeft een schooljaar natuurlijk meer vakantie dan alleen maar die 2 maanden en de resterende vankantie's wil oma gewoon doorbetaald hebben terwijl onze dochter dan gewoon thuis is.

Graag zou ik jullie mening hier over hebben, want ik heb zoiets van als onze dochter in de kerst/mei en alle andere vakanties thuis is dan hoef ik toch geen inwoning bij oma te betalen! Dankjewel voor jullie reacties

Tanja

Reactie voor op de website?

82.21. Redelijk

De kleine vakanties waarin je dochter niet bij Oma is, kan Oma niets anders doen met de kamer. Het lijkt me redelijk dat de kamer dan gewoon doorbetaald wordt. Ik vind het een mooi aanbod dat de kamer tijdens de zomervakantie niet doorbetaald hoeft te worden.

Tijdens de korte vakanties wordt er van kost, energie en water geen gebruik gemaakt. Het lijkt me redelijk om dan het bedrag iets omlaag te doen. €.250,- is zeker geen hoge huur. Ik zou blij zijn met zo'n aanbod. Voor een kamer betaal je tegenwoordig toch al snel €.300,- of meer.

Roos

Reactie voor op de website?

82.22. Geen hoge huur

Hoi Tanja,

Ik sluit me graag aan bij de vorige "spreekster". De huur is niet te hoog. Je kind is goed verzorgd en wordt in de gaten gehouden. Je bent er op een relatief goedkope manier zeker van dat je kind een 'thuis" heeft.

Succes met verder opvoeden, Jacoba

Reactie voor op de website?

82.23. Kostgeld aan oma

Ik denk ook niet dat het hier zozeer om de hoge huur gaat alswel dat er een andere dan een zakelijke relatie is met degene die huur vraagt. Natuurlijk hoeft dat niet voor niks en ook ik vind 250 euro heel redelijk, ook voor de zomermaanden, de kamer kan dan immers niet aan een ander verhuurd worden en wie zegt dat je dochter dadelijk nog elke vakantie naar huis komt, dat doen veel studenten alleen het eerste jaar en daarna niet meer.

Echter als mijn dochter bij mijn moeder een kamer zou huren, zou ik het redelijk vinden dat ze iets betaalde voor het levensonderhoud (meeëten e.d.) maar aangezien opa en oma zelf een redelijke financiële positie hebben, zouden ze het niet in hun hoofd halen iets te vragen voor kamerhuur aan hun eigen kleindochter. Als oma veel armer is en het geld nodig heeft, dan ligt de situatie natuurlijk anders.

Amber

Reactie voor op de website?

82.24. Kostenplaatje

Reactie op 69.

Kijk eens op de site van de Informatie Beheer Groep wat er mogelijk is aan tegemoetkoming schoolkosten voor leerlingen tot 18 jaar, er is zelfs een rekenprogramma aanwezig. Aanvragen voor het schooljaar 2005/2006 kunnen worden ingediend tot en met 31 juli 2006.

Trijnie

Reactie voor op de website?

82.25. Inwoning

Er komt tijdelijk een vreemde jongen bij ons inwonen. Wat is een redelijk bedrag om hem te vragen? Hij is nog jong en wil graag helemaal verzorgd worden, meeëten, wassen etc.

Lucie

Reactie voor op de website?

82.26. Kostgeld aan ouders.

Ik ben een 20 jaar, full time werkende, thuiswonende jongen. Ik verdien nu bruto zo'n €1450 per maand.

Wat zou een redelijk bedrag aan kostgeld kunnen zijn?

Stefan

Noot van de redactie: Kijk ook even bij het Nibud

Reactie voor op de website?

82.27. Zoon op leercontract

Mijn zoon is 19 en sinds een jaar op leercontract. Dit houdt in dat hij 3 en een halve dag werkt en één dag naar school gaat. Daarvoor krijgt hij 390 Euro. Ik krijg ook nog kindergeld voor hem. Hij is wel niet meer ten laste voor de belastingen. Dat houdt concreet in dat mijn man en ik per maand ongeveer 160 Euro minder verdienen.

Hij beschouwt zijn zuurverdiende 390 Euro als zakgeld en geeft het uit aan luxe dingetjes. Nu wil ik die 160 Euro van hem terug vorderen elke maand. Voor de rest beschouw ik hem nog als een kind dat thuis woont, dus eten, wassen plassen, kleren enz. Hij weigert en zegt dat ik zijn geld steel.

Ik word langzaam maar zeker gek van dit welles nietes spelletje.

Graag raad! Ariane

Reactie voor op de website?

82.28. Wat moet mijn kind zelf betalen?

L.S.,

Zoon ontvangt 190,- euro per maand scholierentoeslag uit Groningen (IB-groep). Wat moet hij daarvan betalen? Hij zit in VWO-6 (vorig jaar gezakt). Hij is 50,- euro per maand kwijt aan zorgverzekering. 30,- gemiddeld per maand aan schoolboeken. Andere schoolkosten betalen wij.

Er zijn 4 kinderen op de middelbare school. De anderen zijn 12, 14 en 16. Ons gezamenlijk inkomen zit onder 30.000 euro. Vandaar zijn maximale tegemoetkoming.

Hij eist dat wij zijn treinkaartje naar school betalen (12 km fietsen). De zusjes van 12, 14 en 16 moeten ook fietsen.

Mijn vraag: wat is reëel? Wat moet hij van zijn overige geld ( 190,- - 80,- = 110,- euro) betalen? Wij kunnen al amper rondkomen. Mag hij 110,- euro per maand voor de fun opmaken? Zodat wij hem ook nog kleedgeld en zakgeld moeten geven?

Vriendelijke groet

Reactie voor op de website?

