Groot Gezin
De column
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

119. Een groot gezin in België

(16-12-1999) Alles begint op de dag dat je denkt zwanger te zijn. Veel vrouwen halen bij de apotheek een zwangerschapstest (Predictor: 599 frank- 33 gulden) om thuis in alle rust te kunnen ontdekken of er een baby op komst is. Vermits deze tests nog steeds de reputatie hebben niet 100 percent zekerheid te bieden willen de meeste vrouwen een confirmatie van een arts.

Steeds meer Belgische vrouwen kiezen ervoor om zich tijdens hun zwangerschap te laten begeleiden door hun huisarts, want op die manier wordt een persoonlijkere sfeer gecreeerd. De dokter zal bloed afnemen en het staal naar het lab sturen. De volgende middag kan je dan je huisarts bellen voor het resultaat. (610 frank-34 gulden)

Toch kiezen veel vrouwen voor een afspraak bij de gynaecoloog (1800 frank- 100 gulden). In België beslis je als patient zelf of en wanneer je een specialist raadpleegt. Vaak wordt de stap naar de huisarts dan ook overgeslagen en wordt er onmiddellijk een afspraak gemaakt bij de gynaecoloog. Het is prettig om onmiddellijk bij je gynaecoloog langs te gaan omdat die ook een echo maakt en je dat piepkleine wezentje al kan zien. Dat maakt het voor vele papa’s tastbaarder. Het nadeel is dat je vaak lang moet wachten voor je bij de gynaecoloog kan langsgaan. Je bent al gauw twee weken verder voor je vermoeden wordt bevestigd.

Ik voelde me misselijk en mijn borsten deden pijn. Ik wist dat ik zwanger was. We reden dat week-end naar Brugge, want mijn schoonzusje was net bevallen van haar eerste kindje. We vertelden niets aan de familie over de zwangerschap, omdat we geen bevestiging van een dokter hadden en omdat ik vond dat dit het grote moment van mijn schoonzus was. Zij verdiende, samen met haar pasgeboren baby, alle aandacht.

‘s Maandags ging ik bij de dokter langs. Zij nam bloed dat ze naar het labo zou sturen. De volgende dag rond drie uur belde ik haar op. Ik was zwanger! De dokter stelde me ook gerust dat het zwangerschapshormoon heel hoog stond. Ik had twee jaar eerder een miskraam gehad en toen was het zwangerschaphormoon heel laag. Dat was me, zelfs na de geboorte van onze zoon Aaron, toch blijven achtervolgen.

Als je bij de gyneacoloog langsgaat zal die ook onmiddellijk een afspraak noteren voor de tweede echo die op 12 weken gebeurd. Uiteraard moet je zelf beslissen of je op 12 weken een echo wilt als je via de huisarts gaat. Veel vrouwen kiezen ervoor om op 18 weken een echo te laten maken omdat de gyneacoloog dan meestal het geslacht van de baby kan zien.

Een andere en steeds populairdere methode om je te laten begeleiden tijdens je zwangerschap is om de ene maand langs te gaan bij je huisarts en de andere maand bij je gyneacoloog. In dit geval werken huisarts en gynaecoloog nauw samen. Voor de aanstaande moeder is dit een goede situatie, vermits alle belangrijke onderzoeken bij de gynaecoloog gebeuren. Toch worden er geen onnodige kosten gemaakt tijdens de maanden dat er een gewone opvolging bij de huisarts gebeurt.

Ik belde de gyneacoloog om een afspraak te maken op 12 weken. Dit was niet echt nodig, maar Bruno en ik kozen hiervoor omdat we nog met angst zaten door een incident in het verleden.

Toen ik na de miskraam opnieuw zwanger werd ging ik bij de gyneacoloog langs. Ik wilde een uitgebreid onderzoek en een echo. Alles was in orde en we waren dolgelukkig dat we onze eerste baby verwachtten. Ik kreeg ook een afspraak om op 12 weken een echo te laten maken.

