Groot Gezin
Grootouders
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

8. Ervaringen van adoptie-grootouders

De bijdrage Het kan ook anders gaan grijpt ons erg aan. We vragen ons af wat je kunt doen om deze ervaringen te voorkomen. Is het misschien beter om de rubriek oproepen voor adoptie grootouders te sluiten? Of kunnen we gedragsregels opstellen? Graag plaatsen we uw visie.

redactie

8.1. Niet doen!

Sluiten!

Bij pleegouderschap en adoptie vindt er onderzoek plaats en moeten a.s. ouders aan allerlei voorwaarden voldoen en hier ontbreekt elke screening.

Dus.......... die leuke opa is misschien wel een pedofiel en die aardige dochter ziet de nieuwe opa en oma voornamelijk als geldbuidel.

Het risico is te groot en eventueel misbruik valt niet uit te sluiten.

Anna

8.2. Angst is een slechte raadgever

Wat een triest verhaal, die column. Je eerste reactie is natuurlijk: stoppen met die handel!

Maar daar staat tegenover dat er ook positieve ervaringen zijn. Het is toch mooi dat zoiets een kans krijgt door dit soort oproepen?

Angst is een slechte raadgever, dat is een spreekwoord waarin veel wijsheid besloten ligt. Laten we daarom in deze discussie vooral kijken naar manieren om te zorgen dat het niet mis gaat.

Jan

8.3. Alsof je een hond of poes wil uitzoeken

Toen de rubriek “Grootouders” werd geopend had ik de indruk dat dit een discussie tussen grootouders zou worden. En het had ook een discussie kunnen worden tussen de generaties. Onderwerpen als wederzijdse hulp, leven met meerdere generaties onder een dak, financiële steun, de rol van de moderne Opa en Oma zouden te berde kunnen worden gebracht. Ik vond het vreemd dat dit uitbleef en de rubriek op een handel in grootouders begon te lijken. Gezocht: Oma in de buurt van xxxx... Alsof je een hond of poes wil uitzoeken.

Zo goedkoop zijn menselijke relaties helaas niet. Internet daten is nog tot daaraan toe want in dat geval gaat het om volwassenen, maar hier zijn er ook kinderen in het spel. Het kind in dit geval kreeg een afschuwelijke les meegebracht, nl. dat er niets mis is met het weggooien van een liefdevolle relatie als die niet meer wederzijds uitkomt.

Anna heeft gelijk wanneer ze schrijft dat je om goede redenen niet in het wilde een kind kunt adopteren of stiefouder kunt worden en Jan heeft eveneens gelijk wanneer hij beweert dat dit potentieel een goed initiatief is.

Mochten er mensen zijn die hierin hun tijd willen steken dan stel ik een bemiddelingsdienst voor en zou beginnen met oudere mensen in te zetten voor vrijwilligerswerk met kinderen. Hieruit zouden zich in sommige gevallen persoonlijke relaties tussen de jongere en oude generatie kunnen ontwikkelen. Maar hoe goed dat soms mag gaan, het kan nooit een gestorven of ver weg wonende grootouder vervangen want hun positie is uniek.

Annemieke

8.4. Wat jammer

Er zijn nog altijd mensen die met oprechte bedoelingen andere mensen willen helpen. Dat is in dit geval blijkbaar ook zo.

Met jammer bedoel ik die opmerking over pedofiel. Dit doet je beseffen dat je een risico loopt als je je aanmeldt als opa en oma. Je kunt dus blijkbaar zo maar beschuldigd worden als zijnde een pedofiel, terwijl jouw bedoeling niets anders is dan een kind een veilig plekje te geven, een opa die met je naar de speeltuin gaat, die het geduld heeft eindeloos verhaaltjes voor te lezen of te mensergerjenieten, een oma die alle tijd heeft om verhalen te horen over school, vriendinnetjes of je te troosten als het nodig is.

Deze opmerking weerhoudt mensen zich nog aan te melden voor grootouders.

Amber

8.5. Aanvulling

Over alsof je een hond of kat uitzoekt.

Ik erger mij aan oproepen van mensen die een opa/oma zoeken omdat hun eigen ouders of schoonouders ziek zijn of te krakkemikkig om nog leuke dingen met de kleinkinderen te doen. Ik zou me doodschamen voor zo'n oproep. Vertel je dat aan je eigen ouders? Ik zoek een andere opa en oma voor de kinderen want jullie doen geen leuke dingen meer met ze? Bah!

