Groot Gezin
Gezin en geloof
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

6. Ik wil niemand voor het hoofd stoten, bij voorbaat excuses

Ik vind het heel moeilijk om de volgende vraag te stellen, omdat ik niemand voor het hoofd wil stoten en dat misschien toch zal doen. Mocht dit het geval zijn verzoek ik U, mij maar als domme ongelovige te zien, die niet beter weet.

Het gaat om het volgende: Mijn dochter van ruim 18 is jarenlang de weg kwijt geweest en sloeg volkomen door in haar gedrag. Volgens de G.G.Z. is/was er sprake van een dreigende persoonlijkheidsstoornis en wij hebben ons dan ook heel veel zorgen gemaakt en doen dat nog.

Enige maanden geleden sloeg haar losgeslagen gedrag plotseling om, maakte ze het voor ALTIJD uit met haar toenmalige vriend en ging ze plotseling naar de kerk (ze heeft hier altijd wel belangstelling voor gehad). Ze gaat naar een baptistengemeente en in principe hebben wij hier geen problemen mee. Waar wij echter wel problemen mee hebben is het feit dat zij voor ons gevoel ook hierin doorslaat. Zij praat over ons alsof wij minderwaardige mensen zijn en houdt lange gesprekken met God waarin zij Hem vertelt dat zij een heel verdrietige jeugd heeft gehad, terwijl wij weten dat dit absoluut niet het geval is geweest.

Zij is heel eenzaam en ongelukkig geworden in haar pubertijd en wat wij ook zeiden of deden, WIJ konden haar niet overtuigen van het feit dat ze een leuke meid was en een goed mens. Wat wij hoopten toen ze vertelde dat ze naar de kerk ging was dat ze eindelijk weer wat sterker in haar schoenen zou komen te staan, maar nu blijkt dat ze zich na drie maanden al wil laten dopen, dat ze vaak absoluut heel fundamentalistische opvattingen heeft, dat ze alles wat in de bijbel staat, de voorganger, of haar nieuwe vriend vertellen letterlijk neemt i.p.v. bepaalde dingen op een overdrachtelijke manier te zien (bovendien is ze heel bang dat de duivel haar 40 dagen en nachten zal bezoeken als ze zich laat dopen).

Net zoals de balans een aantal jaren geleden totaal doorgeslagen is, slaat hij nu de andere kant door. Wij hebben onze kinderen altijd geleerd respect te hebben voor ALLE mensen, welke kleur, ras of geloof ze ook hebben en respecteren dus ook onze dochter en haar geloof, maar ik weet niet hoe ik dit in goede banen moet leiden en wil niet aan haar huidige vriend of haar voorganger vertellen wat er allemaal is voorgevallen omdat ik altijd van overtuigd ben geweest dat zij een goed mens was, die heel erg in war was.

Nou dit is een van de moeilijkste verhalen die ik ooit heb moeten schrijven en misschien is het wel heel warrig voor U en ik kan alleen maar hopen dat U mijn onzekerheid en vraagstelling begrijpt en het mij niet kwalijk neemt dat ik mijn vragen en onzekerheid bij U neerleg. Weet U, ik hou zo verschrikkelijk veel van mijn kinderen en wil alleen maar dat ze gelukkig zijn, maar vraag mij af of de manier waarop mijn dochter nu omgaat met haar geloof de juiste manier is en hoop dat iemand mij kan vertellen of zij en ik op de juiste manier bezig zijn.

Liefs, Karin

6.1. Karin, dochter slaat door

Karin, ik heb geen ervaring met diverse geloofsovertuigingen, maar ik weet wel dat de meeste voorgangers/priesters/etc. mensen graag helpen. Is het niet een idee om een afspraak met de voorganger te maken en gewoon eens te vragen hoe hij denkt dat je dochter een en ander ervaart? Je hoeft niet haar doopceel te lichten en alles te vertellen, maar je kunt toch zeggen (en dat lijkt me heel reeel) dat je je zorgen maakt dat je dochter zo binnen een paar maanden helemaal is omgeslagen, dat je je afvraagt of ze die beslissing weloverwogen maakt, wat is zijn/haar indruk hierbij? In zo'n gesprek krijg je ook zelf meteen een indruk van die voorganger, lijkt me ook wel belangrijk als die zo'n groot stempel op je dochter drukt.

