Groot Gezin
De column
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

10. Waar macht is, is misbruik

(25-07-2011) De commissie Samson houdt zich bezig met "onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen die onder verantwoordelijkheid van de overheid in instellingen of pleeggezinnen zijn geplaatst." Zo lezen we: "De overheid heeft de verantwoordelijkheid om kinderen te beschermen die om wat voor reden dan ook (na toetsing door de rechter) uit huis zijn geplaatst."

Als hun (voorlopige) bevindingen lezen we dat de commissie geschokt is over de aard,duur en frequentie van gevallen van seksueel misbruik in de jeugdzorg. Voor meer informatie, zie: www.commissiesamson.nl/.

Wel wat wrang, Jeugdzorg blaast hoog van de toren om onze kinderen te beschermen. Ze hebben niet zo'n moeite met een onterechte melding, want liever een onterechte melding dan een niet gestopte mishandeling. Want, waar rook is, is vuur!

Maar ook hier zien we dat er rook is. De kinderen die door de rechter aan Jeugdzorg worden toevertrouwd zijn toch niet zo veilig als we zouden denken. En dus ook hier is er vuur! Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen!

Het probleem van kindermishandeling mag je niet bagatelliseren. Maar je moet wel kijken waar de problemen liggen. Waar machtsverschillen zijn, wordt misbruik gemaakt van macht. Ook bij Jeugdzorg!

Wie misbruik maakt van die macht, moet daarop kunnen worden aangesproken. Dat recht moeten kinderen ook hebben. Dat betekent dat er verantwoording moet worden afgelegd wanneer gewenst. Jeugdzorg werpt zich op als de belangenbehartiger van kinderen, waarbij de kinderen geen mogelijkheid hebben dit te toetsen. De commissie Samson laat zien dat dit echt nodig is.

Peter

Het volledige rapport kun je hierdownloaden. Bekijk ook

  1. de documentaire van de EO: Niemand komt aan mijn kinderen
  2. Het programma van de NCRV: Machteloos
Wat vindt u ervan? Praat mee over dit netelige thema! Zie ook bij Ouders Online: Kindermishandeling - heeft u uw buren al aangegeven?
 
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.