Groot Gezin
Grootouders
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

5. Grootouders die hun kleinkind opvoeden

Welke grootouders voeden hun kleinkind(eren) op? Kunnen we ervaringen uitwisselen enz.

Schweitz

5.1. Grootouders met kleinkind

Ik vraag me af wanneer een kind gaat lopen en praten en wil graag praten met andere oma's.

groetjes

5.2. Grootouders voeden hun kleinkind op

Wij zijn grootouders die hun kleinkind opvoeden. Onze kleinzoon is nu 5 jaar, wij hebben hem in huis sinds hij 5 maanden oud was. Hij heeft geen ouders meer. Onze dochter is overleden en ondanks dat grote verdriet om haar hebben we het toch op kunnen brengen om hem een veilig en liefdevol 'thuis' te geven.

Zijn er nog meer Opa's en Oma's die hun kleinkind in huis hebben? Ik wil graag ervaringen delen?

Groetjes Mieke

5.3. Gespreksgroep netwerkpleegzorg

Wat u doet is volgens mij netwerkpleegzorg. Bij vele pleegzorginstanties in het land zijn gespreksgroepn van opa's en oma's of andere familieleden die een (klein)kind grootbrengen. Dat is vooral om ervaringen uit te wisselen van waar je zoal tegen aanloopt in de praktijk. Misschien kunt u eens informeren bij een instantie bij u in de buurt?

Succes, Linda.

5.4. Contact met pleeggrootouders

Wij hebben uw brief op internet gelezen. Ook wij zijn sinds april dit jaar ook de hoofdopvoeders van onze 2 oudste kleinkinderen geworden, maar we zijn helemaal nog leken in deze materie. Onze zoon is sinds febr 2003 gescheiden.

In in het begin woonden de kinderen een week bij de moeder en dan een week bij de vader. Dit omdat de moeder niet in staat was om de kinderen goed op te vangen. Alleen was zij zich daar niet van bewust. We zouden graag met een organisatie in contact willen komen die ons wat wegwijs kan maken. Weet u misschien zo'n instelling We zien uw reactie met spanning tegemoet

Groetjes Bertha

5.5. Contact met andere grootouders

Hallo.

Ook wij voeden ons kleinkind op, hij is vanaf de geboorte bij ons in huis, inmiddels hebben we ook de voogdij. Wij zouden graag in contact willen komen met andere grootouders om ervaringen te delen, en natuurlijk ook de leuke kanten ervan.

groetjes

5.6. Wij voeden ook kleinkinderen op

Hallo Oma,

Wij voeden twee kleinkinderen op momenteel. En hebben sinds kort de voogdij over hen.

Nu hoor ik overal dat we daar een vergoeding voor kunnen krijgen. Want nu hebben we alleen de kinder bijslag.

We hebben ook een website over de kids gemaakt.

Groetjes oma Willeke

5.7. Voogdij

Hallo,

Ik heb mijn kleinzoon in huis vanaf zijn geboorte. Mijn dochter is jonge moeder en kan het niet aan. Hoe krijg ik de voogdij over hem?

Agnes

5.8. Ranky vergoeding

U kunt vergoeding krijgen maar dat via pleegzorg. Dan moet u netwerkplaatsing aanvragen. Maar de kinderbijslag wordt dan wel afgetrokken.

grtjs. Elly

5.9. Wat doet/is pleegzorg?

Hopelijk krijg ik in januari de voogdij over mijn kleindochter, die in Engeland in een tijdelijk pleeggezin woont. Ik ben nog vrij onbekend met de Nederlandse mogelijkheden, die ik hier langs zie komen, zoals over pleegzorginstanties, netwerkpleegzorg, vergoedingen etc. Op eigen initiatief had ik een gesprek met Bureau Jeugdzorg, maar ik heb daar niets van dit al gehoord. Waaronder vallen pleegzorginstanties en wat kunnen die doen voor een grootmoeder/voogd?

Groeten, Annette

5.10. Pleeggouder kleinkind

Binnenkort worden wij misschien pleegrootouders van onze kleinzoon. Het bureau Jeugdzorg komt kijken of we voldoen aan hun criteria. Kan iemand ons ook inlichten wat de voornaamste kernpunten zijn voor het in huis nemen van onze kleinzoon?

Onze leeftijd is 61 en 57 jaar en onze kleinzoon is 3 weken. Momenteel verblijft hij in een pleeggezin. We zijn bereid er alles voor te geven, maar willen graag van u harde argumenten, zodat wij dat verder kunnen onderbouwen en ondersteunen. Wie wil ons helpen of heeft tips.

Onze vriendelijke dank. Tonny

5.11. Pleeggrootouder

Voor mensen die zelf (pleeg)grootouder zijn; kijk eens op de site van de Nederlandse Vereniging voor Pleegzorg; hier is nog geen speciale link voor grootouders, maar er is landelijk wel e.e.a. in oprichting.

wij zelf voeden ook onze kleindochter op, zij is nu 8 jaar en woont sinds 4,5 jaar bij ons.

Joyce

5.12. Pleegzorg met terugwerkende kracht.

Hallo Grootpleegouders.

