Groot Gezin
De column
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

120. De moederrol

(30-11-1999) Bij het scheiden van de eeuw lijkt het een goed moment om even stil te staan bij de ontwikkeling van de moederrol.

De moeder aan het begin van deze eeuw lijkt vooral iemand met een fulltime zorgtaak. Er zijn niet veel mogelijkheden om de gezinsgrootte zelf te bepalen. De moeder speelt haar rol vooral binnen het gezin.

In de tweede helft van deze eeuw zijn hierin grote veranderingen opgetreden. Moeders hebben steeds vaker een baan buitenshuis, het automatisme dat een vrouw moeder wordt, neemt steeds verder af. De vrouw wordt steeds onafhankelijker. Kenmerken van een modern gezin zijn: dubbelverdienen en zorgdeling. De kinderen komen pas op latere leeftijd.

Inmiddels lijken maatschappij en politiek op deze ontwikkelingen in te spelen, of zelfs te sturen. De keuze voor dubbelverdienen is niet meer zo vrijblijvend, er is zelfs sprake van een zekere noodzaak.

Hierdoor krijgt de moederrol een geheel andere plaats in onze maatschappij. Door het ontbreken van de voorbeeldfunctie (zie het boek Moeder zijn is toch een rare, eenzame job) zijn vrouwen steeds minder goed voorbereid op de moederrol. De zorg voor kinderen zal meer en eerder in handen van professionele organisaties (zoals baby- en peuteropvang) komen.

Hoe vrij kunnen vrouwen kiezen voor hun eigen rol? De maatschappelijke voorzieningen worden afgestemd op de grootste gemene deler. Afwijken daarvan zal niet gemakkelijk zijn, alleen al om financiële redenen.

Dit roept de volgende vraag op: kan de groot-gezin moeder nog wel voldoen aan de economische verwachtingen van haar? Anders gezegd: Zal in de komende eeuw nog wel plaats zijn voor het grote gezin?

Nell

Wilt u meepraten over de moederrol in het nieuwe millennium, ga dan naar de rubriek Hete Hangijzers.

 
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.