Groot Gezin
De column
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

121. De Club van Rome

(30-09-1999) Grootgezinsmanagers worden nog wel eens aangesproken door uitgesproken aanhangers van de Club van Rome . Deze club van wijze mannen heeft enkele tientallen jaren geleden een rekenmachine ter hand genomen en uitgerekend dat, met de huidige toename van de bevolking, er spoedig een groot tekort aan voedsel, water en fossiele brandstoffen zal zijn. De oplossing van dit probleem lag voor de hand: verminder de groei van de bevolking en het probleem zal in ieder geval uitgesteld worden (zie bijvoorbeeld De onheilsprofeet en de samenvatting van het FNV.)

De impact van deze conclusie was overweldigend. Gesteund door de uitvinding van de pil wilde menig ouderpaar zich beperken tot twee kinderen. Het gevolg hiervan is nu wel dat menig ouder van een groot gezin gezien wordt als milieuvervuiler en asociaal gebruiker van onze schaarse fossiele brandstoffen.

De waarheid is echter minder zwart-wit. Als ik om mij heen kijk naar gezinnen met 1 of 2 kinderen, moet ik helaas constateren dat het verbruik aan eerder genoemde stoffen per persoon schrikbarend aan het toenemen is. Door het kleine kinderaantal zijn vaak beide ouders in staat een behoorlijk inkomen te verwerven. Het gevolg hiervan is dat er veel geld beschikbaar is per persoon. Dit geld wordt ingezet voor vliegreizen, nieuwe merkkleding, mode-speelgoed, etcetera. Vakantieparken met verwarmde buitenzwembaden, fast-foodketens die meer verpakking dan voedsel verkopen en speelgoedprullaria welke niet meer dan enkele dagen meegaan zijn het gevolg.

De roep van de Club van Rome was ingegeven om de consumptie te verminderen. Helaas is alleen blijven hangen dat het kindertal verminderd moest worden. Menig ouderpaar van een klein gezin draait zich 's avonds tevreden om in bed. Zij hebben meegewerkt aan het doel van de Club van Rome. Het asociale grote gezin van om de hoek moest maar eens ter verantwoording geroepen worden.

Ik wens ze een gezonde nachtrust toe.

Ronald

Wilt u hierover meepraten dan kan dat in de vragenrubriek bij Grote gezinnen taboe. Ook onder het kopje Beloning staan dingen die passen bij deze column. En eventueel kunt u ook kijken in De grootte van je gezin.

 
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.