Ik zoek opa's en oma's die, net als wij, kleinkinderen opvoeden.

Als de RvK ons in 2003 had gezegd dat wij een netwerkpleeggezin waren en dat wij hulp konden krijgen, zowel zorg als financieel, dan had ons leven er beter uitgezien..

Nu gaan wij een rechtzaak starten.

Ik eis de pleegzorgvergoeding met terugwerkende kracht. Want door NALATIGHEID van de RvK en het AMK , die hadden ons aan moeten melden, of ons op de hoogte moeten stellen dat wij hulp konden krijgen voor zorg en financieel voor de kinderen.

Dus onze vraag: Zijn er grootouders die na jaren de zorg te hebben gehad (zonder hulp) er achter kwamen dat ze hulp konden krijgen. Is dit ooit met algehele terugwerkende kracht gedaan. Dus vanaf de dag dat uw kleinkinderen bij u waren.

Mail ons dan uw verhaal/gegevens. Bent u NU in een rechtzaak verwikkeld over het bovenstaande, dan willen wij ook graag daarvan op de hoogte worden gehouden.

Kortom; wij zoeken grootouders die bereid zijn hun verhaal mee naar de rechter te nemen.

Dat wij netwerkpleegouders zijn , met daarbij Recht hebben op de juiste informatie, zorg en financieele hulp.

Ik heb contact met de heer Joop Houtzager van de belangen ver. Pleeggrootouders.

Met vriendelijke groet,

5.13. Voogdij verkrijgen

Reactie op "voogdij".

Wij zijn er mee bezig en hebben eind januari 07 een gesprek met de kantonrechter. Verzoek aan kantonrechter is via een advocaat gedaan. Als ouder(s) van het kleinkind in de bijstand zitten, wordt advocaat grotendeels betaald.

Er zijn eerdere uitspraken gedaan over het verkrijgen van gezag/voogdij van een grootouder over een kleinkind. Je kan gelijk een eventuele naamsverandering regelen.

De andere grootouder kan als opvolgend voogd benoemd worden in geval van overlijden. Wij combineren voogdij met vrijwillig netwerk-pleeggrootouderschap.

Jan

5.14. Pleeggrootouderschap

Wij hebben een kleindochter van 16 maanden die sinds haar 5 maand 4 dagen bij ons woont omdat de ouders gescheiden zijn. Maar eigenlijk kan de moeder er niet voor zorgen, heeft geen vast adres enz. Heeft nog andere kinderen uit een vorige relatie die in een instelling zitten. Maar zover wil ik het niet laten komen met mijn kleindochter. Dus denk ik erover om pleeggrootouders te worden zodat mijn kleindochter toch nog een fatsoenlijk, liefdevol en warm thuis krijgt.

Maar eigenlijk weet ik niet hoe ik dit moet aanpakken. Ook woont de exvriendin van mijn zoon in Belgie en wij in Nederland.

Manuela

5.15. Ranky vergoeding

Ook wij hebben het voogdijschap samen sinds 2004 over onze kleinzoon die nu 7 jaar is. Er is ons door onze advocaat verteld dat we ook een kostenvergoeding krijgen, maar dat blijkt achteraf niet waar. Via jeugdzorg werd ons verteld dat een van ons beiden pleegouder moet worden. Dat moet via de rechtbank en toestemming van de jeugdzorg. Dat hebben we schriftelijk gekregen, maar werd 4 dagen later met een simpel telefoontje weer ingetrokken. De reden van de afwijzing volgens bureau Santbergen was: dan kan dat iedereen dat wel doen om het geld! In mijn ogen een belediging voor iedereen die kinderen verzorgt!

5.16. Kleinkind inschrijven op woonadres grootouders

Onze kleindochter logeert al enige tijd bij ons, maar wordt 5 jaar en wordt dan leerplichtig. Zij blijft bij ons voorlopig in huis, mag zij dan op ons woonadres worden ingeschreven, haar moeder staat in een andere gemeente ingeschreven.


5.17. Hoe krijg ik de voogdij over mijn 2 kleinkinderen

Wie kan mij helpen ik wil in overleg met mijn dochter de voogdij aanvragen over mijn twee kleinkinderen de kinderen zijn 14 en bijna 11 jaar. Ze wonen al ruim 11 maanden bij mij en staan ook al ingeschreven bij mij. De inschrijving is ook al bijna 1 jaar. Mijn dochter vindt het geen probleem als ik de voogdij neem.

Wie oh wie kan mij helpen, om dit op korte termijn te regelen.

Kitty

5.18. Voogdij over kleinkinderen.

Kitty, dat kan niet. Je dochter is verplicht tot opvoeding van de kinderen. Als ik tenminste uit je mail begrijp dat je ipv je dochter het gezag wilt, of naast je dochter. Voogdij bestaat tegenwoordig alleen nog als gezinsvoogd van Jeugdzorg, of een andere hulpverleningsinstantie het ouderlijk gezag is bijna helemaal in de plaats gekomen van voogdij.