sterkte! Marjon

6.2. Eens met Marjon

Beste Karin

Je dochter is weliswaar meerderjarig maar toch ben ik het eens met Marjon. Ik ben zelf ook volwassen gedoopt en bezoek een evangelische gemeente. Als iets gevaarlijk is voor mensen in de adolescentie is beinvloeding. Juist omdat je de indruk krijgt dat ze totaal meegaat in wat een ander zegt en niet zelf nadenkt is het heel erg aan te moedigen om zelf eens een gesprek aan te gaan met de oudste of voorganger. Je zult zelf heel snel kunnen voelen of deze je serieus neemt of niet.

De voorganger heeft zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van God voor zijn gemeenteleden en dus ook jouw dochter en kan jouw bezorgdheid om je dochter niet naast zich neer leggen.

Ga echt het gesprek aan en vraag hem desnoods om je dochter aan te raden nog een half jaar te wachten. Wil ze het dan nog steeds en kan ze goed verwoorden waarom en heb jij niet het gevoel dat ze gemanipuleerd wordt dan zou ik haar niet meer tegenhouden. Hoe je het ook wendt of keert, de doop blijft een symbool. Iets tussen God en die mens. Zij verbindt zich daarmee niet aan die gemeente, maar zegt hiermee dat ze volgens Jezus' voorbeeld verder wil leven. Je kunt altijd een andere weg in slaan.

Ik hoop dat je hier iets aan hebt.

Groetjes Alice

6.3. Godsdienstverdwazing

Karin, je moet beginnen je niet twijfelachtig en 'nederig' op te stellen. Ik merk aan alles in jouw verhaal, dat jullie je uiterste best gedaan hebben om jullie dochter een warm nest geven. Volgens mij kan je dochter gewoon geestelijke problemen hebben, die vaak fysiek te verklaren en op te lossen zijn. Ik ben het helemaal eens met Marjon, maar vaak maakt het een 'orthodoxe' geloofsstroming niet uit, hoe de psychische toestand van de ander is, als ze maar een 'zieltje' er bij hebben.

Het huis van onze buren staat te koop. Ze gaan scheiden. Onze buurman trok het niet meer! 3 Jaar terug bekeerde de vrouw zich tot de Jehova's, net als haar ouders(!) en er kwam een hele zware wissel op het gezin te liggen. We hebben dat dus van dichtbij meegemaakt. Uiteindelijk laat de buurman zijn huis met vrouw en twee jonge kinderen achter. Hij had zijn hielen nog niet gelicht, of zij stond met haar moeder bij ons voor de deur met een wachttoren! Binnen één week na zijn vertrek, zij had hem in het begin beloofd geen zieltjes in de buurt te winnen.

Waarom vertel ik dit?! Zij werd dus vanuit de kerk en haar geloofsovertuiging aangemoedigd door te zetten om voor het geloof en tégen haar huwelijk te kiezen! Verwacht dus niet te veel van de 'kerk' zelf, om teleurstelling te voorkomen.

Je dochter is volwassen voor de wet en mag haar eigen pad kiezen. Houd haar goed in de gaten, geef geen commentaar op haar geloof, werkt alleen maar averechts, en wees er voor haar, wanneer ze er wellicht genoeg van heeft. Meer kan je niet doen, laat het niet ten koste gaan van je eigen leven en de rest van je gezin! Dit kan in ieder gezin gebeuren en ligt zeker niet aan jou, verwijt jezelf niets.

Sterkte, hou je taai! Ron

6.4. Dank jullie wel

Ik heb besloten contact op te nemen met de voorganger van haar kerk. Ik heb al een keer een gesprekje met hem gevoerd en het lijkt mij een heel aardige man. Ik heb ook absoluut niet het idee dat mijn dochter op een vreemde of manipulatieve manier beinvloed wordt, maar wel dat zij vaak een heel naieve en/of fundamentalistische manier van denken heeft. Ik ben twee keer mee geweest naar haar kerk en heb de indruk dat het een kleine, heel warme gemeenschap is, die haar met open armen ontvangen en (net als wij) haar vast willen houden. Ik wil echter ook dat als zij zich zou laten dopen dat ze dat in volle overtuiging, waardigheid en eerlijkheid doet en niet omdat ze denkt dat op die manier haar z.g. zonden haar vergeven worden of dat bang is voor een/de duivel.

