Groot Gezin
De column
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

123. Gezinsvergadering

(09-08-1999) Naar aanleiding van het tijdelijke verblijf van een eerste pleegkind in ons gezin, gingen we met alle kinderen om de tafel zitten om ieders ervaringen en mening hierover te horen. Gedurende een week had er al een aankondiging van deze 'gezinsvergadering' op de koelkast gehangen, met daarop ruimte om ook andere onderwerpen in te brengen.

De kinderen waren aanvankelijk wat lacherig toen het zover was, grapten over onderwerpen die op de agenda waren gezet -of juist niet! De verlenging van de computerbeurten, verhoging van het zakgeld en 'vaderdag' waren er nog bijgekomen. Ivo had zijn jonge zusje op de agenda gezet vanwege 'overlast' en Remi zocht nog hulp voor tuinwerkzaamheden. Lennart had zorgen om het welzijn van de huisdieren. Om de beurt, te beginnen bij de jongste, mocht iedereen zijn zegje doen. Zo bleek dat de computer maar liefst tien uren per dag zou moeten aanstaan als iedereen naar believen zijn of haar beurt kon verlengen... De wensen ten aanzien van een mogelijk nieuw pleegkindje varieerden van 'een babietje want dan blijf ik tenminste de baas...' tot 'liefst een jongen èn een meisje en dan allebei een beetje ouder...'

Het zakgeld is voor drie kinderen een beetje verhoogd, een vrijwilliger is gevonden voor tuinwerkzaamheden en op onze huisdieren alsook op onze jongste spruit zal extra worden gelet. Het pleegkindje komt terug op de agenda, zodra de pleegzorg een beroep op ons doet.

De vergadering werd door allen als 'leuk' ervaren. Wijzelf beschouwen het als een goede oefening voor de kinderen om hun mening onder woorden te kunnen brengen en over oplossingen na te denken. Over een maand gaan we weer officieel rond de tafel.

Remi en Bernadette
(overgenomen uit het Contactblad Groot Gezin)

Wilt u met ons meepraten over gezinsoverleg, dan kan dat in het thema Hoe overlegt u binnen uw gezin.

 
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.