Ook alleengaande ouders kunnen en mogen in hun eentje het ouderlijk gezag hebben (het aanwijzen van een voogd i.g.v alleenstaand ouderschap bestaat dus niet meer). En zelfs als een kind onder toezicht van een gezinsvoogd wordt gesteld, blijft het ouderlijk gezag bijna altijd bestaan. Je kunt dus niet zomaar, omdat het jullie aardig lijkt, dit zo maar regelen.

Inschrijving op woonadres staat er op zich los van. Of bedoel je heel iets anders met je vraag? Inwonen van kleinkinderen mag altijd, maar ouderlijk gezag (zeggenschap over opvoeding) is echt iets anders.

5.19. Voogdij

Sinds de geboorte van onze kleindochter hebben wij de voogdij omdat onze dochter minderjarig was, ze is inmiddels 19 en kan nog niet alleen voor haar kindje zorgen, nu vragen wij ons af wat onze rechten zijn.

Onze kleindochter woont nu al bijna 2 jaar bij ons in huis en wij verzorgen haar volledig. Onze dochter staat op ons adres ingeschreven maar leeft meestal buiten de deur omdat zij zich ontrekt aan al onze regels.

Graag uw reactie hierop

Groetjes oma Debby

5.20. Voogdij

Mijn dochter en schoonzoon verwachten een baby. Ze hebben ons, de grootouders gevraagd de voogdij op ons te nemen in het geval zij komen te overlijden. Ze willen dit d.m.v. een testament regelen.

We vragen ons af of dat kan gezien onze leeftijd. Wij zijn 56 en 57 jaar. Zijn er grootouders die hier ervaring mee hebben?

A.s. oma Ine

5.21. Voogdij

Ik ben pleeggrootouder, ik heb mijn kleinDochter van 7 in huis vanaf de 1e minuut. Ik ben al 7 jaar bezig met de voogdij. Elke keer is het nee. Mijn dochter wil het kind niet en heeft mij gevraagd voor het kind te zorgen en de voogdij op me te nemen.

groetjes Hermina

5.22. Reactie op voogdij

Wij zijn pleeg-grootouders van onze kleinzoon die nu bijna 10 jaar is. Toen hij 8 mnd oud was is hij bij ons komen wonen. Daarvoor was er veel crisis opvang 's nachts en weekends. Onze zoon en zijn toenmalige vriendin konden de zorg voor hem niet aan. Zelf hebben ze gevraagd of wij het over wilden nemen. Ook de thuiszorg die hen bijna hele dagen begeleidde drong hier op aan.

Eerst was het geheel vrijwillig en deden we het zonder pleegzorg. Maar door toenemende spanningen, ook door de pschychische omstandigheden waarin de vriendin van onze zoon verkeerde, hebben we gekozen voor pleegzorg. De begeleiding die je dan krijgt leek ons verstandig.

En dat gaat heel goed! Sinds kort heb ik (grootmoeder) de voogdij over ons kleinkind. Het kan dus wel!! Beide ouders hebben hier mee ingestemd. Met z'n allen bij de rechtbank zaten we en we kregen zelfs complimenten dat we zo goed met elkaar omgingen! Ze geven ook echt aan dat ze het zelf niet kunnen. Moeder heeft weer een kind gekregen, samen met de man met wie ze nu is getrouwd, maar ook dat kindje is al uit huis geplaatst.

Wij dachten eerst ook dat het niet kon,de voogdij krijgen, als je vrijwillig netwerkpleegouder bent. Maar wel dus en ik ben er blij om, want je hebt toch meer rechten als je de voogdij hebt.

Groet, wieke

5.23. Contact met andere pleeggrootouders

Hallo allemaal,

Ik ben Liesbeth, en ik ben pleegomama van Eliza, mijn kleindochter van zes jaar. Ik zou het leuk vinden om contact te hebben met andere pleegomama's om ervaringen te delen

Groetjes, Liesbeth

5.24. Een vraag van pleegopa en pleegoma

Ik wilde advies. Mijn kleindochter is al bijna vier jaar bij ons in huis. Nu is ze zonder reden overgeplaatst door jeugdzorg. Wij hebben hier veel verdriet van. Er zou een bezoekregeling komen, maar haar ouders gaven geen toestemming. Jeugdzorg is op de hand van mijn dochter en schoonzoon. Heeft u advies voor ons? Wij willen haar heel graag terug!

mevr T.

5.25. Help

Ik heb een vraag. Mijn dochter zorgt niet goed voor onze kleindochter. Ze heeft een erg agressief temperament. We vrezen ook voor het leven van ons kleinkind. Ze heeft haar vriend ook al neergestoken en we zijn erg ongerust en bang. Mijn ex heeft haar bij de geboorte aangegeven, is hij dan ook de toeziend voogd en kunnen wij onze dochter dan verplichten om hulp te gaan zoeken. En zo niet, hebben mijn ex en ik dan kans om ons kleinkind bij ons te krijgen? Want we willen niet dat zij in een pleeggezin word geplaatst. Ik ben 43 jr en mijn ex 48 jr. Help AUB voordat we straks verschrikkelijk nieuws krijgen.

