Groot Gezin
Hete hangijzers
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

60. Vergrijzing is geen excuus

Zoals gebruikelijk verdedigen de grote gezinnen zich zich met het naderende "vergrijzings-onheil". Dit is rekenkundig onjuist. Men moet de arbeidsparticipatie niet uitsluitend afzetten tegenover het aantal ouderen, maar tegenover de hele bevolking. Dan blijkt dat de arbeidsparticipatie het grootste is in landen met een laag geboortecijfer. En dat zal ook in de toekomst zo blijven. Ik zal het even uitleggen.

Tegenover de werkende bevolking kennen we drie soorten in-actieven: jong-inactieven (kinderen), midden-inactieven (werklozen, zieken) en oud- inactieven (bejaarden). Alle jong-inactieven worden uiteindelijk oud-inactieven. De mensen die "Rob z'n kont gaan afvegen in het bejaarden- huis" zullen uiteindelijk zelf in het bejaarden- huis terecht komen. Een hoger geboortecijfer levert uiteidelijk dus weer meer bejaarden op.

Zo wordt het vergrijzings"probleem" niet opgelost, maar gewoon doorgeschoven naar de volgende generaties. Na ons de zondvloed. Bij vergrijzing stijgt het aantal oud-inactieven en daalt het aantal jong-inactieven. geen probleem, want jong-inactieven zijn duurder voor de samenleving dan oud-inactieven (onderwijs e.d.) Hoe lager het geboortecijfer, hoe hoger de arbeidsparticipatie. Want hoe lager het geboortecijfer, hoe geringer de werkloosheid. En hoe kleiner het kindertal, hoe meer vrouwen er betrokken zijn bij het arbeidsproces. Duidelijk?

Groetjes, Bob

Reactie voor op de website?

60.1. Wist je dat..... je dit ook moet weten?

Bob

Reactie voor op de website?

60.2. Wist je dat Rob?

Wist je dat Rob?

Dat de natuurlijke selectie het zo prachtig regelt dat doemdenkers zichzelf laten uitsterven en dat de optimisten zich nergens door laten weerhouden omdat ze dit prachtige leven de moeite waard vinden om door te geven?

Groetjes, Antoinette

Reactie voor op de website?

60.3. Vergrijzing is geen excuus (deel 2)

Inderdaad is hetgeen Bob stelt duidelijk voor mij en ben ik het met hem eens. Eenzelde geluid is te horen op www.overbevolking.nl. Wat hij wat onderbelicht laat is de grote arbeids-inactiviteit van mensen tussen de 20 en 65 jaar die aan de 'vergrijzingstheorie' ten grondslag ligt. Als aan deze in-actieve groep meer aandacht wordt gegeven om ze in het arbeidsproces te betrekken is er eerder sprake van een arbeidsoverschot. Dat zal bij een bevolkingsafname d.m.v. minder geboorten geen negatieve effecten met zich mee brengen en verhoogt de kwaliteit van het leven. Dit is echter politiek (en religieus) ongewenst waardoor je er weinig over hoort.

Jo

Reactie voor op de website?

60.4. Beschaving of Primitiviteit?

Wel, wel, ik stuitte net op deze website en zal nog eens terug gaan naar het begin.

Ik ben ook zo'n gek met 4 kinderen en heb geen last van een schuldgevoel. Mijn man en ik zijn goed gezond, we hebben een gelukkig huwelijk, net genoeg geld om er zonder luxe van te komen en het feit dat wij 4 kinderen in de wereld gezet hebben toont aan dat wij hoop en vertrouwen in de toekomst en de mensheid hebben.

We hebben ons echter het nodige moeten ontzien en een belasting op grote gezinnen is wel het laatste dat die nodig hebben.