Liefs Karin

6.5. Karin en dochter

Wat fijn dat je het gesprek zult aangaan, Karin. Ik ben erg benieuwd hoe dat zal gaan. Wil je dat hier ook vertellen? Onthoud dat jullie haar een warme basis geven en dat is waar ze op terug kan vallen in welke situatie dan ook. Dat is het belangrijkste. Ze zal haar eigen leven moeten vormen, hoe moeilijk dat soms voor ouders ook te accepteren is.

sterkte! Marjon

6.6. God houdt van je dochter

Ik vind het bewonderenswaardig hoe je met je dochter omgaat. Je accepteert haar en haar keuzes, je houdt onvoorwaardelijk van haar. Dat is nu precies wat onze hemelse Vader ook doet: onvoorwaardelijk van ons houden! Ook al geloof jij het niet maar onze Vader houdt van je dochter. Ook al vertrouw je zelf niet op Hem, de gemeente waar je dochter komt doet dat wel.

Vraag de voorganger of de gemeente voor je dochter wil bidden. God zelf zal jouw dochter leiden en Hij heeft het beste met haar voor! God heeft je dochter gemaakt. Hij kent haar door en door. Hoe moeilijk ook voor jou: vertrouw op Hem.

Janice

6.7. Tsja .....

Karin, ik hoop dat jouw indruk écht is, dat er sprake is van een warm nest. Ik blijf mijn bedenkingen houden. Gisteren hoorde ik, dat een zeer christelijke kennis van ons zijn gezin met 5 kinderen in de steek laat voor een vrouw, die op haar beurt haar gezin met 2 kinderen in de steek laat. Hij 'hielp' via de kerk het gezin, omdat hier problemen waren. Fijne christelijke hulp.

Toen zijn vrouw hem vroeg hoe hij dit met zijn geloof in god kon verenigen, antwoordde hij: "God begrijpt me wel"! Ik bedoel maar, allemaal zo makkelijk! Maar nietszeggend. Ik hoop alleen maar, dat ik ongelijk heb, maar .....

Ron

6.8. Karin, zorg er voor dat je je zelf niet om laat praten

Hier nog Evelien,

Ik heb met veel belangstelling Karins verhaal gelezen over haar dochter en ben diep onder de indruk. Natuurlijk heeft de dochter de eigen keuze, maar ik zou Karin willen vragen: denk ook aan je eigen zieleheil of toestand of hoe je dat noemt. Jij bent ongelovig en gelooft in goed gedrag van de mens en respect richting iedereen. Ik zou je willen vragen, houdt dat vast en ga niet in op pogingen van de baptisten je te bekeren. Mensen die gewoon doen waar ze voor staan komen er uiteindelijk en niet de mensen die klakkeloos doen wat hun kerk hen voorkauwt (bang als ze zijn dat God hen straft) maar dat diep in hun hart niet willen.

En zo leven mijn ouders nog. Ik verwijt hen niks dat ze me christelijk opgevoed hebben, ze hebben me alle liefde gegeven. Maar ik neem hen hun huidige houding wel kwalijk, want zij accepteren gewoon niet dat ik nu een eigen weg gekozen heb. Dat kun je moeilijk liefde noemen toch.

Evelien

6.9. Respect en naastenliefde

Lieve Evelien,

Dat moet je, ondanks je heel oprechte verhaal heel veel pijn doen. Eigenlijk bizar he, mijn dochter verwijt ons dat wij haar niet gelovig opgevoed hebben omdat wij willen dat onze kinderen hun eigen keuze's in het leven maken en hoe moeilijk dat wij sommige keuze's ook te begrijpen vinden, wij respecteren dat (soms tegen wil en dank) wel terwijl wat ik begrijp uit bovenstaand verhaal jouw ouders je keus niet kunnen of willen respecteren.

