Groot Gezin
De column
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

62. De opvoedmaffia!

(26-09-2005) Opvoeden is zo oud als de mensheid, het is niets anders dan overdracht van generatie op generatie en een wisselwerking tussen ouders en hún kind(eren). Maar zoals alles maakbaar moet zijn, probeert men de kinderen en hun opvoeding ook maakbaar te krijgen. We kennen inmiddels meerdere vormen van verregaande bemoeizucht.

De economische opvoeding

We zien al een tijdje dat de economie een sleutelrol speelt in onze samenleving. Af en toe mijmeren we nog wel eens over de normen en waarden die we verloren hebben.

Een sleutelgedachte is steeds 'meer' en 'groter'. We denken dat het daardoor 'beter' wordt, maar dat is logisch als je alleen economisch kijkt.

Zwakke groepen in onze samenleving hebben het meeste moeite het steeds hogere tempo bij te benen. Kinderen en gezinnen zijn daar een goed voorbeeld van. Opvoeding is, economisch gezien, een kostenpost die niet direct wat oplevert. En, economisch gezien, moet je kostenposten wegwerken. Thuiswerkmoeders zijn daarom niet wenselijk.

Opvoeden kost geld. De regering kan die kosten op 2 manieren verlagen:

1. probeer het onderwijs efficiënter in te richten
2. probeer het onderwijs te privatiseren

De eerste methode zien we al jaren leiden tot grote problemen. Denk maar eens aan de voortdurende veranderingen op basisschool en middelbare school de laatste tijd.

Hoe erg deze opvoedingsvorm ook is, sinds de zestiger jaren wordt deze aangeduid als de staatsopvoeding, het verbleekt volkomen bij de tweede manier:

De commerciële opvoeding.

De eerste stappen zijn inmiddels gezet. De commercie begint de opvoeding als wingebied te verkennen. Denk maar eens aan het programma Supernanny en niet te vergeten "Schatjes" van de EO. Al meteen denk ik aan doctor Phil, en voel me onpasselijk worden. Is dit nu echt waar we naar toe aan?

De formule van dit soort programma's is reality television:

    Schok de mensen en scoor!
    Denk vooral niet na over wat je aanricht, daar zijn de anderen voor!

Nee, als je denkt dat de staatsopvoeding een gevaarlijke ontwikkeling is, dan kun je niet anders dan concluderen dat de commerciele opvoeding een fatale ontwikkeling is.

De professionele opvoeding:

De professionele opvoeding begint steeds dwingender te worden. (Quasi)professionals die denken dat ze de wijsheid in pacht hebben denken alles te kunnen zeggen. Ik zou dat makkelijk naast me neer kunnen leggen als er niet zo enorm veel waarde aan die uitspraken gehecht werd.

Maar er gaat niets boven de:

Ouderlijke opvoeding:

Een wisselwerking tussen ouders en hun kind, een overdracht van generatie op generatie. Een opvoeding waarin niet de economie maar liefde de boventoon voert.

Die opvoeding is onmisbaar en onvervangbaar! Laat al dat extra geld daarom liever gaan naar plaatsen waar ouders om ondersteuning vragen.

 
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.