Als we ouder worden dan worden we allemaal tot op zekere hoogte afhankelijk van de produktiviteit en belastingbijdragen van de jongere generatie. Daar genieten degenen die al dan niet vrijwillig kinderloos gebleven zijn straks even goed van mee, hoewel ze lang niet dezelfde bijdrage aan de wereld van morgen hebben gemaakt. Laten we dit alles beschouwen als een verzekering waaraan we allemaal een premie horen te betalen. Ouders met afhankelijke kinderen houden wat meer van hun zuurverdiende geld, de Jo's van deze wereld staan wat meer af. Eerlijk toch? Geef alle ouders met afhankelijke kinderen (en vergeet ook de extra kosten niet van de alleenverdieners) een realistische belastingaftrek.

Op het ogenblik heb ik een zoon van 28 die een verantwoordelijke positie heeft bij een scheepsmakelaar en alleenverdiener is in zijn jong gezin, een dochter van 25 die lerares is, een zoon van 22 die buiten zijn studie al 2 zomers lang in Amerika in een vakantiekolonie werkt en een dochter van 16 die naast haar schoolwerk in het weekend ergens de afwas doet en daarvan al haar kleren en verdere vrijetijdsuitgaven bekostigt.

Wat ziet U liever, Jo? Een groot gezin dat met verstandige waarden is opgevoed en opgeleid, wat de capaciteit heeft om anderen te helpen en de kracht en wijsheid bezit om al dit kostbare weer aan een volgende generatie door te geven? Dit heet BESCHAVING.

Of ziet U liever een wereld vol groen en PRIMITIVITEIT?

Anna

Reactie voor op de website?

60.5. Hoe zou de toekomst eruit zien als jij het voor het zeggen hebt?

Beste Jo,

Verschillende bijdragen van je gelezen, en ik ben nu toch wel erg benieuwd naar jouw visie over de toekomst. Zou je me die eens kunnen uitleggen? Wil jij dat er geen kinderen meer geboren worden, of vind je een kind per koppel het maximum?

Er zijn net zoveel argumenten voor als tegen te vinden, er zijn veel gissingen en voorspellingen over hoe de bevolking zich ontwikkelt. Maar niemand weet 't zeker, zo te lezen jij dus wel.

Graag lees ik jouw visie.
Roos

Reactie voor op de website?

60.6. Overbevolking

Geachte redactie,

Nee, ik heb zelf (nog) geen groot gezin, maar zou het wel erg leuk vinden. Ik kom zelf uit een gezin met 3 jongens en 1 meisje (ik dus) en vond dat altijd erg fijn. Zelf heb ik nu de 'koningswens', de term die iedereen me in de mond wil leggen, waar ik van walg. Was een 2e meisje niet goed geweest, had ik dat dan jammer moeten vinden? Maar goed, ik lees met plezier alles op de grootgezin website. Zo kwam ik ook langs de reactie over overbevolking.

Door mijn onregelmatige werk hebben wij 3 aupairs in huis gehad. De 2e had een broer die net in de 20 was, getrouwd, en per ongeluk 1 kind. Hij heeft zich op 23 jarige leeftijd laten steriliseren, want er waren genoeg kinderen (in slechte omstandigheden) op deze aarde volgens hem. Dit verhaal vertelde ik aan onze laatste en 3e aupair. Haar ideaal is 'gewoon' een jongen en een meisje, niets byzonders aan dus. Maar haar mening over de overbevolking was de volgende: Juist in Westerse landen zou je grotere gezinnen kunnen zien als een aanwinst voor de aarde. De overbevolking bevindt zich voornamelijk in arme landen waar voedsel de eerste zorg is en niet educatie en het oplossen van problemen. In de Westerse landen hebben we massaal toegang tot studies, organisaties en geld. Ik denk dat, zoals zij het zei, er behoefte is aan intelligentie op aarde die kan helpen de problemen elders te verminderen. Dit kan alleen als er genoeg opgeleiden zijn.