Trien

5.26. Contact grootouders

Wij hebben hier een kleindochter van 6 jaar nu bijna één jaar in huis. Ze is hier omdat haar moeder door overlijden van haar stiefvader niet in staat is om voor haar te zorgen, ook voor de andere 2 kinderen niet. Ze zitten dus alle 3 in een ander gezin. Daar wij zelf al 63 zijn, kon ik helaas het zusje er niet bij me nemen. Ze zien elkaar gelukkig 1 keer per week met hun moeder erbij. Ik las dan ook dat er contakt werd gezocht.

groetjes Dicky

5.27. Kleinzoon in pleeggezin Oostenrijk

Lieve mensen,

Mijn dochter was een alleenstaande moeder (22 jaar) in Oostenrijk. Zij is in december verongelukt en haar zoontje (bijna 3) heeft dit wonderlijk overleeft. De jeugdzorg in Oostenrijk heeft hem vrijwel direkt in een pleeggezin gedaan, met de reden dat de familie geen kontakt met ze had. Ik (43 jaar) kan aantonen dat ik bijna dagelijks kontakt met ze had, webcam, telefoon, enz. Ik heb een advocaat en geef niet op.

Zijn er meer grootouders die hun kleinkind uit het buitenland in Nederland hebben? En weet iemand een instantie in Nederland die ons verder kan helpen. Hij zit nu al meer dan twee maanden in dat pleeggezin. Ik ben er twee keer geweest, mijn geld en mijn moed raken op.

Groetjes,

Hedy

5.28. Pleeg/oma/moeder

Hallo Allemaal

Ik ben een allenstaande pleegoma van 2 kleinzoons 4 en 8 jaar ze wonen nu 4 jaar bij mij. Daarnaast heb ik 3 pleegdochters ook via netwerk waar ik al 8 jaar voor zorg. Dus al met al best druk 5 kinderen maar wel heel gezellig. Mijn dochter, de moeder van de jongens, heeft zwaar (bordeliner) wat het soms moeilijk maakt door haar sterk wisselende stemmingen, en soms meer energie vraagt dan de 5 kinderen bijmekaar.

Ik zou graag van gedachten willen wisselen met pleegoma's of opa's.

groetjes Anneke

5.29. voogdij verkrijgen

Hallo onze vraag is hoe kan voogdij krijgen over een kindje van mijn zuster welke kindje slecht behandeld wordt eb geen mogelijkheid heeft om het op te voeden en mogelijk het kindje kan verkopen en in een slechte omgeving vertoeft. Zij heeft het kindje dat 7 jaar bij ons was bij ons ontvoerd,ik woon in Belgie zij vertoefd Illegaal in Nederland,zij heeft nooit omgezien naar het kindje,wij zijn doodsbang voor de gevolgen.
Guido (België)


5.30. Wat moet ik doen en wie kan ik inschakelen.

Graag zou ik willen weten tot wie ik me kan wenden voor hulp. Ik heb geen vertrouwen in de Jeugdzorg, alhier. Het betreft vnl. de opvoeding van mijn bijna 12-jarige kleinzoon. Hij wordt regelmatig emotioneel en fysiek mishandeld, kun je wel zeggen. Hij is erg ongelukkig bij zijn moeder en haar vriend. Hij ziet het zelf niet meer zitten en heeft weleens gezegd, het is beter als ik dood ben.

Wij willen nu via de kinderrechter proberen hem bij ons te laten inwonen en te verzorgen. Hij is na zijn geboorte een poosje bij ons geweest en daarna, als moeder geen zin heeft, dan bracht ze hem en zijn jongere broer naar ons. Om ook deze kleinzoon (9 jaar oud) maken wij ons zorgen.

Wie oh, wie, kan mij raad geven. Alvast bedankt voor uw reactie.

K.

5.31. Voogdij en gezag voor onze 2 kleinkinderen van 3 en 5 jaar

Door heftige omstandigheden wil mijn dochter de voogdij en het gezag overdragen aan haar ouders. Deze omdat zij het volste vertrouwen in haar ouders heeft en vindt dat de kinderen het beste af zijn bij haar ouders. Reden, dat zij heeft gezegd dat zij een liefdevolle jeugd heeft gehad en veel te danken heeft aan haar ouders. Door de puberteit is zij veranderd waarvan de ouders veel verdriet van hebben gehad. Als dank dat zij nu heeft ingezien dat haar ouders er altijd voor haar zijn geweest, en nu in deze heftige situatie dat zij ons als ouders toch altijd heeft gerespecteerd en als dank ziet zij dat de kinderen ook liefdevol zullen worden verzorgd. Ik reageer op 4,23,26

Graag zouden wij ook met grootouders in contact willen komen die al meer ervarig hebben met het verzorgen van hun kleinkinderen. Oma is 58 jaar en grootvader is 62 jaar. Hij doet echt van alles met de kinderen en dat de kinderen steeds vragen, nu dat de kinderen nog niet bij ons zijn, oma waar ben jij? mag ik naar jou, mag ik bij jou slapen etc. Wij hebben al heel veel de kleinkinderen bij ons gehad en willen allebei naast oma slapen. Dat doet je heel goed dat je liefde krijgt van je kleinkinderen. Wij zouden het ook fijn vinden voor de kinderen zelf die in het zelfde schuitje zitten, en voelen dat de grootouders net zo goed de kinderen kunnen opvoeden met alle normen en waarden.

