Groot Gezin
De column
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

48. Gezinspartij of kiezersbedrog?

(29-09-2006) Als er stemmen gewonnen moeten worden laten alle partijen zich van de beste kant zien. "Zieltjes winnen" heet dat. ;-)) Als je onderstaand programma leest lijkt dat behoorlijk gezinsvriendelijk:
  Vertrouwen in gezinnen, dus investeren in tijd, ondersteuning en geld. In de gezinnen van Nederland groeit de toekomst van ons land op. Kinderen en volwassenen leren er wat liefde, geborgenheid en zelfvertrouwen is en leren anderen respecteren. Ze leren er de waarden en normen van onze maatschappij kennen en hoe deze in de praktijk te brengen.

  Daarom moeten we zuinig zijn op gezinnen. Opvoeden vraagt veel van ouders, zeker nu de gezinsfase meer dan ooit het spitsuur van het leven is geworden. Er is vaak tijdsdruk en er is financieel minder bestedingsruimte. De afgelopen jaren zijn gezinnen financieel geholpen door onder meer de afschaffing van het lesgeld voor 16-17-jarigen en de gratis zorgverzekering voor kinderen.

  Het CDA wil de koopkracht van gezinnen verder ondersteunen. Ook willen we ouders meer mogelijkheden geven om een goede balans te vinden tussen werk en gezin, zeker nu de beroepsbevolking krimpt en er een toenemend beroep op mensen moet worden gedaan om te participeren.

Vertrouwen in gezinnen, het klinkt zo mooi. Maar "wantrouw de gezinnen" zou meer op z'n plaats zijn bij het voorstel van vandaag (29 september 2006, NOS teletekst):
  Als het aan het CDA ligt, verdwijnt het belastingvoordeel voor kostwinners. Nu krijgen gezinnen waarin maar één partner werkt, een vaste korting van 2000 euro. Maar het CDA-congres wil dat deze heffingskorting wordt geschrapt. De partij wil zo meer mensen aan werk helpen. Wel moet de kinderbijslag dan omhoog.

  De CDA-jongeren vroegen vergeefs om het behoud van de heffingskorting. Gezinnen moeten zelf kunnen bepalen of beide partners werken, vinden ze.

  Behalve het CDA houden veel andere partijen dit weekend ook een congres. Ze stellen dan de verkiezingsprogramma's en kandidatenlijsten definitief vast.

In alle Europese lidstaten is de zorg rond de eerste jaren van kinderen beter geregeld dan in Nederland. Het zwangerschaps-, kraam en zorgverlof in Nederland is karig. De compensatie voor het verlies aan inkomen is gering. "Gezinnen moeten zelf kunnen bepalen of beide partners werken, vinden ze."

Maar met het afschaffen van de heffingskorting worden beide ouders gedwongen economisch actief te blijven, en is er geen sprake meer van vrije keuze.

Wat verwacht u van een gezinsvriendelijke partij? En welke partij heeft wel gezinsvriendelijke elementen? Vertel het ons in de discussie CDA wil voordeel kostwinners kwijt.

 
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.