Groot Gezin
De column
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

87. Geachte Minister President

(23-09-2002) In de verkiezingscampagne begin dit jaar heeft het CDA het gezin vele malen centraal gesteld als aandachtspunt voor beleid. Vanuit die visie worden begrippen als respect, en verantwoordelijkheid via het gezin gekoppeld aan onder meer normen, waarden en veiligheid. Wij delen deze visie. Het gezin, in welke vorm dan ook, heeft een belangrijke maatschappelijke functie. Met de nieuwe regering wordt door U een nieuwe weg uitgezet. Het door U zo gepropageerde belang van het gezin is in deze weg niet terug te vinden, noch in het regeerakkoord, noch in de troonrede.

Als belangenorganisatie voor grote gezinnen zijn wij ons zeer bewust van de positieve rol van het gezin voor de maatschappij. Belangrijke kernwaarden die genoemd worden in de troonrede: respect, verantwoordelijkheid en verantwoording. Dit zijn elementen die in elk gezin terug te vinden moeten zijn. Het laatste decennium van individualisering heeft daar geen goede bijdrage aan geleverd, steeds meer mensen leven als eenling in hun gezin, werk en sociale kring. Juist nu moet die cirkel worden doorbroken. Niet dat de aandacht voor het individu volledig moet verdwijnen ten gunste van het collectief, maar van regeringszijde en vanuit de volksvertegenwoordiging dient aandacht te worden besteed aan de waarde van het gezin en de wijze waarop de overheid gezinnen weer gaat ondersteunen in hun maatschappelijk zo belangrijke taak.

Wij doen daarom een beroep op U om de gemaakte beloftes waar te maken, zowel als minister-president, als vertegenwoordiger van het CDA. Graag zien we dat U in beleid en in uw controle op het beleid waarde hecht aan het gezin. Laat niet slechts de professionele maatschappelijke zorg vangnet zijn maar zorg voor solide gezinnen, waar stabiliteit en continuïteit, ruimte en persoonlijke aandacht de norm is. Mensen kiezen ervoor om een gezin te stichten, wanneer ze de bevestiging ondervinden dat die handeling wordt gedragen door de maatschappij dan zullen ze zich gesterkt weten in hun taak.

Bestuur vereniging “Groot Gezin”

Wilt u over dit onderwerp meepraten? Ga da naar het hete hangijzer: Is onze politiek gezinsvriendelijk?.

 
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.