Wil iemand hierop reageren en contact met ons willen opnemen zullen wij dat heel fijn vinden.

Wat wij ons ook afvragen of het mogelijk is dat de grootvader ook in aanmerking zou kunnen komen voor vaderverlof.

Ada en Ferry

5.32. Dringend advies gevraagd

Ik ben een oma van 55. Ik ben al zolang bezig om mijn kleinzoon te krijgen, maar de William Schrikker groep wil hem niet loslaten. De ouders hebben een beperking, 7 maanden zelf voor het kindje gezorgd, nu is ook hun gezag afgepakt. Ik krijg hem ook niet als oma. Ik heb mijn dochter ook alleen grootgebracht tot 20 jaar. Ik sta ook radeloos en verdrietig. Ik ben al 3 en half jaar bezig. Kan u mij informatie geven wat ik nog kan doen?

5.33. Omgang

Wij zijn de grootouders van een kleinkind van 3 jaar dat vrijwel vanaf de 10e dag bij ons is met tussenposen. Ben altijd naar artsen en ziekenhuis ed geweest. Inmiddels is de relatie sinds febr. verbroken en is ze constant bij mij. Via de rechter is beslist dat ze 10 dagen per maand bij haar moeder is en de rest bij ons.

Nu heeft de moeder weer een nieuwe vriend die een keer zo oud is. Ze gaat nu dwars liggen. Kunnen we daar wat doen? Ik woon in o ,en ze zit daar ook op peuterschoo. Nu wil de moeder dat ze in p op school gaat. De vader wil ook dat ze in o blijft.

5.34. Verzorging kleinzoon van 2 jaar

Sinds februari 2009 verzorgen wij - Opa (60jr.) en Oma (58 jaar) - onze lieve kleinzoon van 2 jaar. Hij woont uiteraard ook bij ons. Hij is door de rechter uithuisgeplaatst en staat onder toezicht van Bureau Jeugdzorg Rotterdam. Onze dochter is al jaren ziek en bracht desondanks (en zonder overleg met wie dan ook) een zoon ter wereld. De uiterst moeizame relatie met de Koerdische vader maakt het er allemaal niet eenvoudiger op.

Wij zouden, net als veel anderen op deze site, graag in contact komen met 'lotgenoten'. Van tijd tot tijd doemen er immers nieuwe zaken op waar je zo je twijfels over hebt. Dit zowel in negatieve zin als in positieve zin. Er zijn immers ook hele mooie kanten aan een dergelijke onverwachtse opdracht. Over 'zingeving' gesproken........ Dit laat onverlet dat ons leven volledig op de schop ging en sindsdien grotendeels bestaat uit zorgtaken en bijkomende verplichtingen.

Wim

5.35. Oma Ine

5.20 Hallo oma Ine

Ja dat kan inderdaad, onze dochter en schoonzoon hebben in hun testament staan dat als hun komen te overlijden dat zij dan de voogdij hebben over onze kleinzoon nu 14 mnd. Zij zijn beiden nu 55 jaar.

gr. Ineke

5.36. Opa gezocht voor interview

Hallo opa's en oma's.

Ik ben een freelance journalist, voor een interview-reeks over opa's ben ik op zoek naar een opa die (met zijn vrouw) zijn kleinkind(eren) opvoedt. Wilt u praten over deze ervaringen? Over de mooie en moeilijke kanten van het opvoeden van jonge kinderen, over hoe anders of juist hetzelfde dit is in vergelijking met het opvoeden van uw eigen kinderen destijds? U kunt contact met mij opnemen via emailadres .


5.37. Kleinkind uit buitenland in huis

Hallo allemaal,

Wij hebben sinds 29 april jl onze kleinzoon van ruim 4 in huis. Zijn ouders zijn uit elkaar en wonen in Duitsland. Sinds 8 sept. is hij ook ingeschreven op ons adres. Onze dochter is nederlandse en haar ex amerikaan. Haar ex wil graag dat wij de voogdij op ons nemen aangezien onze dochter aan het flierefluiten is als ze niet aan t werk is. Ik begrijp dat het moeilijk is om de voogdij te krijgen. Onze dochter wil haar zoon volledig bij haar ex weghouden omdat deze niet naar haar pijpen danst. Hij is juist een geweldige paps voor onze kleinzoon. Helaas heeft hij, doordat ze niet getrouwd waren, geen voogdij. Weet iemand hoe wij de voogdij of pleegouderschap kunnen regelen?

Silvia

5.38. Kleinkind in huis

Mijn man en ik hebben een kleinzoon van 14 jaar van mei officieel bij ons wonen. Hij is autistisch, en zit ook op een speciale school. Ik krijg via mijn zoon het kindergeld, 278euro, daar moet ik dan 47 buskaarten van kopen en alles wat een kind nodig heeft van 14 jaar.

Wij zijn 67-62 jaar, wij zouden niet in aanmerking komen voor pleeggezin, omdat wij de jongen vrijwillig in huis hebben genomen. Dan moet mij eens iemand zeggen wat men doet, als je kleinzoon om 21.40 uur voor de deur staat en zegt: "oma, mama heeft gezegd dat ik bij jou moet komen wonen".