Tijdens die echo bleek dat de baby een verdikte nekplooi had, wat in zeer veel gevallen op mongolisme wijst. De gynaecoloog vertelde ons dat hij voor 80 pecent zeker was dat we een kindje met downsyndroom zouden krijgen en stelde voor een vruchtwaterpunctie te laten doen. We stemden in. Op 14 weken had de ingreep plaats. Dat was niet pijnloos, maar de pijn in mijn hart was groter dan die in mijn buik. De gynaecoloog raadde me aan om een week te rusten. Ik kwam haast niet uit de sofa. De gynaecoloog vroeg ons ook om na te denken over dit kind en of we het zouden houden indien er sprake van downsyndroom was. Dit was voor ons een onmogelijke opdracht. Bruno stelde voor om op te houden met speculeren en de uitslag van de punctie af te wachten en dan pas te beslissen. Ondertussen voelde ik de baby schoppen en mijn liefde voor dit ongeboren kind werd steeds groter.

Drie weken later kregen we de uitslag van de punctie. Dit waren de drie langste weken van mijn leven. Ik was zwanger van een flinke en gezonde jongen. We beslisten om hem Aaron te noemen.

De verdikte nekplooi kan enkel gemeten worden rond 12 weken en daarom besloten we om nu opnieuw een echo te laten maken. Ik was heel angstig en zenuwachtig. Ik hoopte dan alles in orde was met de baby. De nacht voor de echo deed ik amper een oog dicht. De gedachte opnieuw een vruchtwaterpunctie te moeten doen schrikte me enorm af. Ik wou heel die rompslomp niet meer meemaken, maar ik wou wel zeker zijn dat dit kleine mensje in mijn buik in orde was.

Mijn hart bonsde toen ik op de onderzoekstafel lag bij de gynaecoloog. Bruno zei me vertrouwen te hebben en ik probeerde me te beheersen. De gynaecoloog maakte de echo en we konden op het scherm meevolgen. Ik zag onze kleine baby wriemelen en woelen. De nekplooi was prima in orde. Toen zag ik nog een donkere vlek. De gynaecoloog verschoof het beeld, en we zagen de tweede baby. Ik was zwanger van een tweeling! De spanning was weg, maar ik kon niets zeggen. Ik had alleen maar tranen, tranen, tranen... en voelde dat Bruno me zoende.

Wie bij de gynaecoloog wordt opgevolgd zal automatisch weer een afspraak krijgen om op controle te komen en om de echo’s te maken. In het algemeen worden er nog twee echo’s gemaakt, rond 6 en 8 maanden en indien nodig net voor de bevalling. De keuze van gynaecoloog bepaalt ook de keuze van hospitaal. Je zal bevallen in het hospitaal waaraan je gynaecoloog is verbonden. De meeste kraamklinieken zijn een afdeling van een hospitaal en bestaan niet op zich.

Als moeder ben je vrij te kiezen wanneer je je zwangerschapsverlof neemt. Je hebt recht op 15 weken, en sinds februari 1999 op 17 weken indien je een meerling verwacht. Je moet minstens één week voor je bevalling nemen, want anders ben je die week kwijt. Tijdens je zwangerschapsverlof wordt je niet betaald door je werkgever, maar wel door het ziekenfonds. Je arts zal een document invullen met de vermoedelijke geboortedatum. Dat document breng je bij het ziekenfonds binnen. Dat stuurt je dan een ontvangstmelding van een attest van moederschapsbescherming en een inlichtingenblad uitkeringen. Dit laatste laat je door je werkgever of met werkloosheidsuitkering belaste dienst invullen en je bezorgt het weer aan je ziekenfonds.

Na de geboorte van je kindje moet je het ziekenfonds een akte van geboorte toesturen. Dat laat je dan schriftelijk weten wanneer je bevallingsverlof afloopt. Tijdens de veertien weken van je bevallingsverlof zal je een som trekken die berekend wordt op je loon: de eerste 30 kalenderdagen ontvang je 82 percent van je brutoloon, en vanaf de 31ste kalenderdag krijg je 75 percent van het brutoloon, begrensd tot 98.000 frank (5444 gulden). Bijvoorbeeld: je verdient 100.000 frank bruto (ongeveer 63.000 netto) (5555 gulden bruto wordt dan 3500 netto). De eerste dertig dagen krijg je dan 82.000 frank (4555 gulden) en vanaf de éenendertigste dag 73.500 frank (4083 gulden). Deze toelage is niet belast. Pas het volgende jaar zal je deze toelage bij het invullen van je belastingsbrief moeten vermelden, en zal je het teveel moeten terugbetalen aan de staat.