82.29. Reaktie op "wat moet mijn kind betalen"

Nou, eerlijk gezegd zou ik die vraag niet eens stellen aan mezelf of aan anderen. Hij krijgt 190 euro per maand om zijn school te betalen. Jullie betalen een gedeelte terwijl hij dat zelf zou kunnen doen van zijn schoolkostentoelage. Nu eist je zoon dat je zijn treinkaart gaat betalen. Dan stel je hem voor de keus toch? Of hij betaalt alle kosten van school van die toelage en jullie de maandkaart voor de trein ofwel andersom. Die toelage is juist bedoeld om de kosten mee te betalen van school.

Zo betaalt bijvoorbeeld iemand in mijn familie het collegegeld terwijl dochterlief de hele studietoelage per maand in de zak kan houden. Na, dan vind ik dat de overheid toch even beter moet kijken waar ze hun geld heen storten. Het is niet dat ik het jullie niet gun maar in het geval van mijn familie? Dan is er dus wel geld om het collegegeld te betalen maar krijgt het kind toch studietoelage? Rara hoe kan dat dan.

Dominique

Reactie voor op de website?

82.30. Tjaaa

Ik ben 17 en word straks 18. Mijn moeder eist ook kostgeld, 150 euro per maand. Ik doe een dure opleiding, telefoonrekening en ziektekosten moeten betaald worden, verder verdien ik ongeveeer 200 euro in de maand.

Als ouders kies je ervoor om kinderen te krijgen en weet je dat je tot hun 21e finiancieel verantwoordelijk bent voor hen. (zoek dit maar eens op google op mensen) Ik vind het belachelijk als je je kind dan om geld vraagt. Je kiest zelf voor kinderen krijgen! En dan ook nog lekker geld vragen zodra ze 18 zijn?! Alsof alle 18 jarigen super veel verdienen.

Als ik nu mijn diploma al had en vaste baan had en thuis woonde.. oke! Maar ik ben een studente!

Carlien

Reactie voor op de website?

82.31. Tjaaa

Ik ben het ook niet met je moeder eens. Als zij nou van je verlangt dat je wat geld opzij zet voor te sparen, oké, maar kostgeld? Nee!

Marie

Reactie voor op de website?

82.32. Studeren voor je toekomst

Hallo Carlien,

natuurlijk heb je gelijk dat je er niet om gevraagd hebt om geboren te worden, en dat je ouders verantwoordelijk voor je zijn tot je 21e. Maar jij kunt toch studeren voor je toekomst, omdat jij dan niet meer afhankelijk bent van je ouders, die mogelijkheid heb je hier in Nederland, jij kunt er ook nu voor kiezen om nu fulltime aan het werk te gaan. Maar dat houdt in dat je dan niet zoveel verdient en niet veel zekerheden hebt voor je toekomst. Je leeft toch met elkaar in een gezin? Jouw ouders hebben het beste met je voor, dus een bijdrage is toch niet te veel gevraagd? Dit hoort er nu ook eenmaal bij dat je leert met geld om te gaan, en dat niet alles zo uit de lucht komt vallen.

Onze zoon is 16 en doet het leer en werk trajekt, en betaalt nu ook al 150 euro in de maand aan kostgeld, hij vind dit natuurlijk ook niet leuk maar begrijpt het wel. Hij weet namelijk ook dat wij zijn ouders ook keihard werken voor ons gezin en toekomst.

Ik wens jou en al die andere kinderen die het nut niet inzien van kostgeld een hele goede en financiele onafhankelijke toekomst tegemoet.

met vriendelijke groet, Maureen

Reactie voor op de website?

82.33. Verantwoordelijkheid en opvoeden

Wij hebben een zoon van 22. Hij verdient dik € 1.000 per maand. Wij hebben ook een dochter. Zij is 18 jaar en studeert.

Wij vinden het als ouders onze verantwoordelijkheid om onze kinderen bij te brengen dat het leven zijn rechten, maar ook zijn plichten kent. Het leven bestaat immers niet alleen uit plezier maken.

Het leven is in vergelijking met dik 20 jaar geleden nogal wat veranderd. Zeker in financieel opzicht.

Onze zoon betaald nu € 200 kostgeld per maand, 20% dus. Onze dochter gaat m.i.v. het nieuwe schooljaar haar eigen kosten van school betalen + de ziektekostenverzekering. Wij als ouders betalen kost en inwoning en geven haar zo nu en dan wat kledinggeld.

Is dit redelijk? Wij vinden van wel.

Succes, veel liefde voor de kinderen en veel wijsheid aan alle ouders gewenst.

Don

Reactie voor op de website?

82.34. Hangt er vanaf

Hangt ervan af hoeveel stufi je dochter krijgt. En een ziektekostenverzekering is best duur, ook hier hangt het er weer vanaf of je een eigen risico hebt, en bijverzekerd moet zijn. Als je bijverzekering nodig hebt, is het alles laten betalen door je dochter wel veel, en kun je als ouders best wat aanvullen.
- Ziektekostenverzek + aanvullende verzek 100 euro per maand.
- Collegegeld + boeken toch al gauw 170 euro per maand
- Aanvullende studiekosten kopien, dictaten, 40 a 50 euro per maand
- Kleding en schoenen, telefoonkosten (studenten moeten elkaar veel bellen over overleg over projecten, je komt er echt niet met alleen de vaste tel) toch algauw 80 euro.

Kortom je dochter heeft minstens 410 euro nodig aan levensonderhoud minus het eten en onderdak.

Als ze alleen de basisbeurs en de zorgtoeslag heeft komt ze tekort. Ze kan gaan werken om aan te vullen, maar meer dan 10 uur werk kan de studievoortgang weer vertragen. Het Nibud heeft folders over studeren en de bijdrage van de ouders. In jullie geval zou ik het redelijk vinden, als ze geen verdere stufi dan alleen de basisbeurs ontvangt, dat jullie haar ziektekostenverzek betalen. Zoals je het voorstelt lijkt het me nogal krap begroot voor je dochter.