De jongste van 12 jaar is dinsdags na pinksteren uit huis gezet door de nieuwe vriend, en heeft ook een tijdje hier gewoond, en woont nu bij zijn vader. De oudste heeft teveel zorg en regelmaat nodig, dat kan mijn zoon hem niet geven omdat hij werkt, en alleen-opvoeder is.

Ik zeg dat wel, de een stuurt je naar die instantie, b.v de jeugdzorg stuurde mij naar de gemeente, en erna kreeg ik weer een ander van de gemeente. Het is iets om ziek te worden. Ik wil onze kleinzoon alleen een goede en zorgeloze jeugd geven, maar met 278 euro gaat het moeielijk.

groetjes Lenie

5.39. Waar moet ik aan voldoen om mijn kleinkind bij me te hebben

Beste mede opa's en oma's,

Door omstandigheden is mijn kleinzoon tijdelijk bij zijn vader (niet zijn echte) geplaatst. Deze moet misschien door schulden zijn huis uit. En jeugdzorg wil nu dat er een oplossing gezocht wordt. Anders plaatsen ze hem bij vreemde mensen.

Ik ben alleenstaand, heb de ruimte en een baan en geen schulden. Is dit voldoende om mijn kleinzoon van 3 bij me te nemen tot zijn moeder (borderline) weer voor hem kan zorgen.

M.a.w wat zijn de eisen waar ik aan moet voldoen. Ik hoop dat iemand dat weet want de tijd begint te dringen. Jeugdzorg wil dat er binnen een week een oplossing komt.

Ik hoop dat iemand mij kan helpen aan goede raad.

Astrid

5.40. Eisen?

Astrid,

Je voldoet al aan heel veel, er is niet een eisenpakket oid. Als jij je kleinzoon graag bij jou wil laten wonen en daar de liefde, tijd en ruimte voor hebt en z'n moeder vindt dat ook goed ben je al heel ver. Ga in gesprek met jeugdzorg, vraag wat hun visie is en ga dan samen verder aan de slag.

Succes, Linda (pleegmoeder)

5.41. Voor Astrid

Eerlijk gezegd, kwam ik wat moeilijk uit je verhaal. Het zal aan mij liggen, maar ben je nu de moeder van a) de moeder van het kind (Oma) , of b) is de biologische vader jouw zoon, of c) ben je de moeder van de niet-biologische zoon van het kind? Me dunkt dat een kind zo dicht mogelijk bij zijn/haar naaste familie geplaatst gaat worden. Indien je dat bent, ziet je situatie er gewoon netjes uit.

Groet, Dees

5.42. Oma en Opa

Mijn man en ik zorgen al 12 jaar voor onze kleinzoon omdat mijn dochter overleden is. Ik heb de voogdij over hem.

Mieke

5.43. Wil mijn kleinzoon mee naar Belgie nemen

Hallo

wij hebben een vraag. Wil mijn kleinzoon mee naar ons huis in Belgie meenemen omdat hij beperkingen heeft en niet haar school en daarbij niet mag. Heb toestemming van mijn dochter. Wat moet ik doen?

groeten Margreet

5.44. Kleinzoon

Mijn vraag is: Mijn dochter van 29 heeft een relatie en heeft 10 weken geleden een baby gekregen. Uit 2 eerdere relaties heeft ze kinderen en die zijn beide uit huis geplaatst door drugsgebruik van vader en moeder. Jeugdzorg heeft de voogdij over hen. Er is nu hulpverlening in het gezin om alles draaiende te houden. Maar nu lijkt het weer de verkeerde kant op te gaan en ik ben bang dat ze weer mijn kleinkind weg willen halen binnenkort.Ik zou graag willen dat hij dan bij mij komt wonen. Ik ben 47 en heb nog 2 zoons thuis. Heb de ruimte ervoor en de liefde!

Kan ik iets doen om te zorgen dat hij bij mij gebracht word als het fout gaat ipv naar een pleeggezin????

Groet van een wanhopige oma

5.45. Reactie op 5.44. Kleinzoon

Hallo wanhopige Oma,

ik heb mijn kleindochter bij mij in huis wonen en ik heb ook de voogdij over mijn kleindochter.

Ik ken een andere oma die pleegouder is van haar kleindochter. Dit heeft zij via jeugdzorg geregeld. Ik heb het met behulp van een advocaat en via de rechtbank geregeld. Dus het is wel mogelijk. Ik zou als ik u was een gesprek aangaan met jeugdzorg en als dat niets oplevert juridische hulp gaan zoeken. Dat laatste hoeft niet meteen een dure advocaat te zijn. Er is ook zo iets als een juridisch loket, gratis advies. Het is zeker de moeite waard.