Ik kan je verzekeren dat ik mij niet om laat praten. Ik denk wel dat blijven praten en disusseren de enige manier is om contact te blijven houden. Ik vind n.l. wel dat ik recht heb op een eigen mening en of anderen het daar mee eens zal mij bij wijze van spreken worst zijn.

Niemand heeft m.i. het recht een ander te veroordelen omwille van geloof, gelovig of ongelovig en dat is 1 van de dingen wat mij nou juist zo stoort .... naastenliefde bestaat echt niet alleen bij gelovigen. Het is m.i. de enige manier om een samenleving te laten voortbestaan. Ik stel mij niet boven gelovigen, maar ook niet onder hen. Er zijn prima mensen die zeggen te geloven en er zijn prima mensen die zeggen niet geloven, er zijn rotzakken die zeggen te geloven en er zijn rotzakken die zeggen niet geloven. IK tracht een goed mens te zijn, die er probeert te zijn voor allen, mensen, dieren en planten, omdat ik denk dat iedereen vanaf geboorte af aan de plicht heeft deze wereld een beetje mooier te maken en of je dat nou doet in naam van God of in naam van menselijkheid maakt mij niet uit.

Mijn mening maakt niet zoveel uit, de daden van alle mensen echter wel en ik kan alleen maar hopen dat veel mensen zich aangesproken voelen en een beetje dieper na gaan denken over hun eigen beweegredenen en hun gedrag, want dat is m.i. wel noodzakelijk.

Ik wens je veel sterkte en hoop vanuit het diepst van mijn hart dat jouw familie gaat inzien dat je een goed mens bent, die een beetje anders denkt dan zij, maar daarom zeker niet minder bent. De manier waarop je jouw verhaal vertelt, heeft mij diep geraakt en ik hoop dat je familie snel gaat beseffen dat ze een fantastische dochter hebben waar ze trots op kunnen zijn.

Liefs, Karin die als ze dit verhaal terug leest behoorlijk pedant klinkt, maar die regelmatig ook ff niet meer weet hoe te reageren of hoe de wereld in elkaar steekt.

6.10. Alles is zo verwarrend

Hallo Karin,

Wat me opvalt in de reacties op jouw vraag, is dat veel mensen reageren vanuit een negatieve ervaring die ze hebben meegemaakt. Het is allemaal heel goed bedoeld, maar het heeft vaak weinig meer met jou te maken. Leg je vraag/probleem eens voor aan het hulpteam van de EO. Ik heb al vaker vragen aan hen voorgelegd en mijn ervaring is dat hierop heel serieus wordt ingegaan. Gewoon www.eo.nl en dan verder klikken op hulpvraag oid. Zij kunnen je vragen beantwoorden zonder dat ze gekleurd worden door eigen negatieve ervaringen. Echt een aanrader!

Lizette

6.11. Gelovigen ook gewone mensen (voor Ron)

Ik zie in de reactie van Ron veel van mijn eigen irritatie. En dat terwijl ik zelf zeer bewust christen ben. Was het niet Toon Hermans die zei dat je Onze Lieve Heer niet moet afrekenen op Zijn kostgangers. Ik kan mij soms zeer storen aan het gedrag van medegelovigen (ik woon in een zwaar-protestants dorp) maar probeer mezelf er aan te herinneren dat elk mens zijn eigen keuzes maakt. Onder de niet-gelovigen gebeuren dezelfde dingen.

Ik zou alleen graag willen dat 'wij' gelovigen anders waren. Dat zijn we niet. Ik word me er steeds meer van bewust dat ik eigenlijk geen haar beter ben en ik merk dat het me helpt om anderen met een milder oog te bekijken.

En dan wil ik nog wat kwijt over 'iemand bekeren'. Vergeet het maar. Je kunt niemand bekeren. Dit is een keuze die iedereen persoonlijk maakt. Je bent toch geen willoos schaap? Je hebt toch de keus? Als je je verdiept in het nieuwe testament wordt dat duidelijk. Ik trek hieruit dan ook de conclusie dat God niet anders wil dan mensen die een bewuste keuze maken voor een leven met Hem.