Ik ben er ook op voorbereid dat we komende jaren schrale jaren tegemoet gaan, met 3 kinderen tussen 18 en 13 jaar. Collegegeld, ziektekostenverzek, studieboeken, kleding, tel.

Reactie voor op de website?

82.35. Hete hangijzers

Wij zijn er bijna uit. Nog 1 jaar, dan is onze dochter afgestudeerd. Onze tweelingzoons doen een opleiding, en werken 4 dagen, en de opleiding word betaald door het bedrijf waar ze werken. Maar het waren zware jaren hoor, zeker weten. Met liefde gedaan, dat wel, maar het vergde offers, in de zin van, weinig op vacantie, en al 10 jaar dezelfde auto. Maar ik tel mijn zegeningen hoor, 3 gezonde vrolijke pubers, en allemaal een goede gezondheid, kijk, dat is pas rijkdom!!

Annie

Reactie voor op de website?

82.36. Kostgeld, vindt u dit redelijk

Hallo,

Onze dochter van bijna twintig, gaat vanaf volgende week fulltime werken.Zij gaat hier ongeveer €1000.00 per 4 weken mee verdienen. Nu wilden wij haar kostgeld vragen, dit lijkt ons niet meer dan redelijk. Maar welk bedrag kunnen we vragen?

Wij dachten zelf aan ongeveer €200 a €250.00 per maand. Wij maakten het volgende rekensommetje: €1000.00 - 250.00 = €750.00 over per maand. Daarvan 350 euro sparen dan heeft ze nog €400.00 over om aan zichzelf te besteden. Dus uitgaan en kleding. Een rijbewijs of auto heeft ze nog niet, wil ze wel gaan halen. Haar rijbewijs wordt door ons betaald.

Wij willen graag eens weten wat jullie er van denken. Want het is zo moeilijk om te zien hoeveel redelijk is. Ben al op verschillende sites een kijkje gaan nemen maar wordt er niet echt veel wijzer van. Zij berekenen als volgt. €75.00 huur/ €50.00 eten/ €25.00 wassen/ €25.00 electra/ €75.00 verzekeringen, zoals ziekenkosten ed. Voor het schoonhouden van het huis kan je dan ook nog een €5.00 per week rekenen en dan het water, internet verbruik, en telefoon verbruik is nog niet mee gerekend.

Graag jullie mening erover!

Alvast bedankt, groeten Wilma

Reactie voor op de website?

82.37. Studeren en kostgeld

Ik ben 21 jaar en begin dit jaar een studie die ik geheel zelf moet betalen. Collegegeld, boeken etc. (€220 p.m.) Verder betaal ik mijn eigen verzekering (€130 p.m.), cosmetica (+/- €5 p.m), telefoonrekening mobiel (€ 30 p.m. en gebruik de vaste telefoon van ouders niet) en kleding. Ik woon nog thuis en nu willen ze graag dat ik kostgeld betaal van 250 euro per maand.

Om dit te kunnen betalen moet ik een lening afsluiten bij de IB-Groep omdat de totale kosten per maand 385 excl kleding. Wat vinden jullie van het kostgeldbedrag?

Alvast bedankt!

Nikky

Reactie voor op de website?

82.38. Studeren en kostgeld

Moeilijk hoor, toen ik het eerste stukje las vond ik dat je erg veel moest betalen, mijn zoon is net klaar met studeren, en betaalde ons 30 euro kostgeld en 30 euro voor internet omdat hij dat nodig had voor zijn studie. Verder betaalde hij ook altijd alles zelf door middel van de studiebijdrage en hij had altijd bijbaantjes.

Maar toen ik las dat je al 21 jaar bent, en nog begint met studeren begon ik wel te twijfelen, want hoe lang duurt die studie? Ik kan me wel een beetje voorstellen van je ouders dat ze je op deze leeftijd niet meer kunnen of willen onderhouden, je bent wel volwassen. Wij hebben drie kinderen, 16, 23 en 24 jaar oud, en ik merk dat dat ook wel erg duur is, kosten van het douchen, electra voor de tv's, computers en allerlei opladers, eten en drinken en ga zo maar door.

Er komt natuurlijk ook een tijd dat kinderen volwassen zijn en voor zichzelf moeten zorgen, en dat ouders ook weer aan henzelf toekomen en het wat beter krijgen. Maar ik heb eerlijk gezegt geen oplossing, want ik ben ook tegen lenen.

Renske

Reactie voor op de website?

82.39. Studeren en kostgeld

Hi, het lijkt me redelijk dat je probeert je kosten voor je ouders zoveel mogelijk te beperken, zoals zuinig zijn met water, energie en kosten zoals telefoon matig te houden. het lijkt me niet redelijk dat jouw ouders kostgeld vragen terwijl je nog geen eigen inkomen hebt. als je een mooi maandsalaris hebt, is het wat anders, maar zo te lezen heb je niks (studiefinanciering is niet veel) en moet je al veel zelf betalen.

Msschien dat je kunt afspreken dat je wat meer klussen in huis gaat doen, ter compensatie van de kosten die je ouders maken voor je. Lenen is niet fijn, dan begin je je leven al met schulden en ben je tot je 40e bezig af te betalen.

Miep (stief)moeder van 7 kinderen tussen 23 en 1 jaar

Reactie voor op de website?

82.40. Kostgeld vragen van studente die daarvoor moet gaan lenen?

Kostgeld vragen van iemand die alleen basisbeurs krijgt is onredelijk. Het doet er niet zoveel toe of iemand 18 of 21 is, ouders zijn gehouden bij te dragen aan de studie van hun kinderen. Kostgeld vragen aan de student die daarvoor moet lenen is de wereld omgedraaid.

Dan lijkt het er meer op dat ouders nu al beter willen worden van de (hopelijk?) toekomstige betere positie van hun kind. Maar je weet helemaal nog niet of je wel een betere positie krijgt, je kunt ziek of arbeidsongeschikt worden, of dankzij een verkwistende partner in de schulden raken. Niet doen dus, lenen om kostgeld te betalen. Je kunt dan beter een bijbaan zoeken en zelfstandig gaan wonen.

