Groot Gezin
De column
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

14. Gratis schoolboeken: de uitvoering

(18-08-2010) Dit schooljaar is het eindelijk goed geregeld met de financiering van de schoolboeken. Scholen krijgen van het ministerie een bepaald bedrag per leerling en van dat bedrag moeten de boeken geleverd worden.

Het was moeilijk voor scholen, vooral voor de scholen die niet gewend zijn aan het grenzen stellen aan het boekenpakket. De rekening daarvoor werd aan de ouders gepresenteerd. Dat kan nu niet meer en op allerlei manieren proberen ze toch weer de rekening bij de ouders neer te leggen. Vaak wordt dat gekoppeld aan het onmogelijk maken van het bestellen van boeken als niet getekend is voor het betalen van die extra bijdragen. Daarnaast zijn schoolbesturen kampioen in het opbouwen van kapitalen, zie: www.hoerijkismijnschoolbestuur.nl.

Hier lag en ligt een taak voor enkele ouders die alle ouders van desbetreffende school vertegenwoordigen in de MR. Zij moeten namelijk die extra bijdragen goedkeuren, en dan nog kan school niet verplichten die bijdragen te betalen.

Gelukkig zijn er nu meerdere organisaties die toezien op het juist uitvoeren van die regels. Bijvoorbeeld de Vereniging Openbaar Onderwijs (http://www.voo.nl/), daar is een zwarte lijst gemaakt van scholen die toch een borg verplicht stellen, zie de zwarte lijst. Staat uw school ook op die zwarte lijst? Spreek de ouders die u op uw school vertegenwoordigen in de MR en vraag hen om uitleg.

Het ziet er nu eindelijk naar uit dat de schoolkosten voor het voortgezet onderwijs door de hele maatschappij gedragen worden, en niet meer alleen door ouders. Het is me bekend dat niet iedereen blij is met deze maatregel, zij vrezen dat door deze maatregel de kwaliteit van het onderwijs afneemt. Ik twijfel of ze daarin gelijk hebben, goed onderwijs is niet afhankelijk van de prijs van schoolboeken maar van degene die voor de klas staat.

De enigen die 'nadeel' van deze maatregel ondervinden zijn de grote leveranciers van schoolboeken en de uitgevers, maar daar hoeven we geen medelijden mee te hebben. Zij hebben namelijk meer dan genoeg verdiend aan de schoolboeken in het afgelopen decennium!

Wat zijn uw ervaringen? Deel ze met ons in de discussie Gratis schoolboeken.

 
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.