Groot Gezin
De column
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

34. Vragen, vragen en nog eens vragen

(24-03-2008) De eerste keer dat ik van de schoolarts een lijst met vragen over mijn kind kreeg, reageerde ik positief: "Ze zijn echt geïnteresseerd in mijn kind!"

Enthousiast vulde ik alle antwoorden naar eer en geweten in met de hoop enkele gerichte adviezen te krijgen. De teleurstelling was groot toen ik tijdens het gesprek te horen kreeg dat onze zoon toch minimaal aan één, liefst twéé sportclubjes moest deelnemen. Ik probeerde onze zoon te verdedigen, hij speelde na school graag met z’n vriendjes buiten en had veel hobby’s. Het antwoord was onverbiddelijk, voor zijn sociaal emotionele ontwikkeling was een sportclub noodzakelijk.

Door de jaren heen heb ik de vragenlijsten uitgebreider zien worden. De vragen zijn brutaler dan ooit en gericht op alle informatie van het kind en diens ouders. De vragen hebben nog steeds niet als doel het kind beter te helpen, maar worden gebruikt voor de statistieken van de gemeente/provincie of de nationale Jeugdmonitor.

Het resultaat leidt meestal tot negatieve berichtgeving over onze jeugd in de media. Meestal met het gevolg dat allerlei professionals zich opwerpen omdat er weer geld verdiend kan worden aan onze jeugd.

Negeer je de vragenlijst dan ben je verdacht, vul je de vragenlijst eerlijk in dan geef je privacy gevoelige informatie van het kind en diens ouders vrij.

Je hoort niemand over de privacy van onze kinderen, terwijl er toch zoveel privacygevoelige informatie wordt prijsgegeven.

In de basisschoolperiode worden de ouders nog geraadpleegd voor het invullen maar op de middelbare school worden dergelijke lijsten door de kinderen zelf ingevuld, zie het voorbeeld op de website van GGD Hollands Noorden! Een vragenlijst van 18 (!) pagina's (zie bijlage 3, achteraan) waarin de kinderen ondervraagd worden van alles en nog wat, waarbij de vragen soms erg suggestief gesteld zijn, bijvoorbeeld:

  6.3 Ben je van plan om binnenkort meer fruit te gaan eten dan je nu doet?
  O ja, zeker wel
  O ja, waarschijnlijk wel
  O misschien wel, misschien niet
  O nee, waarschijnlijk niet
  O nee, zeker niet
De vragen over roken, alcohol, drugs en sexualiteit zijn bijzonder uitgebreid. Zo'n vragenlijst werkt problematiserend, men benadrukt vooral problematisch of risico gedrag. Het geeft de indruk dat men bezig is met een probleemscan!

Ouders hebben de plicht de privacy en de veiligheid van de kinderen te beschermen. Door zoveel van en over je kind "vrij" te geven, geef je macht aan allen die inzage hebben in die informatie. Nog erger is wanneer men de minderjarige kinderen de enquete zelf laat invullen. Een advies van de beleidsmakers: Kinderen vanaf 10 jaar zijn goed in staat om zelf de enquête in te vullen. Kinderen zijn gemakkelijk over te halen zo'n lijst in te vullen. De beleidsmakers adviseren: Zorg dat de vragenlijst jongeren aanspreekt qua lay-out en taalgebruik. Maar kinderen zijn zich niet ervan bewust dat zo'n enquete misschien niet zo vrijblijvend is. Dat is schadelijk voor de veiligheid van de kinderen.

Daarom is het verstandig om voor het invullen de zaak om te draaien en de vragenlijst eerst in te laten vullen door de professionals die de vragen stellen aan het kind en diens ouders, en allen die de antwoorden gaan gebruiken.

Je moet tenslotte toch weten of de desbetreffende professionals wel betrouwbaar zijn!

Wilt u over dit onderwerp meepraten? Dat kan in Vragen mbt het Electronisch Kinddossier.

 
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.