Groot Gezin
De column
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

49. School en overblijven

(28-08-2006) Per 1 augustus is de organisatie rond het overblijven veranderd. Op de website van Postbus 51 staat:
    Vanaf 1 augustus 2006 is het schoolbestuur verantwoordelijk voor het (laten) organiseren van de overblijf. De school bepaalt in overleg met de ouders de manier waarop dit wordt georganiseerd. U krijgt hiervoor via de medezeggenschapsraad instemmingsrecht. De overheid stelt financiële middelen beschikbaar voor onder andere de ondersteuning van de organisatie van tussenschoolse opvang en de scholing van overblijfkrachten.
Op papier klinkt dit zo mooi, maar in de praktijk pakt het anders uit. Hoe was het overblijven tot 1 augustus 2006 geregeld? Op de meeste scholen was de organisatie van het overblijven in handen van de ouderraad of de oudervereniging. In de wet lag alleen vast dat school een ruimte ter beschikking moest stellen. Het overblijven werd uitgevoerd door een aantal vrijwilligers die daar een kleine vergoeding voor kregen.

Scholen met een continurooster werken ook met vrijwilligers. Midden op de dag een (half) uurtje komen werken is enkel voor mensen zonder vaste baan aantrekkelijk.

Door de veranderingen ligt het overblijven niet meer in handen van de ouderraad of oudervereniging, maar in handen van het schoolbestuur en de MR. Hoeveel contact heeft schoolbestuur en MR met de achterban? Mijn ervaring is weinig tot geen.

Ik citeer:

    De school bepaalt in overleg met de ouders de manier waarop dit wordt georganiseerd. U krijgt hiervoor via de medezeggenschapsraad instemmingsrecht.
En zo kan het dus gebeuren dat er een rooster gemaakt wordt, waarop álle ouders verplicht worden een aantal dagen het overblijven te verzorgen. Professionalisering? Die is ver te zoeken bij verplichte overblijfdienst!

Waarom draait iedere verandering uit op een verslechtering?

We zijn verplicht om te voldoen aan de leerplichtwet. Vervolgens wordt overblijven voor de kinderen verplicht. En op sommige scholen zijn de ouders verplicht om het overblijven uit te voeren en op andere scholen moet de overblijf (ruim) betaald worden.

Hoe is het overblijven op uw school geregeld? Vertel het ons in de descussie Overblijven.

 
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.