Groot Gezin
De column
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

8. Grote gezinnen honderden euros extra gekort

(21-08-2011) Gezinnen met drie of meer kinderen, die gebruikmaken van het kindgebonden budget, gaan er komend jaar meer dan 265 euro extra(!) op achteruit! Lees bijvoorbeeld het bericht in het Algemeen Dagblad of in Trouw. Dit is een gevolg van de bezuinigingen van minister Henk Kamp (minister van Sociale Zaken, namens de VVD).

Het SGP komt met een voorstel om het kindgebonden budget vanaf het 3e kind te behouden, zie het bericht in Trouw, dan moet het kindgebonden budget voor het 1e kind verlaagd worden met 41 euro. De minister lijkt dus bereid dat voorstel over te nemen.

Maar hoe dit ook afloopt, het is goed eens stil te staan bij de besluitvorming. Het meest bijzondere is het argument waarmee de minister motiveert waarom hij de grote(re) gezinnen extra benadeelt. Volgens de minister komt een gezin met 2 kinderen het meeste voor. En daarmee is dus kennelijk gerechtvaardigd dat een grote(r) gezin extra aangepakt mag worden.

Het lijkt wel alsof men in Nederland gecharmeerd is van de 1-kind politiek uit China. Bij ons wordt het dan de 2-kind politiek. Het wordt dan wel niet verboden, maar het gaat je wel bezuren als je een gezin met meer dan 2 kinderen hebt. Het argument dat we anders de wereldbevolking niet onder controle kunnen houden is natuurlijk belachelijk. In Nederland zien we eerder een krimp dan een groei op de ietwat langere termijn. De groei van de wereldbevolking wordt absoluut niet veroorzaakt door Nederland, en wordt er ook niet door opgelost. Zelfs al zou Nederland geen bewoners meer hebben, dan zou dat nog geen voelbaar effect hebben op de wereldbevolking!

Een ander argument is: hoe groter het gezin, hoe kleiner de arbeidsparticipatie van de beide ouders is. Met 2 kinderen lijkt het allemaal nog net te kunnen. Ouders zitten namelijk in een leeftijdsgroep waarvan een hoge economische bijdrage wordt verwacht. En die bijdrage komt in het gedrang als mensen uit die leeftijdsgroep hun economische bijdrage inruilen voor een onbetaalde maatschappelijke bijdrage. Dus eigenlijk wordt een ouder dan (meer) een vrijwilliger in plaats van een "werkende". En dat leidt tot een lager Bruto Nationaal Product.

Vanuit de kinderen is het nog moeilijker te begrijpen. Waarom zou je als 3e kind minder rechten hebben dan als 2e kind in een gezin. Dit lijkt wel op discriminatie! Hoe rijm je dat met het gelijkwaardigheidprincipe dat we in Nederland zo hoog in het vaandel hebben?

Vandaar ons tegenvoorstel: Derde en volgende kinderen worden in hun arbeidzaam leven vrijgesteld van belastingsplicht!

Wat vindt u ervan? Praat met ons mee over dit netelige onderwerp!

 
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.