Groot Gezin
De column
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

47. Bericht voor de informateur

(31-12-2006) Het nieuwe jaar vraagt om goede voornemens. De meeste goede voornemens hebben een beperkte houdbaarheid en halen eind januari niet eens.

Laten we hopen dat de voornemens van informateur Wijffels een langere houdbaarheid hebben en dat er snel een goed kabinet komt. Een kabinet dat de komende vier jaar zorgt voor een stabiel beleid.

Een van de dingen die besproken moet worden is de visie op het gezinsbeleid. Het gezin komt weer meer in de belangstelling, door het dalende aantal geboorten is gezinsbeleid een belangrijk onderwerp aan het worden. Maar als ik de politici in het gezinsdebat hoor praten over hun visie op gezinsbeleid dan kan ik alleen maar zeggen dat die visie erg beperkt is.

Voor de PvdA beperkt het gezinsbeleid zich tot het minimaliseren van de schade aan de economische carrière gedurende de eerste 4 levensjaren van het kind. Een ouder die besluit om een periode van 1 of enkele jaren voor het kind te zorgen is in hun ogen dom. Het is dan eigen schuld dat er een deuk in de arbeidscarrière is die nooit meer hersteld kan worden. De PvdA wil wel gratis of betaalbare kinderopvang aanbieden maar niets doen voor de ouder die kiest om een periode fulltime te zorgen.

De PvdA hecht meer waarde aan opvoeding door professionals dan aan opvoeding door ouders. Dezelfde insteek zien we bij GroenLinks en bij het CDA. GroenLinks wil zelfs de vrijstelling van sollicitatieplicht van alleenstaande bijstandouders afschaffen om ze te behoeden voor dat gat in hun arbeidscarrière.

De SP richt zich vooral op de minima, en is niet zo met het gezin bezig. En de VVD denkt dat je opvoeden best kunt uitbesteden aan degenen met de laagste opleiding. Dat is goed voor ons bruto nationaal product!

Ik vraag me dan toch af wat de visie van de politiek is over gezinsbeleid. Is dat enkel en alleen zorgen dat er, ondanks de kinderen, geen gat ontstaat in de economische carrière? Wil men de ouders iedere keuzemogelijkheid om de eerste periode zelf te zorgen ontnemen?

Zou gezinsbeleid niet meer moeten gaan over optimale omstandigheden voor onze kinderen om tot verantwoordelijke volwassenen op te groeien? Dat het gezin daar een goede omgeving voor is, dat ouders (mensen die naast hun baan opvoeden als belangenloze investering in de maatschappij) daar waardering en steun voor mogen krijgen. Dat gezinsbeleid een lange termijn visie vraagt. Dat het gezin dus meer is dan alleen een kostenpost. Kom dan niet met de levensloop regeling, dat is een voorbeeld van anti-gezins-beleid!

Bij een enkele partij, zoals de Christen Unie en de SGP zien we de roep om een kindgebonden budget. De ouders kunnen dan bepalen of het budget besteed wordt aan zorg of aan opvang. Dat helpt ouders om die keuze te maken die het best past bij hun situatie.

Ik hoop dat informateur Wijffels samen met CDA, PvdA en CU een duidelijke visie op het gezin zal formuleren, en daaruit gezinsbeleid afleiden dat meer is dan (1) kinderopvang gedurende de eerste 4 levensjaren en (2) het signaleren van de gevolgen van het ontbreken van een helder gezinsbeleid die zich openbaren tijdens de puberperiode.

Wilt u meepraten ver wat gezinsbeleid is (zou moeten zijn), dan kan dat in het thema Wat is gezinsbeleid?.

 
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.