Groot Gezin
De column
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

23. 'Gratis' schoolboeken 2009-2010

(26-06-2009) Het is zover! Ouders hoeven niet langer de schoolboeken voor hun kinderen op de middelbare school te huren of te kopen. Scholen krijgen per leerling €.316, - extra, van dat bedrag kan de school de benodigde boeken kopen en/of huren en de boeken zijn het eigendom van de school. De kosten van de boeken zijn eindelijk niet alleen de "last" van de ouders maar worden via de belasting betaald en worden zo door de hele maatschappij betaald. De opbrengsten van goed onderwijs komen ook ten gunste van de hele maatschappij en niet alleen ten gunste van de ouders. Deze maatregel was bedoeld om het alsmaar ongebreideld stijgen van de kosten van schoolboeken tegen te gaan, want nu de scholen zelf hiervoor verantwoordelijk zijn, houden zij wellicht de kosten beter in de hand.

Was het maar zo duidelijk voor iedereen. Dat blijkt niet zo te zijn, scholen klagen steen en been dat het bedrag te laag is en bedenken allerlei manieren om ouders toch te laten betalen.

Ineens wordt door scholen borg ingevoerd, een bedrag dat ouders moeten betalen voor het mogen "gebruiken" van de boeken. Vreemd! Leerlingen gebruiken ook wc.ís, tafels, stoelen en de garderobe, daar hoeft ook geen borg voor betaald te worden. Mocht een leerling iets vernielen dan kan de leerling altijd 'aansprakelijk' gesteld worden. Dat geldt natuurlijk ook voor boeken.

Het eigenlijke belang wordt snel duidelijk na het volgende rekensommetje: Gaan we uit van 1000 leerlingen, die gemiddeld 5 jaar op de middelbare school zitten dan betalen die gezamenlijk jaarlijks €.75.000, - . Op een dergelijk bedrag is 5% gemakkelijk haalbaar. Jaarlijks ontvangt de school of de boekleverancier op deze manier €.3750,- aan rente.

Voor scholen is dat een mooi extraatje maar is dat rechtmatig? En mogen scholen dat in rekening brengen? Nee, dat was niet de opzet bij het maken van deze regeling. Mocht school de borg willen invoeren dan zal dat door de oudergeleding van de MR goedgekeurd moeten worden en dat kan alleen als ouders goed op de hoogte zijn van de wettelijke regels.

Gelukkig zijn daarvoor de Ouderverenigingen actief. Lees het Nieuws van de Vereniging van Openbaar Onderwijs, op: www.voo.nl/news/Een_borg_vragen_voor_schoolboeken_kan_niet

Of lees het persbericht.

En vooral de kamervragen van Dezentjé Hamming-Bluemink (VVD) en Jasper van Dijk (SP) www.voo.nl/download/news/kamervragen_borg.doc.

Ouders, zorgt dat u geïnformeerd bent en spreek de MR aan of neem zelf plaats in de MR.

Wat zijn uw ervaringen, we plaatsen ze hier: Gratis schoolboeken 2009-2010 .

Zie ook het antwoord van de regering Rekening verzendkosten gratis schoolboeken moet naar scholen.

 
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.