Persbericht NIBUD-onderzoek over grote gezinnen 7 februari 2003

 

Reactie SGP op Nibud-onderzoek

Voor de SGP komen de gepresenteerde cijfers niet als een verrassing. Toch is het schokkend om de cijfers zwart op wit te zien. Grote gezinnen zitten vaak precies in de groep waar de klappen vallen. Ze hebben hoge studiekosten. Ze zijn wel gedwongen om grotere huizen te kopen. Ze hebben te maken met hoge kosten voor ziektekostenheffingen en er is daarbij vrijwel altijd sprake van één kostwinner.

 

Geen overheidsfinanciering voor kinderopvang

De overheid heeft geen taak om kinderopvang financieel te steunen anders dan om medische of sociale redenen. De SGP heeft onlangs in de Tweede Kamer voorgesteld de overheidsbijdrage aan kinderopvang te stoppen en dat geld te besteden aan de verhoging van de kinderbijslag met 500 miljoen euro per jaar.

 

Tegemoetkoming grote gezinnen

De premies voor de ziektekostenverzekeringen en de wettelijke heffingen zijn sterk gestegen. Omdat de verhoging van de wettelijke heffingen voor alle kinderen geldt, drukt deze extra zwaar op deze gezinnen. Op deze manier komt de stijging van de kosten van de gezondheidszorg onevenredig op de schouders van de grotere gezinnen terecht. Om de ziektekosten ook voor gezinnen betaalbaar te houden vindt de SGP een maximering van de heffingen, of een fiscale tegemoetkoming noodzakelijk.

 

Hypotheek op basis van één inkomen

De hypotheekverstrekking moet op basis van één inkomen. Hierdoor zijn grote gezinnen (meestal éénverdieners) beter in staat een koophuis te financieren. Hypotheken op basis van twee inkomens hebben namelijk een prijsopdrijvend effect.

 

Plafond studiekosten

De SGP is van mening dat de studiekosten per gezin gemaximeerd moeten worden tot een bepaald bedrag. Grote gezinnen hebben onevenredig veel studiekosten en de SGP vindt dat de studie van de kinderen niet in het gedrang mag komen.