Groeten Joke

5.46. Kleinkinderen niet mogen zien

Hallo bij deze wil ik een antwoord op me vraag. Onze dochter is overleden, woonde samen en ze hebben 2 minderjarige kinderen, zijn niet getrouwd, hij heeft de kinderen erkend en dragen zijn achternaam . We hebben niks met haar vriend maar mogen de kinderen niet zien. Graag afwachtend op uw antwoord.

gegroet Jolanda

5.47. Kleinkinderen

Wij hebben onze kleinkinderen tweeling opgevoed met heel veel liefde. Nu zijn ze naar een pleeggezin. Die willen niet hebben dat wij de tweeling te vaak zien, en de voogd ook niet, die spelen samen onder een hoedje. Wij zijn heel goed voor de tweeling geweest, dat zeggen heel veel vrienden, familie, ziekenhuis Rotterdam, ziekenhuis Maastricht, de huisarts en zovelen.

Wat moet ik doen? De moeder van de tweeling is verslaafd, vader is niet in het spel. Wij willen onze tweeling terug. Jeugdzorg heeft ons niet goed ingelicht.

help ons, opa en oma

5.48. Voogdij of pleegouder kleinkinderen

Sinds 14 maanden hebben wij onze kleindochter van bijna 5 jaar in huis. Omdat mijn dochter haar opvoeding moeilijk vindt ivm een afwijking in haar hersentjes. Nu willen wij pleegouder worden hoe kunnen wij dat regelen mijn dochter is ook bereid ons de voogdij over haar te geven maar ook over de andere twee kinderen. Hoe gaat dat in zijn werk en waar moeten wij wezen?

Zij blijft altijd de moeder de jongste twee zullen ook bij haar blijven maar zij wil het gezag aan ons overdragen . Volgens mij moet dat dan kunnen.

Help ons aub met inlichtingen over hoe we dit moeten aan pakken anders zijn we onze kleindochter kwijt aan jeugdzorg en dat overleven we niet, ze is hier graag en lijdt ook aan verlatingsangst als opa weggaat naar zijn werk klampt ze zich vast aan hem maar na veel praten dat opa weer thuis komt is het goed.

Wij willen niet dat dit meisje beschadigd raakt door toedoen van jeugdzorg.

5.49. Lotgenoten

Hallo, mijn naam is Gerda(52) en samen met mijn man Willem (62) verzorgen wij 24/7 onze kleinzoon (3 maanden). Na veel ellende tijdens en na de zwangerschap van mijn schoondochter (borderline patient met alcoholprobleem) is mijn zoon met kleinzoon bij ons ingetrokken. Omdat de moeder het daar niet mee eens was, is jeugdzorg en raad van kinderbescherming erbij betrokken, en is ons kleinkind op stel en sprong uit huis gehaald hier. De wettelijke vader had niks in te brengen. Na een hel van gelukkig maar 2,5 week is besloten en via de rechter beslist dat het kind weer terug moest naar de grootouders en vader.

Er is nu een vots van 3 maanden, en binnenkort wordt beslist of die verlengd wordt tot een jaar. Ondertussen wonen mijn zoon en kleinzoon dus bij ons, de moeder ergens anders op kamers en die is onder behandeling. Mijn zoon werkt heel de week, en in het weekend is hij meestal bij haar, dus wij zorgen voor onze kleinzoon. Graag zou ik met andere pleeggrootouders in kontakt willen komen die ook uit de buurt van Tilburg komen.


5.50. Praktische tips

De website www.opanoma.nl heeft een handige serie over grootouders als opvoeders. Niet alleen praktische tips, maar ook over de emoties die hierbij komen kijken. Herkenbaar en wellicht helpt het.


5.51. In huis plaatsen kleinzoontje

Wij, jonge opa en oma van 46 jaar, willen onze kleinzoon van 3 jaar in huis nemen als hij uit huis wordt geplaatst, hij blijft in de familie. Onze jonge dochter van 19 heeft de relatie met de vader, 27 jaar, van het kind verbroken. Hij heeft adhd pdnos, en bedreigt haar. Hij denkt alleen maar aan zichzelf, als hij boos is maakt hij dingen kapot van een ander, heb fotos. Hij hoort in een veilige omgeving en niet bij vreemden.

Ik heb het er met de voogd van mijn dochter ook over gehad en zij vond het goed. Wat komt er nog meer bij kijken? Mag mijn dochter hem wel zien? En mag de vader dan nog contact opnemen om hem te zien of een keer een weekend te hebben?

Onze kleinzoon is heel graag bij ons, hij wil niet naar een andere oma of tante. Het zijn ook narcisten.

dhr en mevr Oostendorp

5.52. Voogdij over ons kleinkind

Hoe vraag ik voogdij aan, zodat ons kleinkind bij ons komt wonen, als hij uit huis wordt geplaatst of als moeder komt te overlijden. Moeder heeft het gezag vanaf het begin, de vader niet.

Maureen

5.53. Oma met zorg over 2 kleinzoons met beperkng

Hoi Ik zorg nu al 3 jaar voor mijn kleinzoons van 13 en 14 beiden zijn beperkt moeder is overleden en ik ben alleenstaand nu wil ik ook voor mijn 2 jongste kleinzonen gaan zorgen deze zijn 2 en 4 jaar ik zorg al 5 dagen in de week voor ze moeder is psychiatrisch patient en heeft geen gezag vader werkt full time en zorgt alleen in de weekenden voor ze Ik zou het fijn vinden om in contact te komen met andere opa´s en oma´s


5.54. Pffff

Ergens begrijp ik jullie maar ergens ook niet.