Reactie voor op de website?

82.41. Kostgeld student

Tot welke leeftijd is het dan redelijk om een kind te onderhouden? Tot hij/zij achter in de 20 is en zichzelf kan onderhouden, tot hij/zij 30 is en besluit op zichzelf te gaan wonen. Ergens moet natuurlijk een moment komen dat een kind in staat is zichzelf te onderhouden.

Renske

Reactie voor op de website?

82.42. Re: kostgeld voor studente

T/m 27e levensjaar wordt de stufi van kinderen berekend op basis van het inkomen van de ouders. Ben je het hier niet mee eens, klaag dan de politiek aan. Kinderen kunnen een beroep doen op de hardheidclausule bij de IBG, maar moeten wel aantonen dat ze in ernstige onmin met hun ouders leven over de ouderbijdrage aan hun studie. Dat aantonen is geen pretje, voor kinderen en voor ouders niet. Het is ronduit genant.

Kinderen hebben een goede opleiding nodig om economisch zelfstandig te kunnen zijn, daar zijn de ouders fin verantwoordelijk voor, en de meeste ouders weten dat ook wel,

Reactie voor op de website?

82.43. Hoeveel mag ik wettelijk vragen?

Wij hebben een zoon die 2300 euro verdient per maand en hij woont nog thuis. Alles wordt nog gedaan voor hem, eten gemaakt, de was, strijken, naaien, zijn werkzak wordt klaargemaakt smorgens om 4u, kamer gekuist kortom alles. Hoeveel mag ik vragen?

Reactie voor op de website?

82.44. Je maakt het hem ook wel erg makkelijk.

Niets, je mag wettelijk niets vragen. Alles wat je vraagt en wat hij betaalt is op basis van vrijwillige afspraak. Tenminste volgens het NED recht, ik weet niet of je in Belgie woont? Misschien maak je het je zoon (je vertelt niet hoe oud hij is) te makkelijk en moet je hem gewoon eens zelf zijn dingen laten doen? Dus zelf kamer schoonhouden, was doen, nachtelijke werkzak klaarmaken. Benieuwd hoe snel hij dan op zichzelf gaat wonen...ik sta er vaak versteld van hoezeer ouders hun volwassen verdienende kinderen pamperen.

Reactie voor op de website?

82.45. Re: Wettelijk vragen (kostgeld)

Lastig probleem hoor, Kostgeld vragen. Er is namelijk niets wettelijk geregeld. Bij het NIBUD kan je wel een berekening maken als richtlijn. Maar het blijft toch een kwestie van afspraken maken. De oudste bij ons is 23 jaar, heeft een goed inkomen, maar zit altijd op zwart zaad. Die betaalt vanaf de zomer Euro 150 /maand en per half jaar 50 Euro / maand meer. We zetten een deel apart om te sparen voor een wasmachine die hij meekrijgt als hij (eindelijk) op zichzelf gaat wonen. Het is een forfatair bedrag, het dekt de kosten niet die wij voor hem maken. Wij menen dat kostgeld betalen hem erop wijst dat wonen niet gratis is, en dat de gestreken opgevouwen overhemden niet zo van de wasmand in zijn kleerkast vliegen. Hij leert zo wel dat van zijn geld eerst de nodige dingen betaald moeten worden, en daarna pas de leuke dingen. Netto heeft hij het makkelijker dan wij (en dan toch nog geldgebrek, snap je dat nou?) Miep (stief) moeder van 7 kinderen tussen 23 en 1 jaar.

Reactie voor op de website?

82.46. Vraag kostgeld

Mijn zoon van 20 werkt en verdient ongeveer 1000 euro pm. hoeveel kostgeld mag ik hem dan vragen. Ik zit in de bijstand dus heb het niet al te best financieel. Ook is bijna elk weekend zijn vriendin bij hem, dus bij mij thuis, die ook doucht, eet, slaap enz. Wat kan ik nu vragen?

Ineke

Reactie voor op de website?

82.47. re: vraag kostgeld

Gezien jou eigen financiele situatie zou ik 300 per maand vragen.Betaal jij ook de ziektekosten? Dan houdt hij er genoeg aan over voor zichzelf. Ook omdat zijn vriendin bij jou eet en gebruik maakt van alle gemakken vind ik dit niet te veel. Je kan hem ook voor rekenen als hij dit te veel vind wat hij kwijt zou zijn als hij zelfstandig zou wonen. Ik denk dat hij je dan graag die drie honderd betaalt.

Jessica

Reactie voor op de website?

82.48. Raadseltje

Goededag,

Ik ben 20 weldra 21 en ben werkzoekend en heb al gedacht aan hoeveel ik zou moeten afgeven 'thuis'. Nu is het dat ik niet altijd thuis ben dus 2 weken in de maand bij mijn vader en 2 weken in de maand bij mijn vriend zijn ouders + om de 2 weken een weekend bij mijn mama.

Nu vrees ik dat mijn vader veel te veel zal vragen voor maar de 2 weken dat ik er ben en eigenlijk ook daar alleen maar babysit op mijn zusje en broertje. Het zal 1 en al ruzie worden zoals altijd. Nu wat vinden jullie dat hij kan vragen?

Met vriendelijke groeten!! Tabita

Reactie voor op de website?

82.49. Kostgeld

Ik ben een alleenstaande moeder met 3 kinderen,. Mijn zoon gaat nu nog 1 dag naar school en werkt er 4. Omdat zijn inkomen bij het mijne kwam, raakte ik mij huursubsidie kwijt, en dat bedrag 90 euro betaalt mijn zoon aan kostgeld. Nu wordt hij in april 18 en gaat fultime werken. Hij verdient dan 1100 euro netto per maand, hij gaat dan 150 euro kostgeld betalen en zijn eigen ziekenfonds. Ik ben zelf net mijn baan kwijt, dus ook geen hoog inkomen. Dus ik zie het als tegemoetkoming in de kosten, anders red ik het niet.

