Groot Gezin
De column
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

40. Waarom toch die rivaliteit?

(18-07-2007) Ieder kind begint met een vader én een moeder. Dat is gewoon een biologisch gegeven, daar kun je niet omheen. Zolang vader en moeder goed met elkaar overweg kunnen vormen ze samen met de kinderen een gezin. Ook dat is een gegeven. Dat schept duidelijkheid voor het kind en als het goed gaat vormt dat een basis van veiligheid voor alle gezinsleden.

Relaties maken allerlei fases door, ook fases waarin het minder goed gaat. Kinderen en een gezin geven nu eenmaal geen garantie op de houdbaarheid van de relatie van de ouders. Maar als het tussen de ouders niet meer botert, ze ieder hun weg kiezen, eigen belang bóven het belang van de kinderen stellen heeft dat én op de ouders z'n invloed maar zeker ook op de kinderen.

Als het tot een scheiding komt wordt er voor de kinderen veel overhoop gehaald, hun vertrouwde veiligheid valt weg. Als je ouders niet meer bij elkaar wonen waar hoor je dan als kind bij? Dat proces vraagt tijd, veel tijd.

Pas echt moeilijk wordt het als een van de ouders of beide ouders een nieuwe partner krijgen. Weer wordt er van de kinderen veel gevraagd. Een kind is van nature loyaal aan beide ouders.

Maar wat is de rol, de plaats van de nieuwe partner tegenover het kind? Is de nieuwe partner ook een ouder? Nog ingewikkelder is het wanneer beider partners kinderen hebben.

De nieuwe partner zal een betere partner willen zijn dan de ex-partner. Wil de nieuwe partner dit ook in de rol van "ouder" doen, dan ontstaan grote problemen. Want het succesvol vervullen van het ouderschap blijkt met name uit de reactie van het kind. En dat betekent meteen dat het kind een probleem van loyaliteit heeft tegenover de ex-partner, de andere ouder!

Je kunt zeggen dat de nieuwe partner van de biologische ouder en de ex-partner eigenlijk rivalen van elkaar geworden zijn. Maar de inzet is verschillend. De inzet van de nieuwe partner is de relatie met de biologische ouder. De inzet van de ex-partner is het geluk en de opvoeding van de kinderen. Wat ze gemeen hebben: voor beiden is de inzet hoog.

Voor de ouder die hier tussenin zit is de situatie erg ingewikkeld. Opkomen voor je kinderen leidt tot een probleem met je nieuwe partner, maar opkomen voor je nieuwe partner leidt tot een probleem met je kinderen. Het lijkt er al snel op dat alles wat je doet toch fout is. Betekent dit dat je als gescheiden ouder beter geen nieuwe relatie kunt beginnen?

Kinderen worden vaak afgedaan als erg flexibel. Maar inmiddels wordt steeds meer duidelijk dat ze in dit opzicht erg overschat worden. Dat blijkt uit veel onderzoek. Om de schade voor de kinderen te beperken dienen een aantal valkuilen vermeden te worden:

Wilt u over dit onderwerp meepraten? Dat kan in de discussie Mijn oneigen gezin.

 
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.