Als je dat niet bewust doet, hoe kun je dan kiezen wat je verder met je leven gaat doen? Op 't kompas van een ander varen? Volgens mij kan dat niet de bedoeling zijn, want waarom zijn wij anders allemaal uniek?

Dit zijn een beetje de gedachten die ik heb naar aanleiding van het bovenstaande. Ik ben benieuwd hoe jullie hier over denken.

Vriendelijke groet van Alice

6.12. Geloven enzo...

Terwijl ik de hele 'discussie' hierboven las, dacht ik dat het misschien handig zou zijn als mensen de bijbel er bij zouden pakken en eens kijken wat God nu eigenlijk over mensen zegt en over hun wandel en handel. God heeft inderdaad de mensen een vrije wil gegeven. Je mag voor God kiezen, je mag je naaste liefhebben (of niet). Want wat je over gelovige mensen ziet, zegt niet altijd alles over God. Als ik naar Amerika ga, als Nederlander, en me daar asociaal gedraag, betekent dat nog niet dat onze koningin Beatrix ook een asociaaltje is. Ik kies er zelf voor om asociaal te zijn. Als de Amerikanen verstandig zijn beseffen ze dus dan ook dat Beatrix niet vanzelfsprekend asociaal is.

Wat je dus over christenen ziet, zegt per definitie niet iets over God. Karin, heel veel sterkte en wijsheid toegewenst!

Louise

6.13. All in your mind

Hierbij even mijn reactie...

Ik ben Karin, 43 jaar en zit ook in een Baptistenkerk. Lange tijd heb ik gedacht dat er om mij heen van alles mis was. Voelde me gemanipuleerd, onder druk gezet, etc. etc. kortom: was mijzelf aan het verliezen.

De laatste tijd ontstond er onenigheid tussen mij en een zuster, en we haalden het oudstenteam erbij. Wat bleek... alles wat zich in mijn hoofd had genesteld, bleek door anderen totaal anders te worden gezien. Zij verbaasden zich over hoe alles op mij overgekomen was. Zij hadden heel andere beweegredenen dan ik gedacht had. Kortom: er was heel veel mis in onze gedachten over en weer.

Het gevolg is dat we weer vrede hebben kunnen sluiten.

Wat ik eigenlijk wil zeggen: ik heb geleerd dat dingen niet altijd zijn zoals ze lijken. Dat zich soms vogelnestjes in onze gedachten kunnen nestelen.

Om de waarheid te leren kennen, is het enige dat we kunnen doen: naar elkaar toegaan en praten. Het zal je verbazen hoe de ander ertegenaan kijkt... Het hoeft dus niet te zijn dat deze jonge vrouw gemanipuleerd wordt, maar het kan wel zijn dat zich van alles heeft vastgenesteld in haar gedachten. Bovendien: voor effectieve manipulatie heb ik ontdekt dat er twee personen nodig zijn:

1. jijzelf

2. de ander

Zolang jij beslist je niet te láten manipuleren, ben je geen goede prooi voor degene die het probeert.

Open communicatie lijkt me dus sterk van belang, ook tussen deze jonge vrouw en de mensen om haar heen (zowel voorganger als familie)!

Veel sterkte & liefs, Karin

6.14. All in your mind reaktie

Hallo Karin,

Er is veel gebeurd sinds de laatste keer dat ik heb geschreven op de site. Mijn dochter is net een sneltrein die niet te stoppen is, ze ging naar de baptistengeente, ze had een heel lieve vriend, ze heeft hem inmiddels gedumpt voor een goeroe die ze volkomen vertrouwt en die niet weet of wil weten, wie wij zijn, die ons minacht omdat wij niet op zijn manier geloven.

Ik weet dat er dingen in mijn dochters hoofd zijn, hersenspinsels zal ik het maar noemen, die haar gedrag beinvloeden. Ik weet niet meer hoe ik haar kan bereiken, ik bewandel volgens haar het pad van de duivel, maar dat vergeeft ze mij omdat ik dat zelf niet weet, aldus mijn dochter. Ik ben al zoveel jaren voor haar aan het knokken, maar ik merk dat ik het aan het opgeven ben, ik ben te moe na al die jaren, ik wacht haar volgende stap met angst en beven af.