Amber

8.6. In alle milieus

Op www.seksueelmisdrijf.nl lezen we:
  Seksueel misbruik komt voor in alle milieus, zowel bij de lagere als hogere sociale klasse, bij mensen van alle kerkelijke gezindten en bij autochtone en allochtone Nederlanders. Voor zover bekend uit onderzoek zijn plegers vrijwel altijd mannen. Vrouwen vormen één tot drie procent van alle plegers.

  Meestal zijn hun slachtoffers kinderen binnen het gezin, jongens even vaak als meisjes. De helft tot driekwart van deze vrouwen pleegt het misbruik onder druk van een (hun) man die er bij aanwezig is. De meeste vrouwelijke plegers zijn zelf in hun jeugd seksueel misbruikt of verwaarloosd. In 80 tot 95 procent van alle gevallen gaat het om bekenden van het kind. De onbekende 'man in de bosjes' of 'kinderlokker' komt maar zelden voor.

  De kinderen zijn doorgaans afhankelijk van de pleger of hebben vertrouwen in hem: een vader, broer, oom, de vriend van moeder, een tante, huisvriend, buurman, Ieraar of jeugdleider. Meisjes blijken vaker door gezins- of familieleden misbruikt te worden terwijl jongens vaker door mannen buiten de kring van verwanten worden misbruikt.


8.7. Goede bedoelingen

Tijdens het lezen van de advertenties valt het me op dat er veel negatieviteit wordt geuit. Het kan toch ook anders, gelukkig is het grootste deel van de mensen niet zo. Ik begrijp heel goed de behoefte van ouders aan grootouders, zeker als je uit je vaderland bent moeten vluchten od zoiets dergelijks. De vergelijking met huisdieren vind ik onsmakelijk.

Wel ben ik het eens met de schrijfster die voorstelt om er een vertrouwdere tint aan te geven, ik zou hier best bij willen helpen.

M v Bommel

8.8. Reactie op Amber

Ik lees net de teksten en denk bij de reactie van Amber: bah dit is zo bevooroordeeld. Waarschijnlijk, Amber, heb jij wat aan je familie, waarschijnlijk vangt je ex zijn kids goed op, hebben ze ook een papa. Niet alle mensen zijn zo gezegend en ook niet alle kinderen. Dacht je dat t voor ons niet eng is? En je hoeft niet eens ze achter te laten, je kan er ook bij zijn.

Wat jij zegt vind ik een zware tekst, met alle respect. Maar weet je hoe moeilijk het is als je er helemaal alleen voor staat en misschien ook nog een kindje hebt dat extra aandacht nodig heeft? Niemand doet dit zomaar uit zijn plezier of omdat ze er vanaf willen. Denk alsjeblieft na voor je reageert en probeer even van twee kanten te kijken en niet alleen uit je eigen visie, Amber, alsjeblieft!

Mel

8.9. Gelukkige oma

Wat er hier ook allemaal geschreven wordt, ik kan alleen maar zeggen dat ik via deze site een geweldige kleinzoon heb gevonden waarvan ik al bijna 5 jaar zijn oma mag zijn.

Clementine

U kunt reageren via onderstaand formulier, of via (wel even vermelden (1) waar u op reageert, en (2) de titel van uw bijdrage!). Uw reactie wordt dan op de website geplaatst.

Vragen, aanbiedingen en oproepen worden alleen geplaatst indien een geldig e-mail adres wordt ingevuld.

Uw naam:
Uw e-mail adres:
Titel van uw bijdrage:

Uw reactie:

Soms worden deze formulieren automatisch ingevuld door zogenaamde robots. Om te controleren dat u geen robot bent, vragen wij u de volgende som te maken: drie plus vijf is:. Het is voldoende het cijfer in te vullen.

Ervaringen van adoptie-grootouders

 1. Niet doen!
 2. Angst is een slechte raadgever
 3. Alsof je een hond of poes wil uitzoeken
 4. Wat jammer
 5. Aanvulling
 6. In alle milieus
 7. Goede bedoelingen
 8. Reactie op Amber
 9. Gelukkige oma
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.