Groot Gezin
Vaak gestelde vragen
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 
In deze rubriek geven we de antwoorden op een aantal vragen die regelmatig gesteld worden.
1
 
 
Hoe het werkt

1. Hoe het werkt

Meestal komt u de website Groot Gezin binnen via de hoofdpagina. Nadat u op de deur geklikt hebt, komt u in de ontvangsthal:

Als u op bovenstaand plaatje klikt, dan krijgt u een grotere versie. Het omcirkelde deel geeft aan waar u bent op dit moment. Door dit menu open te klikken krijgt u te zien uit welke rubrieken u kunt kiezen.

Een speciale rubriek is 'wat is nieuw', die geeft een overzicht van de recente wijzigingen op de website Groot Gezin:

We besluiten de bijdrage 'Goedkoop gerecht' te kiezen om nader te lezen, en klikken hier dus op. We krijgen de gekozen bjdrage nu te zien:

U ziet omcirkeld de rubriek waar we in zitten (Budget tips). De rechter omcrikeling geeft aan in welke discussie we zitten. En binnen de rechthoek zien we dat we inderdaad de bijdrage 'Goedkoop gerecht' voor ons hebben staan. Rechts van de bijdrage staat een lijst van alle bijdragen uit deze discussie. U kunt hierdoor scrollen, en een andere bijdrage kiezen.

2. Heeft u een leuke aanbieding voor leden?

Heeft u een leuke aanbieding voor leden van de Vereniging Groot Gezin? We hebben een speciale rubriek hiervoor: Aanbiedingen voor leden van de Vereniging Groot Gezin. Wilt u daar een aanbieding plaatsen, neem dan contact op met het van de Vereniging Groot Gezin.

3. Plaatsen van een oproep/advertentie

Oproepen/Advertenties plaatsen is gratis. Als u de Vereniging "Groot Gezin" wilt steunen, dan stellen we een bijdrage op rek.nr. 92.16.00.992 tnv Vereniging Groot Gezin zeer op prijs. Wilt u daarvoor contact opnemen met de .

4. Email adres op de site

De redactie let erop dat email adressen op een speciale manier verwerkt worden, waardoor u er wel mee kunt werken, maar kwaadwillenden niet zomaar de email adressen automatisch van de site af kunnen halen.

5. Privacy van artsen

Soms worden in bijdragen mensen met naam en toenaam genoemd. Het beleid van de redactie is daarin terughoudend te zijn. Met name plaatsen we geen namen van artsen, om hun privacy te respecteren, met name als het om een slechte ervaring met die arts gaat. De redactie laat in zo'n geval de naam van de betreffende arts weg uit de bijdrage.

6. Wanneer wordt mijn oproep/bijdrage geplaatst?

De website Groot Gezin wordt elke avond bijgewerkt. Dat betekent dat uw bijdrage de volgende dag geplaatst is. Mocht dat niet het geval zijn, dan kunt u dat melden aan .

7. Hoe kan ik mijn oproep/bijdrage verwijderen?

Wilt u een oproep verwijderen, geeft u dit dan door aan . Wilt u wel duidelijk aangeven om welke oproep het gaat, en onder welk email adres deze geplaatst is?

8. Waarom geen datum bij een bijdrage?

De bedoeling is dat bijdragen op deze site niet alleen op het moment van plaatsing, maar ook daarna, van waarde blijven. Door bijdragen langer te laten staan, willen we vermijden dat bepaalde discussies zich steeds weer herhalen.

Overigens, de datum van plaatsing is wel op te vragen. Plaats de muiscursor op de titel van de bijdrage. Dan verschijnt de datum (1) in de statusbalk onderaan het scherm, en (2) in een kleine popup.

Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.