In veel buitenlandse gezinnen is het heel normaal dat als beide ouders werken (of degene met het hoofdverblijf), of dat nou papa of mama is, dat de oma of opa dan op de kleinkinderen letten, en dat ze bij hen slapen.

Waarom als ouders zijn gescheiden en bv vader het hoofdverblijf heeft. Let op, jullie kiezen hiervoor!! En willen jullie meteen het gezag over de kleinkinderen?? Echt vreemd.

Ik zou zeggen aan deze oma's en opa's: begin gewoon als gastouder(opvang). En krijg via de belasting betaald. Krijg je meer.

Ik vind dit niet normaal. Kijk als de ouders niet in staat zijn oké. Maar moeten werken is heel wat anders als niet in staat zijn. Aub trek bij de belasting aan de bel in plaats van het gezag afpakken enz.

En nog even terug te komen op het feit dat er oma's zijn die hun kleinkinderen willen claimen (dat voorbeeld dat vader het hoofdverblijf heeft en bij jullie woont). Dit kan maar hoeft niet.

Jullie vinden dat vader een baan heeft waarbij zorgen niet kan??? Wat voor ouder ben jij??? Om je zoon of dochter er niet op te wijzen dat kinderen gepaard gaan met een verantwoordelijkheid. Zoek een passende baan! Scheiden en werken is geen excuus om je kleinkind te eisen.

Vraag je zelf eerst dat eens af?

De rest van de oma en opa's, oké mooi dat jullie dat willen doen. Een kind laten opgroeien bij hun eigen familie.

Maar jullie gaan echt te ver. We leven in 2019, niet in de middeleeuwen!

En als jouw eigen kind niet omkijkt naar zijn kind zonder dat het geestesziek is, tja dan heb je zelf gefaald in jouw opvoeding. Anders was diegene er wel!!

En als je vindt dat jouw zoon of dochter de baan niet hoeft op te geven omdat jij hem/haar het geld en vrijheid gunt, dat is dat een keuze dat je zelf hebt gemaakt! Dan vind ik dat je niet zeuren moet. En je maar moet beroepen op oppas oma via de belasting. En vader of moeder erop wijzen de ouder gesprekken zelf te doen enzov

Els

U kunt reageren via onderstaand formulier, of via (wel even vermelden (1) waar u op reageert, en (2) de titel van uw bijdrage!). Uw reactie wordt dan op de website geplaatst.

Vragen, aanbiedingen en oproepen worden alleen geplaatst indien een geldig e-mail adres wordt ingevuld.

Uw naam:
Uw e-mail adres:
Titel van uw bijdrage:

Uw reactie:

Soms worden deze formulieren automatisch ingevuld door zogenaamde robots. Om te controleren dat u geen robot bent, vragen wij u de volgende som te maken: drie plus vijf is:. Het is voldoende het cijfer in te vullen.

Grootouders die hun kleinkind opvoeden

 1. Grootouders met kleinkind
 2. Grootouders voeden hun kleinkind op
 3. Gespreksgroep netwerkpleegzorg
 4. Contact met pleeggrootouders
 5. Contact met andere grootouders
 6. Wij voeden ook kleinkinderen op
 7. Voogdij
 8. Ranky vergoeding
 9. Wat doet/is pleegzorg?
 10. Pleeggouder kleinkind
 11. Pleeggrootouder
 12. Pleegzorg met terugwerkende kracht.
 13. Voogdij verkrijgen
 14. Pleeggrootouderschap
 15. Ranky vergoeding
 16. Kleinkind inschrijven op woonadres grootouders
 17. Hoe krijg ik de voogdij over mijn 2 kleinkinderen
 18. Voogdij over kleinkinderen.
 19. Voogdij
 20. Voogdij
 21. Voogdij
 22. Reactie op voogdij
 23. Contact met andere pleeggrootouders
 24. Een vraag van pleegopa en pleegoma
 25. Help
 26. Contact grootouders
 27. Kleinzoon in pleeggezin Oostenrijk
 28. Pleeg/oma/moeder
 29. voogdij verkrijgen
 30. Wat moet ik doen en wie kan ik inschakelen.
 31. Voogdij en gezag voor onze 2 kleinkinderen van 3 en 5 jaar
 32. Dringend advies gevraagd
 33. Omgang
 34. Verzorging kleinzoon van 2 jaar
 35. Oma Ine
 36. Opa gezocht voor interview
 37. Kleinkind uit buitenland in huis
 38. Kleinkind in huis
 39. Waar moet ik aan voldoen om mijn kleinkind bij me te hebben
 40. Eisen?
 41. Voor Astrid
 42. Oma en Opa
 43. Wil mijn kleinzoon mee naar Belgie nemen
 44. Kleinzoon
 45. Reactie op 5.44. Kleinzoon
 46. Kleinkinderen niet mogen zien
 47. Kleinkinderen
 48. Voogdij of pleegouder kleinkinderen
 49. Lotgenoten
 50. Praktische tips
 51. In huis plaatsen kleinzoontje
 52. Voogdij over ons kleinkind
 53. Oma met zorg over 2 kleinzoons met beperkng
 54. Pffff

Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.