Groot Gezin
De column
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

41. Het EKD (elektronisch kinddossier): Gij zijt gewaarschuwd!

(29-06-2007) Het geroezemoes rond het EKD begint vorm te krijgen. Geen kind buiten beeld is het motto van de huidige regering, en daarvoor is het Elektronisch KindDossier ontworpen. Vandaag gaf minister Rouvoet eindelijk meer duidelijkheid over de invulling van het EKD.

Al jaren is bekend dat de samenwerking tussen de verschillend hulpverlenende instanties verre van optimaal is. Ouders krijgen daardoor geen steun wanneer zij dat vragen. Die steun is erg belangrijk. Kon je vroeger eens voor een advies bij iemand in de buurt binnenwippen, tegenwoordig ben je sneller aangewezen op een hulpverlener. We hebben al meerdere malen gezien dat door het slechte functioneren van de hulpverlenende instanties slachtoffers zijn gevallen.

Er moest dus iets gebeuren, dat is duidelijk. Maar een gedegen onderzoek naar de feitelijke problematiek, de oorzaken hiervan, de beste oplossingen hiervoor, dat onderzoek heeft niet plaatsgevonden. Terwijl in de Jeugdzorg de wachtlijsten weer oplopen omdat aan het oorspronkelijke disfunctioneren niets gedaan is, heeft de regering besloten dat geen kind meer buiten beeld mag blijven. En dat begint al vóór de geboorte, wanneer de aanstaande moeder zich bij de verloskundige meldt. Maar rechtvaardigt het doel wel dit middel?

Ouders, past op, gij zijt bij voorbaat verdacht. Al voor de geboorte wordt een risico-inschatting gemaakt door de verloskundige. Is er sprake van een laag inkomen, werkloosheid, schuldhulpverlening, eenoudergezin, allochtoon of zijn er al meerdere kinderen? Laat dan geen hulpverlening in uw huis. Op basis van subjectieve bevindingen van de hulpverlener mag deze hulpverlener het aantal risico's inschatten en dat vermelden in het EKD. En staat het eenmaal in het EKD, dan ben je daar voorlopig nog niet van af!

De vraag is dus of de simpele objectieve criteria voldoende nuance geven. Een andere vraag is of de subjectieve bevindingen inderdaad een beeld geven van het gezin, of dat deze bevindingen meer over de hulpverlener zeggen dan over het gezin!

Ook erg jammer is dat vertrouwenspersonen steeds vaker een opsporingsfunctie krijgen. We zagen dat al eerder op de consultatiebureaus. En nu moet je dus ook bij de verloskundige op je hoede zijn, want het subjectieve oordeel van de verloskundige kan je lelijk parten spelen.

En als je nu zeker wist dat deze methode gerechtvaardigd is omdat het hier een evidence-based interventie (een bewezen methode) betreft. Maar dat is het niet, de maatregel lijkt meer op een vlucht naar voren onder regie van media-aandacht.

Feitelijk is hier een omkering van bewijslast. Er hoeft niets aan de hand te zijn en toch kun je verdacht zijn! De intentie lijkt heel vriendelijk: "Het staat er gewoon en verder doen we niets, we houden je alleen extra in de gaten." Maar als je verdacht bent, krijg je dan de hulp die je zelf nodig denkt te hebben? Of moet je accepteren wat je (desnoods ongevraagd) wordt aangeboden? Want weigeren maakt je immers nog meer verdacht!

Steeds vaker hoor je de vergelijking met het vroegere oostblok. Wat waren we destijds trots op ons vrije westen, want onder het communistische regiem werd alles van bovenaf voor je bepaald. Iedereen om je heen kon een opsporingsfuncie hebben, door een subjectieve inschatting kon je flink aangepakt worden.

Minister Rouvoet, onderzoek heeft uitgewezen dat het met meer dan 90% van de kinderen heel goed gaat. Concentreer u met uw hulpverlening op die 10% en vertrouw de andere ouders dat ze het goed blijven doen.

Wilt u over dit onderwerp meepraten? Dat kan in Vragen mbt het Electronisch Kinddossier.

 
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.