Het klinkt misschien allemaal een beetje vreemd en het is niet mijn bedoeling te zeggen dat iedereen nou meteen minstens 10 kinderen zou 'moeten' krijgen. Maar ik zie deze kant van het verhaal als positief voor ouders met veel kinderen die later een bijdrage kunnen leveren aan het overbevolkingsprobleem.

Mvg Sophie

Reactie voor op de website?

60.7. Laat ieder zelf zijn keuzes maken

Wat een argumenten komen er naar voren zeg in deze discussie. Ik heb hier eigenlijk een hele korte mening over: Laat ieder zijn eigen keuzes maken. De 1 wil absoluut geen kinderen en de ander wil er misschien wel 6. Ik denk dat het elkaar allemaal wel opheft en als dat niet gebeurt, dan zal het ook allemaal wel goed komen. Er is nu een enorm tekort in den pensioenkas, omdat hele veel mensen wel pensioen en AOW krijgen hier vroger nog niets aan betaald hebben, dat systeem was er toen nog niet. Nu is dat er wel en zullen alle mensen gewoon hun eigen pensioen bij elkaar sparen.

Anila

Reactie voor op de website?

60.8. Kinderen..... een modegril?

Wat heeft er voor gezorgd dat Jo zo verbitterd is? Is dat misschien het feit dat zijn kinderen hem niet geven wat hij verlangt?

kinderen......een vloek en een zegen!

Maar zijn zij zoveel anders dan wij vroeger waren? Denk het niet! Kinderen zijn kinderen, ze reageren allemaal hetzelfde, aangepast aan hun omgeving. En kinderen in een verwende maaschappij, in een land waar alles in overvloed is, die reageren verwend.

Tja, en wiens schuld is dat? Alleen die van de ouders! Wij dus (ja ook jij Jo). Of heeft het ook met de tijdsgeest te maken. Door alle tijden heen zijn er tijden geweest van grote bloei en zware tijden.

De zware tijd komt ook wel weer. Ik kan dan alleen maar medelijden hebben met de generaties die grootgebracht zijn in de welvaartsperiode (opgevoed door ons). Want zij krijgen de grootste klappen.

Maar goed, eventjes naar het onderwerp terug. Kinderen, een hummeltje aan je borst, een hummeltje beschermingzoekend tegen je aan, een kleuter die leert fietsen/zwemmen/ed, een schoolkind, tiener, een jong mens dat het leven gaat ontdekken, iemand waarin je jezelf en je partner in terug vindt.

Een stukje van jou wat doorleeft, jouw kennis aan het kind overgebracht. Wat geeft er meer voldoening? Niets toch?

En of de een kiest voor 1 en de ander voor 5 kinderen, zolang iedereen zelf zijn kinderen groot brengt, heeft niemand hier (gelukkig maar) over te zeggen

En mensen die uitspraken doen zoals Jo, die moeten zich echt eens gaan afvragen waar het toch bij hen zelf mis is gegaan.

Jann

U kunt reageren via onderstaand formulier, of via (wel even vermelden (1) waar u op reageert, en (2) de titel van uw bijdrage!). Uw reactie wordt dan op de website geplaatst.

Vragen, aanbiedingen en oproepen worden alleen geplaatst indien een geldig e-mail adres wordt ingevuld.

Uw naam:
Uw e-mail adres:
Titel van uw bijdrage:

Uw reactie:

Soms worden deze formulieren automatisch ingevuld door zogenaamde robots. Om te controleren dat u geen robot bent, vragen wij u de volgende som te maken: drie plus vijf is:. Het is voldoende het cijfer in te vullen.

Vergrijzing is geen excuus

  1. Wist je dat..... je dit ook moet weten?
  2. Wist je dat Rob?
  3. Vergrijzing is geen excuus (deel 2)
  4. Beschaving of Primitiviteit?
  5. Hoe zou de toekomst eruit zien als jij het voor het zeggen hebt?
  6. Overbevolking
  7. Laat ieder zelf zijn keuzes maken
  8. Kinderen..... een modegril?
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.