Ik vraag ook niet te veel, want ik vind het ook belangrijk dat hij kan sparen voor als hij straks op zichzelf gaat wonen. Ik regel zijn bankzaken, dus zorg dat er automatisch gespaard wordt. Mijn zoon heeft een pasje waar elke maand geld op gestort wordt en waar hij dan van kan uitgaan, kleding kopen etc. En op is dan op maar op. Dat redt hij prima. Verder staat die 150 euro niet vast, want als hij op zijn 20ste nog thuis woont, dan gaat het kostgeld gewoon weer iets omhoog. Ligt ook aan zijn inkomen op dat moment. Verder denk ik dat het een overlegsituatie is. Mijn zoon vond dit prima.

Ik heb ook gelezen dat sommigen zeggen dat ze tegen kostgeld zijn omdat je zelf voor kinderen hebt gekozen. Dit vind ik onzin, dit zijn waarschijnlijk mensen met een topinkomen. Ik heb zelf 1200 euro netto met 3 kinderen, dat kostgeld van 150 euro daar kan ik net iets extra's van doen. Dus ik vind het niet teveel gevraagd. En aan de andere kant, moet ik dan alle touwtjes aan elkaar knopen en mijn zoon alle weekeinden op stap? Lijkt me niet helemaal eerlijk. Soms is de situatie niet anders.

Dee

Reactie voor op de website?

82.50. Wie kan mij antwoorden op mijn vraag?

Ik heb een bijstandsuitkering en mijn dochter wordt 18 jaar oud. Ze verdient rond de 500 euro. Wat kan ik haar als kostgeld vragen? Gaat mijn huursubsidie nu gekort worden?

groetjes van Astrid

Reactie voor op de website?

82.51. Geen

Voor Astrid: Is zelf een baan zoeken geen idee?

Anna

Reactie voor op de website?

82.52. Kostgeld

Hallo,

Ik zit nu in het buitenland op stage en kom over een paar weken terug naar Nederland waar ik weer bij mijn ouders ga wonen. Zodra ik weer thuis ben, wil mijn vader dat ik kostgeld ga betalen of het huis uit ga.

Gezien ik dan net weer terug ben, moet ik eerst op zoek naar werk. Ik heb naast mijn studiefinanciering alleen een bijdrage van €150 per maand van mijn oma als inkomen. Deze bijdage zet ik op mijn spaarrekening voor als ik het huis uit ga. Maar mijn vader vindt toch dat ik wat moet betalen, waarschijnlijk zo'n €150 a €200 per maand. Zodra ik werk heb vind ik het niet erg om kostgeld te betalen. Maar is het redelijk van mijn vader om zoiets te eisen als ik nog geen werk heb?

Groetjes Laura

Reactie voor op de website?

82.53. lening af sluiten om kostgeld te betalen

Ik vind het niet eerlijk om je kind een lening af te laten sluiten om kostgeld te betalen. Ze beginnen dan al met een schuld die wel terug betaald moet worden. Je zou het betreffende kind wel een avond of weekend baantje kunnen adviseren en zo een klein bedrag aan kost en inwoning kunnen ontvangen.

Over dit soort dingen wordt naar mijn mening niet goed nagedacht omdat er bij diverse instanties zonder pardon een lening afgesloten kan worden.

Bea

Reactie voor op de website?

82.54. Nibud start campagne: ouders moeten meer aan financiele opvoeding doen.

Op de website van het Nibud staat vanaf vandaag 2 november te lezen dathet Nibud een campagne start om ouders te leren meer aan fin. opvoeding te doen.
Nu is er op de werkwijze van het Nibud van alles aan te merken, maar 1 punt hebben ze wel: ik sta er versteld van hoe weinig ouders hun kinderen kleedgeld geven. Dus toch alles voor ze betalen, en de kinderen niet leren van een maandbedrag rond te komen. Of wel kleedgeld geven maar bijpassen als het op is gegaan aan andere dingen. Telefoonkosten van de kinderen betalen. Ook hier lees ik dat ouders kostgeld vragen en dit dan voor hun kinderen sparen. Waarom de kinderen niet zelf laten sparen? Je neemt ze zo wel een verantwoordelijkheid uit handen, en daar gaat het nou juist om. Of gaan die ouders er van uit dat de jongvolwassen kinderen dat toch niet zelf kunnen? Ik lees dat iemand zijn 18 jarige kind niet zelf laat bankieren, maar geld op zijn rekening stort, en zijn bankzaken beheert.Dat is nu juist waar het Nibud op haar site tegen waarschuwt.
Kostgeld vragen van stufi ontvangende kinderen vind ik eerlijk gezegd zakkenrollerij. Je kind ontvangt immers die stufi omdat jouw inkomen te laag is om bij te dragen aan zijn studie. Het is oneerlijk om het dan via kostgeld weer in te pikken. En nee, ik heb geen enorm inkomen.

Reactie voor op de website?

82.55. Reactie student in de kost

Reactie op Kostgeld student

Wij verkeren in ongeveer dezelfde situatie en vragen 170 euro per maand van onze nicht.

gr. visser

Reactie voor op de website?

82.56. Kinderen worden teveel gepamperd!

Ik sta er versteld van hoeveel sommige ouders hun kinderen pamperen. Als een kind nog studeert kun je geen bijdrage verwachten. Maar, een kind dat op zijn 27e nog studeert zou ik niet eens meer in huis willen hebben! Op die leeftijd mogen ze hun eigen boontjes gaan doppen. En zodra een van mijn kinderen een baan heeft waarmee het redelijk in zijn levensonderhoud kan voorzien, zal zij van mij de boodschap krijgen schielijk uit te gaan zien naar een eigen onderkomen want ik ben niet de poets, was- en strijkvrouw van mijn kinderen. En blijft er dan voor de (in mijn geval) dames geen geld over om ieder weekend te gaan stappen of shoppen? Welcome to the real life!