Ik weet het allemaal niet meer, ze is van de baptisten naar de pinkstergemeente gegaan en gaat nu naar een studentenkerk in Utrecht. Ze stuurt mij filmpjes afkomstig uit Amerika, die pure hysterie uitstralen en die volgens haar prachtig zijn. Ze zijn verschrikkelijk om te zien en getuigen mijns inziens niet van een liefdevolle God, maar van wraakzucht. Ik ben eigenlijk alleen nog maar moe, verschrikkelijk moe, ik hou van zielsveel van mijn docher, maar ben haar gedrag en dat van haar goeroe spuugzat.

Ik weet dat zij zich laat manipuleren, maar zij manipuleert zelf ook en ik ben het allemaal spuugzat. In dit land van vrijheid schijnt dit allemaal te moeten kunnen, maar ik kan het even niet meer.

Liefs, Karin

6.15. Gebed

Lieve naamgenote,

Ik kan me heel goed voorstellen dat het moeilijk is om machteloos toe te zien hoe dit allemaal gebeurt en kan me ook voorstellen dat dit het gevoel moet geven dat je je dochter kwijt aan het raken bent. Je kunt haar immers met geen mogelijkheid meer bereiken!

Ik weet niet hoe en óf je zelf gelooft, maar er is maar één ding dat ik kan aanraden: BID VOOR JE DOCHTER! Uit haar zoektocht blijkt dat ze zoekende is, maar niet kan vinden. Waarschijnlijk geen vrede heeft met de mensen en dingen om haar heen. Maar God is liefde, en ze mag de zekerheid hebben dat God van haar houdt en voor haar wil zorgen. En u natuurlijk ook. Het is moeilijk om dit alles los te laten, maar het kost u veel energie en levert waarschijnlijk niet veel op, alleen stress en spanningen die op den duur ook uw gezondheid schade kunnen berokkenen.

Probeer alles maar over te geven aan God en te blijven bidden voor deze jonge vrouw. Ik denk dat ze het heel moeilijk heeft.

Als ik naar mijn eigen ervaringen kijk, hebben mijn ouders en ik ook op gespannen voet gestaan en ben ik ooit bij de Jehovah's Getuigen geweest als jonge meid die zo op zoek was naar God. Maar God is liefde, en als je tot Hem bidt, zal Hij geen dwaalspoor toelaten, maar zorgen dat deze jonge vrouw Zijn liefde écht leert kennen. Zoals God gekend wil worden.

Zo heb ook ik Hem gevonden. Ja, in een Baptistengemeente! En ik moet nog elke dag heel veel leren. Je bent er eigenlijk nooit, het leven zit vol met lessen. Maar we mogen weten dat, temidden van moeilijkheden, verdriet en soms ook machteloosheid, wij een almachtige hemelse Vader hebben die voor ons zorgt.

Veel liefs, sterkte & wijsheid toegewenst,

Karin

6.16. reactie op karin en dochter nr 14

Lieve Karin ,ook ik heb met veel belangstelling jouw verhaal gelezen en ben ook diep onder de indruk. Wij hebben ook n dochter van bijna 18 die 2 jr geleden tot geloof is gekomen. Maar ook zij doet dit op een heel fanatieke manier, de bijbel moet letterlijk worden genomen, en je bent pas een echte christen als je gelooft dat hij voor jouw zonden is gestorven aan het kruis. We staan ook vaak machteloos, omdat ze zich langzaam van ons afkeert, soms kun je ze niet meer bereiken. Terwijl het 2 jr geleden een vrolijke meid was die uitging met vriendinnen en van een kerk niets wilde weten.

Maar toen kreeg ze verkering, ging iedere week naar de kerk en binnenkort laat ze zich dopen. We respecteren haar keus, maar vinden het wel erg snel allemaal gaan, wij hebbenook het gevoel dat ze deels wordt beinvloed en het zal een deel dr eigen keus zijn.Daarom sprak jouw verhaal mij ook zo aan, omdat we ons in dezelfde situatie bevinden ik reageer een beetje laat maar misschien dat we eens kunnen mailen om over deze situatie van gedachten te wisselen? Jij trouwens ook sterkte ermee. Gr Marian

Marjan

6.17. Jeetje

hoi Karin

Pfff ik zit hier echt met mijn mond op mijn knieen te lezen wat er in jullie gezin gebeurd Karin. Misschien heb ik er overheen gelezen, maar ben je nog een gesprek aan gegaan met die voorganger?