Wie graag langer thuisblijft dan de voorziene 15 of 17 weken na bevalling kan dat. Je kan na je bevallingsverlof nog drie maand borstvoedingsverlof nemen, of je kan kiezen voor zes maand ouderschapsverlof. In beide gevallen krijg je een maandelijkse toelage van 20000 frank (1111 gulden). Niet iedereen kan deze twee verloven genieten. Alles hangt af van je statuut en je werkgevers goodwill.

Kraamgeld kan je aanvragen vanaf de zesde maand zwangerschap. Je arts vult een document in dat je aan je werkgever of aan degene die je kindergeld uitbetaalt bezorgt. Voor een eerste kindje ontvang je ongeveer 36.000 frank (2000 gulden), alle volgende geboortes geven recht op 27.000 frank (1500 gulden). Bij een meerlingzwangerschap kan je 36.000 frank (2000 gulden) per kind verwachten, onafhankelijk van de plaats van het kind in het gezin.

Na de geboorte van je kind krijg je van je ziekenfonds een premie van 2000 frank per kind. Verder kan je ook nog een tussenkomst van je ziekenfonds verwachten indien je huishoudelijke hulp inroept. Dat betaalt je 100 frank (5,5 gulden) per uur terug voor de eerste 70 uren hulp in de maand voor en na je bevalling.

Wat de huishoudelijke of familiale hulp betreft zijn er duidelijk grote verschillen met Nederland. Volgens wat ik vernomen heb bevallen veel Nederlandse vrouwen thuis en komt er kraamhulp tijdens de eerste dagen. In België zijn de vrouwen die kiezen voor een thuisbevalling een uitzondering. Het merendeel van de Belgische kinderen worden in een hospitaal geboren en blijven na hun geboorte gedurende vijf dagen met hun moeder op de kraamafdeling. Daar wordt aangeleerd hoe je je kindje wast en verzorgt. De baby wordt ook nauwlettend in het oog gehouden en mag pas naar huis als hij na het gewichtsverlies weer aankomt.

Een Belgische mama komt na vijf dagen thuis en valt in een grote leegte. Plots moet je alles zelf doen en is er niemand die komt als je op het belletje drukt. Je staat er alleen voor. Natuurlijk ben je gelukkig dat je met je baby’tje thuis bent in je eigen veilige en vertrouwde omgeving. Dat maakt alles nog ingewikkelder. Je bent gelukkig, maar voelt je heel onzeker.

Toen ik met Aaron naar huis mocht, na vijf dagen, was ik dolgelukkig. Ik zou weer in mijn eigen bed slapen en Aaron zou voor het eerst in zijn eigen wiegje liggen. Op de thuisreis was ik erg bang en beefde over mijn hele lichaam. Bruno had het huis gepoetst en alles was netjes in orde. Dat ontroerde me. Ik begon te wenen en ben volgens mijn eigen gevoel de eerste week niet gestopt met huilen. Ik was onwennig in mijn eigen huis en was heel emotioneel. Het kleinste woord kwetste me en deed me huilen. Toch was ik met dat kleine prinsje in zijn wieg de gelukkigste vrouw van de hele wereld.