Mara

Reactie voor op de website?

82.57. Welcome to the real life?

Wie heeft die kinderen op de wereld gezet? Hebben ze daar zelf om gevraagd? Nee toch? je hebt alleen kinderen gekregen om je eigen ego te strelen. Dan moet je ervoor zorgen ook. Al dat gezeur over kostgeld. Als het allemaal zo duur is, waarom dan uberhaupt kinderen gekregen? En dan nog zo vaak in grote getale? Een kind is geen manier om je eigen inkomen aan te vullen.

Er zit nuance in hoor... er zijn uitzonderingsgevallen, maar het hele idee om "verantwoordelijkheidsgevoel" te kweken door geld te vragen gaat mij veel te ver.

Pien

Reactie voor op de website?

82.58. Voor Pien, op alle geplaatste stukjes

Hallo Pien,

Met lichte geamuseerdheid heb ik je bijdragen gelezen. Enerijds wel eens verfrissend, een tegengeluid tussen al die klagende, zeurende vermoeide en armlastige moeders van 'grote'gezinnen. En af en toe denk ik nog wel eens aan de tijd dat ik zelf geen kinderen had en op sommige punten jouw ideeen ook had.

Anderzijds wil ik toch wel de zaken nuanceren. Na je stukjes op verschillende onderwerpen te hebben gelezen (tenminste, ik ga ervanuit gezien de posting en de manier van schrijven dat je een en dezelfde persoon bent), denk ik dat je uit het oog verliest dat zelfs de vrouwen die er zelfs echt over nagedacht hebben hoe alles te regelen als er kinderen kwamen (ongelukjes komen ook voor, he...), toch ook niet het gehele plaatje konden overzien.

Wij ouders konden niet tot op de komma nauwkeurig voorspellen hoeveel een kind zou kosten. We konden niet voorzien dat de keuzes die we voor onze kinderen maken in alle oprechtheid, soms wel eens de verkeerde kon zijn. Kinderen zorgen dat je vooral jezelf heel hard tegenkomt. En dat je er veel van leren kan. (De stelling van jouw kant dat je kinderen krijgt/neemt om je ego te strelen, vind ik persoonlijk vrij ver gaan.)

Maar -en dan spreek ik even voor mezelf- juist daarom vind ik het af en toe fijn om hier mijn gal te spuwen, hart te luchten, en vragen te stellen aan andere moeders. Ik zou het zou het soms ook fijn vinden om wat positievere verhalen te lezen, dat vrouwen met vragen zitten en er aan de hand van elkaars ervaringen verbeteringen plaatsvinden, maar ik begrijp ook wel dat het lekker is om af en toe te schreeuwen dat het allemaal rot is, terwijl de successen je eigen overwinning is. Dat doe ik zelf ook hier!

Dit neemt niet weg dat ik toch je reacties ondertussen veel weg vind hebben van zoveel mogelijk tegen heilige huisjes aantrappen. Wat mij vooral trof, is dat ik net zoals Roos ook uit jouw verhaal haalde dat ieder gezin met veel kinderen van een minimumloon annex bijstandsniveau moet leven. Zo is het namelijk niet. Nogmaals, ik vind het aan de ene kant wel eens leuk om een ander geluid te horen, zolang je het wel in het licht kunt zien dat jij de wetenschap hebt dat je geen kinderen hebt(en wilt, zo begrijp ik) en wij dat wel hebben en willen.

Ook jij zal wel eens klagen met problemen, anders dan kindersores. Gaan andere mensen met kinderen jou dan vertellen hoe het allemaal in elkaar steekt? (dat zijn de ergste, hoor!!!;-)) Of twijfel je zelf? Dat kan ook. Zo niet, dan hoop ik dat je 'onze' verhalen met een iets ander oog kunt bekijken dan voorheen. En misschien heeft dit verhaal ook een dubbele bodem voor alle moeders en vaders die jou zo hard aanvallen, al kan ik het wel begrijpen. Ik hoop op een reactie! Bij de weg: ik geloof niet dat het hoogste goed voor mijn kinderen de duurste Nikes zijn. Dan heb ik wel wat beters qua merken om ze 'erbij te laten horen...' ;-)

Met vriendelijke groet,

Dees, mama van 4 koters ( o t/m 4 jaar) en 2 eigen bedrijven aan huis.

Reactie voor op de website?

82.59. Kostgeld inwonend student

Hoi,

Ik ben Elise en na het lezen van vele verhalen wil ik mijn verhaal ook even kwijt. Mijn ouders vragen nu ook kostgeld (€ 100 p.m) aan mij. Dit betaal ik nu nog niet, omdat ik er tegenin ga. Ze willen kostgeld van mij, omdat de kosten voor elektriciteit en gas etc. veel duurder gaan worden. Daarnaast vinden ze dat ik niet genoeg in het huishouden doe en dat ik niet spaar vinden ze erg lastig.

Ik ga tegen kostgeld betalen in, omdat ik dit naar mijn idee gewoonweg niet kan. Graag hoor ik dan ook graag jullie reactie. Ik ben dus nog studerend. Deze voltijdopleiding betaal ik geheel zelf, dus schoolkosten, boeken, readers etc. Alles wat erbij komt kijken. Daarnaast betaal ik mijn eigen kleding, make up etc. Soms haal ik ook dingen voor in huis, waar we met zn allen profijt van hebben. Naast school loop ik elke morgen een krantenwijk en werk ik in het weekend in een winkel. Door mijn schooltijden en de reis naar school toe ben ik vaak 's ochtendsvroeg al weg en kom ik rond een uur of 6 half 7 weer thuis. Hierdoor ben ik bijna nooit thuis. In het weekend ben ik ook vaak van huis, omdat ik dan 9 van de 10 keer bij mijn vriend ben.