Ik zit zelf in een afscheiding van een pinkstergemeente en zit hier zeer op mijn plek. Ook ik heb een tijdje gehad dat ik op zoek was naar God en zijn liefde. Ik ben naar de Jehova's getuigen geweest en daarna naar de pkn kerk. Alleen bij beide vond ik niet wat ik zocht. Nu heb ik dat dus wel gevonden in de evangelie gemeente.

Ik vind het erg raar wat ik hier lees. Ik weet niet hoe oud je dochter is, maar ik zou wel even gaan navragen of ze nu niet bij een of andere sekte zit. Want ik vind dit echt doodeng als ik dit zo lees.

Een tip die ik je mee wil geven: zeg vooral niet hoe slecht die goeroe is of wat dan ook, want dan drijf je haar alleen maar meer naar hem toe en zijn groepje (wat bij mij erg als een sekte over komt). En dan ben je nog verder van huis en hij is een macht rijker.

Probeer ook via internet dingen over hem op te zoeken, Google eens op zijn naam en probeer zo dingen te weten te komen, misschien word je wijzer. Ik ken iemand die in een sekte gezeten heeft en op die manier kan je diegene er uit krijgen (als je mazel heb).

heel erg veel sterkte gewenst

Liefs Didi

6.18. Beste

Beste,

ik heb je schrijven gelezen en begrijp je situatie volledig, ikzelf ga naar een christelijke gemeente en heb zelf gekozen voor God. Niemand kan dat voor je doen of je aanpraten, het zit in je hart zelf die keuze. Ik ben in vele kerken geweest, je hebt het nodig om te horen over God. Jaren ben ik niet geweest, maar mijn geloof is nooit verdwenen. Manipulatie bestaat overal en niet alleen in kerken. Je dochter maakt radicale uitspraken en dat is inderdaad fout, en je kan nog met iedereen gaan praten, daar je kan het zelf zien zoals je het wil. Tis zo dat ik het allemaal perfect begrijp, de hele situatie. Ik weet niet of je de bijbel ooit zelf gelezen hebt? Maar als je daarin kijkt zal je zien dat wij inderdaad fouten maken, niet God. Er staat nergens zoiets van de duivel in, zoals je dochter zegt. Ze gaat verkeerd om met haar geloof omdat ze veel te weinig kennis heeft. En als dat daar gepredikt wordt, ja dan zou ik me ook zorgen maken als moeder. Want dat is niet correct.

Evi

U kunt reageren via onderstaand formulier, of via (wel even vermelden (1) waar u op reageert, en (2) de titel van uw bijdrage!). Uw reactie wordt dan op de website geplaatst.

Vragen, aanbiedingen en oproepen worden alleen geplaatst indien een geldig e-mail adres wordt ingevuld.

Uw naam:
Uw e-mail adres:
Titel van uw bijdrage:

Uw reactie:

Soms worden deze formulieren automatisch ingevuld door zogenaamde robots. Om te controleren dat u geen robot bent, vragen wij u de volgende som te maken: drie plus vijf is:. Het is voldoende het cijfer in te vullen.

Ik wil niemand voor het hoofd stoten, bij voorbaat excuses

 1. Karin, dochter slaat door
 2. Eens met Marjon
 3. Godsdienstverdwazing
 4. Dank jullie wel
 5. Karin en dochter
 6. God houdt van je dochter
 7. Tsja .....
 8. Karin, zorg er voor dat je je zelf niet om laat praten
 9. Respect en naastenliefde
 10. Alles is zo verwarrend
 11. Gelovigen ook gewone mensen (voor Ron)
 12. Geloven enzo...
 13. All in your mind
 14. All in your mind reaktie
 15. Gebed
 16. reactie op karin en dochter nr 14
 17. Jeetje
 18. Beste

Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.