Sarah en Noa mochten, net zoals éénlingen, op vijf dagen naar huis want hun gewicht was prima. We hadden de dag van de geboorte nog net een monovolume gekocht. Aaron zat in zijn autostoel achteraan. Bruno reed en naast hem stond Noa in haar Maxi-cosi. Ik zat naast Aaron om hem een beetje extra aandacht te geven, want hij was in de war door wat er de afgelopen dagen was gebeurd. Niet alleen was hij grote broer geworden, hij was ook voor twee dagen bij oma gaan logeren. Sarah zat in haar maxi-cosi aan zijn andere zijde. De koffer zat propvol. Ik voelde me heel trots in deze nieuwe auto met deze nieuwe baby’s. Thuisgekomen viel alles in de plooi en ging ik de dag erop weer verder met mijn leven waar het was gestopt de dag dat ik naar het hospitaal vertrok. Ik heb geen tranen gehad en voelde me heel sterk. Ik was trots op mijn drie kinderen.

Enkele weken na de geboorte van de tweeling vroegen we iemand in huis om te helpen. Dat hadden we al heel wat maanden voor de geboorte aangevraagd. Gelukkig was er iemand vrij om de week erop al een dagje te komen. De afspraak met Familiehulp is dat de vrouwen die je komen helpen 1/2 van de tijd die ze bij je thuis spenderen mogen poetsen en 1/2 van de tijd iets anders moeten doen. Ze zijn geen poetsdienst. De tweede helft van de tijd mogn ze strijken of boodschappen doen of de baby’s wassen of met hen gaan wandelen. Drie maand hebben we deze hulp aangehouden. Maar de baby’s wassen en met hen gaan wandelen deed ik liever zelf. Dat zijn net de leuke dingen aan een huishouden. Bovendien werd het ons te duur. We betaalden ongeveer 8000 frank (445 gulden) per maand om elke week twee halve dagen (4 uur) hulp te hebben. De prijs van Familiehulp wordt berekend op je inkomen en is dus voor iedereen verschillend.

Wij hebben met Familiehulp een heel positieve ervaring gehad en zullen in de toekomst als er nog een baby bijkomt zeker ook weer een beroep doen op hun diensten. Het zijn heel lieve mensen die snel weten hoe de dingen gaan in je huis. Ze staan je bij met raad en daad, maar overdonderen je niet.

“In België ben je beter af als je een drieling krijgt”, is misschien een gekke uitspraak. Uiteraard komt er bij een drieling heel wat meer kijken dan bij een tweeling, maar je kan ook op heel wat meer hulp rekenen. Vanaf de dag dat je uit het hospitaal komt met de drie baby’s tot op hun derde verjaardag kan je rekenen op een kinderverzorgster, elke dag van 8 tot 5 uur en op een poetsvrouw die halftime werkt. Dat is uiteraard een enorme hulp, maar vergeet ook niet de spanningen die zo een situatie teweegbrengen. Met al dat volk in huis kan je soms het gevoel krijgen dat je de controle over je eigen gezin verliest.

Ik wil het ook nog even hebben over de kinderbijslag in België. Voor je eerste kindje ontvang je 2750 frank (152 gulden) per maand. Heb je twee kinderen, dan kan je rekenen op ongeveer 7000 frank (388 gulden) per maand. Voor drie kinderen krijg je 15000 frank (833 gulden) en voor vier kinderen 23000 frank (1277 gulden).

Natuurlijk is die 2750 frank voor je eerste kindje een lachertje, want daar koop je niet eens zijn eerste schoentjes voor, maar het is toch geld dat je krijgt en waar je recht op hebt.

Even vergelijken:

Hoe groot de verschillen tussen België en Nederland soms kunnen zijn, één ding is zeker hetzelfde : kinderen zijn heerlijk. Ze schenken de grootste vreugde en doen een onvoorwaardelijke liefde openbloeien waartoe je jezelf niet in staat achtte. Hun glimlach geeft je energie en de moed om verder te gaan, zelfs in de donkerste dagen. Elk kind is uniek en verdient het beste dat er te krijgen is. Elk geboren of ongeboren kind dat je verliest is een wonde in je hart die nooit meer geneest. Wie geen kinderen heeft begrijpt niet wat hier staat. Wie wel kinderen heeft is deelgenoot van mijn geluk, want kinderen zijn de reden van ons bestaan.

Trix

Hoe gaat het in andere landen? Praat daar over mee in het thema Verschillen tussen landen.

 
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.