Naast het loon dat ik ontvang van mijn werk, krijg ik ook studiefinanciering en leen ik bij de IB-groep. Dit doe ik, omdat ik naast mijn school ook een semi-professioneel danser ben. Trainingen, wedstrijden, kleding, make up etc. Betaal ik hiervoor geheel zelf. Dus ook de reis ernaar toe en desnoods een hotel. Maandelijks ben ik dan ook rond de 200 euro kwijt aan het dansen. Aan school ben ik gemiddeld 250 a 300 euro kwijt in de maand. Dan betaal ik ook mijn zorgverzekering a 100 euro in de maand zelf. Het enige dat ik zelf niet betaal in huis is de elektriciteit, gas, water en licht.

Doordat ik weinig thuis ben, probeer ik wanneer ik thuis ben zoveel mogelijk in huis mee te helpen. Denk hierbij aan het netjes houden van mijn kamer, de huiskamer en keuken netjes houden en wanneer ik nog meer tijd heb maak ik ook de badkamer en de toilet schoon. Mijn ouders vinden dit echter nog niet genoeg.

Doordat ik zoveel onkosten heb, houd ik in de maand niet veel over. De ene maand houd ik natuurlijk meer over dan de andere, maar het is niet veel. Het geld dat ik overhoud spaar ik bij mijn vriend op. Dit doe ik voor onze vakantie. Eigenlijk houd ik dus niks over in de maand...

Mijn vraag is; is het wel redelijk dat mijn ouders mij om kostgeld vragen en hoeveel zouden ze dan aan mij mogen vragen?

Dankjewel!

Elise

Reactie voor op de website?

82.60. Kostgeld vragen? Meningsverschil ouders

Reactie op Kun je je kinderen kostgeld vragen?

Na 2 jaar op kamers woont onze zoon van 22 weer thuis (studie mislukte door ADHD). Hij heeft sinds mei een part-time baan en per 1 januari een full time baan. Vanaf januari betaalt hij zijn eigen ziektekosten-verzekering. Hij verdient bijna 1.000,- netto. Hij heeft plannen om te sparen voor zijn rijbewijs, maar dat zijn voorlopig plannen. Wil wel opzichzelf gaan wonen maar onderneemt geen stappen. Hij is een supergozer.

Mijn vrouw en ik hebben een ernstig meningsverschil: ik vind dat hij zou moeten bijdragen in de kosten vanwege financieel opvoeden EN omdat ik vind dat het bij zijn situatie hoort (alleen eten en drinken 30 dagen maal 4,- is 120,-. Hypotheek vind ik onzin want wij wonen er toch).

Mijn vrouw gaat helemaal door het lint als ik er over begin: "wij hebben gekozen voor een kind en het is belachelijk hem geld te vragen". Ik wil mijn vrouw niet passeren, maar ik wil mijn zoon wel laten ervaren wat het verschil is met 1.000,- netto: als je thuis woont ben je 'rijk', maar zelfstandig wonend stelt 1.000,- niks voor.

Eerlijkheid gebied te zeggen dat ik het best irritant vind dat het 'leefbudget' voor ons drieen ongeveer 1.000,- is en dat zoonlief datzelfde bedrag volledig naar eigen gerief kan spenderen.

Wat zijn de meningen?

Andre

Reactie voor op de website?

82.61. Voor Andre

Tuurlijk moet hij gaan betalen voor kost en inwoning!

En niet alleen voor het eten elke maand, maar ook voor het gebruik van jullie woning, warmte, water etc. En dat is echt wel meer dan 120 euro per maand.

Je vrouw en jij hebben inderdaad gekozen voor jullie zoon, alleen hij is nu geen kind meer, maar een volwassene. En volwassenen dragen naar redelijkheid bij aan hun levensonderhoud.

Anna

Reactie voor op de website?

82.62. Kostgeld normaal? En hoeveel dan?

Hallo,

Ik ben achttien jaar (bijna 19, mocht dat van belang zijn) en heb een tussenjaar. Eigenlijk zou ik dit jaar beginnen met studeren, maar omdat ten eerste de opleiding die ik wilde doen té duur was om te betalen (4000 per jaar, termijnen was niet mogelijk en 't moest dezelfde avond nog op de rekening staan bij hen), heb ik gekozen voor een tussenjaar. Mijn moeder vond dit ook verstandig omdat ze vond dat ik beter een jaar rust kon nemen (dit i.v.m. stress, angst en depressiviteit de afgelopen jaren, maar daar gaat het nu niet om). Nu heb ik sinds vier maanden een baantje als oproepkracht. 't Liefst wil ik meer gaan werken, maar ik ben tot nu toe nog nergens anders aangenomen (maar ik zoek nog steeds). Ik verdien, als ik geluk heb, zo'n 150 euro in de maand, dat ik dus eigenlijk dolgraag wil sparen om komend jaar wél te gaan studeren.

Nu kwam mijn moeder afgelopen week met het idee dat ik eigenlijk kostgeld zou moeten betalen. Kan zij dit van mij vragen en zo ja, hoeveel dan? Ik wil er wel bij vermelden dat ik al zo'n drie jaar lang best wel redelijk meehelp in 't huishouden, omdat mij ouders vaak laat thuis zijn i.v.m. hun baan ('t is overigens niet zo dat ze een groot inkomen hebben, integendeel, maar ze moeten vier kinderen onderhouden, dus moest m'n moeder er een baan bij nemen omdat 't anders niet meer ging). Zo kook ik drie à vier keer per week en doe ik regelmatig boodschappen en maak ik schoon.

