Groot Gezin
De column
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

76. Het einde van het generatieverdrag

(20-10-2003) In Nederland wordt in hoog tempo de verzorgingsstaat afgebouwd. Onze voorouders hebben er hard voor gevochten, hun ideaal was een maatschappij gebaseerd op solidariteit: draagt elkanders lasten. Vandaag heb je het misschien goed, maar morgen kan dat anders zijn.

De zorg voor de oude dag was traditioneel een privékwestie. Een groot gezin was destijds een investering in je oude dag. Door pensioenfondsen op te richten werd deze zorg een taak van allen.

De zorg voor het nageslacht werd niet meer alleen gezien als een taak van de ouders. De overheid zorgde voor een duidelijke ondersteuning van de ouderlijke zorg voor ons nageslacht, met name op het vlak van gezondheid en onderwijs.

Maar de zorg voor nageslacht werd ook als een sociale verplichting gezien. Vrijwillige kinderloosheid werd als asociaal bestempeld. Van iedereen werd een bijdrage verwacht.

Op deze manier is er sprake van een generatieverdrag, een verdrag gebaseerd op solidariteit tussen de verschillende generaties.

Maar de individualisering sloeg toe, of worden we economisch gedwongen het systeem van de Verenigde Staten over te nemen? Prijst een rond solidariteit georganiseerde samenleving zichzelf de markt uit? Heeft het nieuwe kabinet gelijk door in hoog tempo te gaan ontzorgen?

Inmiddels is de situatie erg veranderd. Het is niet meer vanzelfsprekend dat mensen een gezin stichten. De investering van ouders in hun gezin worden kritisch bekeken, de thuisblijfmoeder wordt gezien als een parasiet die zich aan haar sociale verplichting (lees: een baan) onttrekt. Kinderen zijn een onderbreking van de carrière, zwangerschaps- en oudersschapsverlof zijn een extra belasting voor de collega's.

Hiermee is een van de peilers van de peilers van het geneatiecontract niet meer aanwezig. Het gevolg is ongelijkheid. Wie voor kinderen kiest, levert een dubbele bijdrage: naast de zorg voor het nageslacht ook de bijdrage aan de pensioenpremie. Dit betekent een breuk met solidatiteit als basis voor het generatiecontract.

In Duitsland hebben een drietal gezinnen zich beklaagd over deze ongelijkheid. Hun woordvoerder is Siegfried Schmidtke. Zij eisen dat gezinnen ondersteund worden, omdat zij een prestatie leveren door kinderen op te voeden. Zij kunnen dus minder pensioenpremie betalen, en de kosten voor het onderhoud van de kinderen zouden aftrekbaar moeten zijn. Op de site van het faz.net lezen we:

  Bundessozialgericht
  Müssen Eltern bei Rentenbeiträgen entlastet werden?

  23. September 2003 Während in Berlin um mehr Arbeit für weniger Rente gestritten wird, verhandelt das Bundessozialgericht an diesem Dienstag über die Klagen dreier Familienväter, die ganz aus dem Rentensystem aussteigen wollen. Obwohl sie mit der Erziehung ihrer Kinder einen großen Beitrag zum Generationenvertrag leisten, müssen sie gleich hohe Rentenbeiträge zahlen wie Kinderlose. Das sei ungerecht, argumentieren die Kläger.

  Gestärkt sehen sie sich durch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, in dem die Bundesregierung 2001 aufgefordert wurde, die Benachteiligung von Eltern bei den Sozialbeiträgen aufzuheben. "Die Erziehungsleistung von Eltern ist im Rentensystem kaum berücksichtigt", wettert einer der Kläger, Siegfried Schmidtke.

Misschien dat het proces niet gewonnen gaat worden, maar daarmee is het laatste woord niet gezegd:
  Auch wenn die Kasseler Richter den Klagen nicht stattgeben, wird die Bundesregierung um eine Entlastung von Eltern bei den Beiträgen zur Sozialversicherung langfristig möglicherweise nicht umhinkommen. Hinsichtlich der Beiträge zur Pflegeversicherung hatte das Bundesverfassungsgericht nämlich schon 2001 eine verfassungswidrige Benachteiligung von Eltern festgestellt (AZ.: 1 BvR 1629/94). Eine Entlastung müsse bis Ende 2004 vorgenommen und auch für andere Zweige der Sozialversicherung geprüft werden, hieß es im Urteil der Karlsruher Richter.

  Aktenzeichen der drei zur Verhandlung in Kassel anstehenden Verfahren: B 12 RA 3/02 R, B 12 RA 5/02 R, B 12 RA 7/01 R

Wilt u over dit onderwerp meepraten? Dat kan in de rubriek Maatschappij.

 
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.