Groot Gezin
Grootouders
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

3. Oppas-vergoeding voor oma en opa

Omdat de regeling sterk gaat veranderen, hebben we de berichten in deze rubriek verwijderd, omdat ze tot misverstanden kunnen leiden.

3.1. Subsidie voor gastouders versoberd

  De subsidieregeling voor kinderopvang door gastouders wordt versoberd, maar blijft wel bestaan. Het kabinet is het daar in principe over eens geworden.

  Het subsidiebedrag gaat omlaag en er komt een maximum aantal uren dat de gastouders per week in rekening mogen brengen. Gedacht wordt aan hooguit 10 tot 12 uur. Over het duurder maken van de kinderopvang in creches wordt nog gesproken.

  Wel is duidelijk dat ouders straks meer per uur moeten betalen. Waarschijnlijk neemt het kabinet morgen een beslissing. De ingreep werd verwacht omdat veel meer mensen gebruik maken van kinderopvang dan was voorzien.


3.2. Nieuwe regels kinderopvang

Persbericht | 20-06-2008:
  Kinderopvang blijft betaalbaar voor alle ouders

  Om kinderopvang ook in de toekomst betaalbaar en toegankelijk te houden, vraagt het kabinet een licht hogere bijdrage van ouders. De lagere inkomens gaan maandelijks gemiddeld 5 euro meer betalen, de midden- en hogere inkomens gaan iets meer extra bijdragen. Hiermee blijft de kinderopvang betaalbaar voor alle ouders. Ook neemt het kabinet maatregelen ten aanzien van gastouderbureaus en gastouderopvang. De overheid trekt zelf in totaal 1,6 miljard euro extra uit voor de groei in de komende jaren en investeert daarnaast structureel 700 miljoen. Het kabinet heeft hiermee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Dijksma van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

  De extra bijdrage die per 2009 gemiddeld aan ouders wordt gevraagd is voor de lagere inkomens niet hoger dan 5 euro per maand. Gezinnen met een modaal inkomen betalen 15 euro per maand extra. Hogere inkomens betalen iets meer. Een gezin met een inkomen van 90.000 euro betaalt bijvoorbeeld 65 euro per maand meer. De uurprijs voor het eerste kind voor ouders komt daarmee op 27 eurocent voor de lagere inkomens, 70 eurocent voor een modaal gezin en ongeveer 3 euro voor een inkomen van 90.000 euro. Ouders kunnen op de website van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap berekenen wat er per volgend jaar verandert in hun persoonlijke financiële situatie.

  Om ook in de verdere toekomst kinderopvang voor alle ouders betaalbaar en toegankelijk te houden, neemt het kabinet per 2010 maatregelen in de gastouderopvang. Er zijn vanaf dan twee vormen van gastouderopvang mogelijk: professionele kleinschalige opvang, zogenaamde thuiscrèches, en 'informele' opvang. Voor de beide vormen daalt het maximumuurtarief, naar 4 euro bij de professionele en naar 2,50 euro bij de 'informele' opvang. Voor de 'informele' opvang wordt tevens het aantal uren kinderopvangtoeslag waar ouders recht op hebben gemaximeerd. De kwaliteiteisen aan deze twee vormen van opvang verschillen met die van de formele kinderopvang en verschillen ook onderling. Alle gastouders moeten zich aansluiten bij een formele kinderopvanginstelling. Hiermee verdwijnt de rol van de gastouderbureaus.

  Uitgangspunten bij de maatregelen zijn betaalbare en toegankelijke kinderopvang voor iedereen die arbeid en zorg combineert, keuzevrijheid voor ouders, het tegengaan van misbruik en oneigenlijk gebruik en een veilige en stimulerende omgeving voor kinderen. Het kabinet zet de komende tijd in op kwaliteit, onder meer door een impuls in voorschoolse educatie en investeringen in het opleidingsniveau van de leidsters. Arbeidsparticipatie en koopkracht staan daarbij voorop. Het kabinet bekijkt in aanvulling op deze maatregelen nog op welke wijze betrokken ouders fiscaal tegemoet gekomen kunnen worden. De maatregelen laten de participatiedoelstellingen van het kabinet intact.

  De Commissie Bakker heeft het belang van de kinderopvang voor de arbeidsparticipatie nogmaals benadrukt en gewezen op ondoelmatigheden in de huidige regeling. Op deze punten zal het kabinet nadere voorstellen doen. Het kabinet versterkt ook de dagarrangementen op Brede Scholen, om de combinatie van arbeid en zorg verder te ontwikkelen.


3.3. ViaViela

Ook ik heb een regeling via ViaViela voor de oppas van mijn zoontje bij Opa en Oma.

Wij krijgen de subsidie via ViaViela. Ik betaal hier elke maand 75 euro aan.

In eerste instantie een klein bedrag voor wat ze allemaal doen.... achteraf gezien betaal je een berg geld voor weinig service en dienstverlening.

Ben dus op zoek naar een alternatief want ViaViela kost een berg en doet een beetje.

Theo

3.4. Kost een berg doet een beetje

Wij als grootouders passen op onze kleindochter van haast tien jaar, ik (opa) ben in het bezit van een ehbo diploma, mijn vrouw heeft in de verpleging gewerkt en toch moeten wij een ehak diploma hebben. Van onze dochter vernamen wij dat zij 75 euro per maand betaalt en verder niets van viaviela hoort. Ook wij zijn op zoek naar alternatieven.

G.

3.5. Vergoeding oppas door oma uitsluitend

Ik pas al 4 jaar, 2 dagen op mijn kleinzoon (nu 6 jaar) elders waarvan de ouders apart wonen. Ik ontvang uitsluitend auto/onkosten vergoeding. Is hier ook een regeling voor...? Ben een alleenstaande vrouw van 66 jaar.

U kunt reageren via onderstaand formulier, of via (wel even vermelden (1) waar u op reageert, en (2) de titel van uw bijdrage!). Uw reactie wordt dan op de website geplaatst.

Vragen, aanbiedingen en oproepen worden alleen geplaatst indien een geldig e-mail adres wordt ingevuld.

Uw naam:
Uw e-mail adres:
Titel van uw bijdrage:

Uw reactie:

Soms worden deze formulieren automatisch ingevuld door zogenaamde robots. Om te controleren dat u geen robot bent, vragen wij u de volgende som te maken: drie plus vijf is:. Het is voldoende het cijfer in te vullen.

Oppas-vergoeding voor oma en opa

 1. Subsidie voor gastouders versoberd
 2. Nieuwe regels kinderopvang
 3. ViaViela
 4. Kost een berg doet een beetje
 5. Vergoeding oppas door oma uitsluitend
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.