Nou vond ik haar vraag om kostgeld nog niet eens zo heel raar, want ik weet dat we 't niet zo breed hebben en dat ik, nu ik geen studie heb, volwassen ben, en thuis woon, best duur ben, maar wat ik wel frappant vind, is 't feit dat mijn broer (20) al voor z'n derde jaar thuiszit, nog altijd geen studie heeft, tot 14.00 ong. in z'n nest ligt te stinken, geen baantje heeft (i.v.m. met luiheid, denk ik) niet meehelpt in 't huishouden maar slechts lijkt te profiteren. En hij hoeft (nog steeds) niets te betalen... ?! En ja, dat weet ik zeker. Als reden gaf mijn moeder dat ik een inkomen heb en hij niet. Maar alles, echt letterlijk alles van mijn inkomen gaat naar mijn spaarrekening om te sparen voor m'n studie (en eventueel rijlessen, maar dat moet nog lang wachten vrees ik).

Dus van de ene kant vind ik haar vraag heel normaal, maar van de andere kant zijn de beredenering en de argumenten een beetje krom, vind ik. Sorry voor 't lange verhaal, maar ik wil 't gewoon even proberen goed uit te leggen. Graag uw raad/advies hierover!

Groetjes, Carmen

Reactie voor op de website?

82.63. Kostgeld

Je bent zeker redelijk in je vraag. Je staat open voor je vraag van je ouders, maar stelt ook de vraag waarom je broer niet.. dat je broer geen inkomen heeft is vervelend maar dat hij na jouw zeggen, niets uitvoert en niet eens de moeite neemt om iets te vinden, zegt genoeg over hem. Met jouw mentaliteit kom je er wel. Sparen, studeren en dan een goede baan. Probeer er eens open over te praten met je ouders en broer, eerlijk is het inderdaad niet. Is er geen mogelijkheid voor een studielening? Zo niet ga eerst een paar jaar werken en spaar waar kan, studeren kan altijd nog.

succes.

Reactie voor op de website?

82.64. Hoeveel kostgeld kan ik vragen?

Reactie op Kun je je kinderen kostgeld vragen?

Mijn zoon is 18jaar, thuiswonend, werkt 5dagen per week als chauffeur, verdient ongeveer 1500,- of 1600,- per mnd netto. Hoeveel kost geld kan ik vragen per mnd?

met vrg Ria Eisinger.

Reactie voor op de website?

82.65. Kostgeld

hallo

ik denk 400 euro, laat hem zelf zijn kosten betalen, kijk anders even op nibud

gr antoinette

Reactie voor op de website?

82.66. Enquete kostgeld

Moet een volwassen thuis-wonend kind kostgeld betalen?

Ja
Nee

Zoja, hoeveel kostgeld vindt u dan redelijk per maand?

Soms worden deze formulieren automatisch ingevuld door zogenaamde robots.
Om te controleren dat u geen robot bent, vragen wij u de volgende som te maken:
drie plus vijf is:. Het is voldoende het cijfer in te vullen.

U kunt reageren via onderstaand formulier, of via (wel even vermelden (1) waar u op reageert, en (2) de titel van uw bijdrage!). Uw reactie wordt dan op de website geplaatst.

Vragen, aanbiedingen en oproepen worden alleen geplaatst indien een geldig e-mail adres wordt ingevuld.

Uw naam:
Uw e-mail adres:
Titel van uw bijdrage:

Uw reactie:

Soms worden deze formulieren automatisch ingevuld door zogenaamde robots. Om te controleren dat u geen robot bent, vragen wij u de volgende som te maken: drie plus vijf is:. Het is voldoende het cijfer in te vullen.

Kun je je kinderen kostgeld vragen?

 1. Inhalig?
 2. Jazeker, kostgeld!
 3. Kostgeld toen en nu
 4. Anja heeft gelijk
 5. Een logische zaak
 6. Eigen bijdrage heel normaal
 7. Mijn kinderen betalen ook kostgeld
 8. Kostgeld wel/niet
 9. Het internet
 10. Kostgeld betalen? Jazeker!
 11. Reactie kostgeld op Jolien
 12. Kostgeld dochter
 13. Berekening redelijk kostgeldbedrag
 14. Kostgeld
 15. Hoeveel kostgeld?
 16. Hoeveel moet ik geven?
 17. Kostgeld student
 18. Kijk hier eens voor kostgeld
 19. Ik ben geen student..
 20. Bijdrage kost en inwoning
 21. Redelijk
 22. Geen hoge huur
 23. Kostgeld aan oma
 24. Kostenplaatje
 25. Inwoning
 26. Kostgeld aan ouders.
 27. Zoon op leercontract
 28. Wat moet mijn kind zelf betalen?
 29. Reaktie op "wat moet mijn kind betalen"
 30. Tjaaa
 31. Tjaaa
 32. Studeren voor je toekomst
 33. Verantwoordelijkheid en opvoeden
 34. Hangt er vanaf
 35. Hete hangijzers
 36. Kostgeld, vindt u dit redelijk
 37. Studeren en kostgeld
 38. Studeren en kostgeld
 39. Studeren en kostgeld
 40. Kostgeld vragen van studente die daarvoor moet gaan lenen?
 41. Kostgeld student
 42. Re: kostgeld voor studente
 43. Hoeveel mag ik wettelijk vragen?
 44. Je maakt het hem ook wel erg makkelijk.
 45. Re: Wettelijk vragen (kostgeld)
 46. Vraag kostgeld
 47. re: vraag kostgeld
 48. Raadseltje
 49. Kostgeld
 50. Wie kan mij antwoorden op mijn vraag?
 51. Geen
 52. Kostgeld
 53. lening af sluiten om kostgeld te betalen
 54. Nibud start campagne: ouders moeten meer aan financiele opvoeding doen.
 55. Reactie student in de kost
 56. Kinderen worden teveel gepamperd!
 57. Welcome to the real life?
 58. Voor Pien, op alle geplaatste stukjes
 59. Kostgeld inwonend student
 60. Kostgeld vragen? Meningsverschil ouders
 61. Voor Andre
 62. Kostgeld normaal? En hoeveel dan?
 63. Kostgeld
 64. Hoeveel kostgeld kan ik vragen?
 65. Kostgeld
 66. Enquete kostgeld

Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.