Groot Gezin
De column
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

43. Spelen met feiten en cijfers over kindermishandeling

(30-04-2007) Afgelopen week werden de resultaten van 2 onderzoeken naar kindermishandeling gepresenteerd. De uitkomsten van beide onderzoeken waren niet hetzelfde: Woensdag publiceerde de Vrije Universiteit in Amsterdam een onderzoek waaruit blijkt dat één op de drie kinderen van 12 tot 17 jaar met mishandeling te maken heeft gehad. Een paar dagen eerder bleek uit een onderzoek van de Universiteit Leiden dat 107 duizend kinderen in 2005 werden mishandeld. Het onderzoek van de Universiteit van Leiden was gedaan onder ruim 1000 professionals, het onderzoek van de Universiteit van Amsterdam richtte zich op ruim 1800 leerlingen van middelbare scholen, VMBOpraktijk en theorie, Havo, VWO en gymnasium.

In het onderzoek is gezocht naar factoren die het risico op mishandeling kunnen vergroten, gevonden werden:

Die gegevens liegen er niet om, vooral omdat de media de gegevens erg vrij interpreteert, ineens komt men tot de conclusie dat allochtoon, laag opgeleid, alleenstaand, werkloos en ook nog een groot gezin wel een erg groot risico moet zijn. Zelfs minister Rouvoet neemt dat mee in zijn betoog, zie hier.

Ieder kind dat mishandeld wordt is er een teveel, maar genoemde onderzoeken mogen er niet toe leiden dat álle ouders gewantrouwd worden. Die energie kan beter gebruikt worden om de kinderen die het echt nodig hebben te helpen.

Opvallend is dat geen enkele krant of TV of radiozender het volgende gegeven meenam in zijn verslaglegging:

    "Het pesten op school en conflictsituaties met docenten verhogen ook het risico op mishandeling."
In alle uitzendingen en artikelen werd de rol van de ouder als enige genoemd. Ook werd er in de media geroepen dat er in Nederland meer mishandeld werd dan elders in Europa, terwijl in het onderzoek van de UvA vermeld werd dat Nederland in de pas loopt met Europa.

Er valt nog veel te verbeteren, sowieso voor de kinderen maar zeker ook voor hun ouders.

Wilt u over dit onderwerp meepraten? Dat kan in het thema Kindermishandeling.

 
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.