Groot Gezin
De column
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

100. Kom op, vrouwen!

(16-09-2001) Verstand: Vrouwen zouden moeten werken "Kom op, vrouwen!" zegt staatssecretaris Annelies Verstand (D66), "we hebben jullie nodig in onze economie. En denk eraan, het is notabene in jullie eigen belang!"
  Vrouwen die stoppen met werken na het krijgen van een kind, handelen onverstandig. En vrouwen die zich niet meer drukmaken om financiële onafhankelijkheid, beseffen de gevolgen niet.

  Realiseert u zich dat u door een kleine baan te nemen weinig pensioen opbouwt, en na echtscheiding in de bijstand terechtkomt?

  Emancipatie zou naar Economische Zaken kunnen. Daar hebben ze goede contacten met werkgevers, waar nog veel te winnen is.

Niet-werkende vrouwen kosten vele miljarden Zo bouw je tenminste een pensioen op, en word je financieel onafhankelijk. En mocht je gaan scheiden, dan heb je alvast je eigen inkomen.

En dat is ook wel nodig, zegt Mirjam Hommes op 11 sept 2001 in Trouw, in het artikel Niet-werkende vrouwen kosten vele miljarden want we investeren zoveel in de opleiding van vrouwen! Enige citaten van haar uit dit artikel:

  Het basisprobleem is: hoe kom je aan een inkomen, zonder te werken?

  Voor vrouwen geldt van oudsher de man als inkomensbron: eerst de vader, dan de echtgenoot.

  Iedere financieel afhankelijke volwassene is daarmee een potentiële bijstandsgerechtigde, zolang zich geen nieuwe kapitaalverschaffer meldt.

  De overal aanwezige en alles bepalende centrale rol van geld Op één of andere manier is geld een vies woord voor vrouwen, hoewel ze het wel graag uitgeven. Vandaar ook dat niemand het erg vindt dat meisjes nog steeds voor opleidingen kiezen die tot slecht betaalde banen leiden. Dat hoort blijkbaar zo. Maar armoede - hoe relatief ook in dit land - is een slechte grondslag om actief aan alle facetten van deze samenleving deel te nemen, zeker voor opgroeiende kinderen.

  De samenleving als geheel draait op voor deze 'vrije keuze' van vrouwen. Zij profiteren gratis mee van alle volksverzekeringen (zij betalen immers geen premie), terwijl zij zich doof tonen voor de roep om werkenden in de zorg en het onderwijs. In hun opleidingen is door de samenleving geïnvesteerd. Maar het redement komt alleen de partner en gemiddeld 1,7 kind ten goede. Royaal gesubsidieerde kinderopvang en huishoudzorg dus.

  Wie zaait, die oogst Zowel voor de vrouwen in kwestie als voor de samenleving als geheel zou het dus veel beter zijn als die miljarden besteed zouden worden aan een goed geïntegreerd dagsysteem van onderwijs en opvang voor schoolgaande jeugd, zoals dat ook in de ons omringende landen allang gebruikelijk is.

Een groot gezin zal Mirjam dus beter bevallen, omdat zo'n gezin zeker meer dan 1,7 kind gemiddeld heeft! Maar zou een goede opleiding nu echt geen positief effect kunnen hebben op de opvoeding. Opvoeden is toch veel meer dan luiers wassen! Volgens de PvdA vereist het opvoeden van kinderen weinig opleiding, zoals ze duidelijk maken in het pamflet Voor- en vroegschoolse educatie:

  De werkgroep die het twintig punten tellende pamflet samenstelde, vindt dat er betaalde scholingsmogelijkheden moeten komen voor mensen met weinig opleiding die een baan in deze sector willen. Er is namelijk een groot personeelstekort bij scholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Voor 40-plussers is volgens de PvdA een apart omscholingsfonds wenselijk.

Wederzijdsheid of wederkerigheid Wat valt het dan tegen als blijkt dat er nog vrouwen zijn die het eigenlijk niet eens zo'n ramp vinden om financieel afhankelijk te zijn. Dat er vrouwen zijn die ook zonder eigen inkomen voor een gezin willen zorgen. Zijn deze vrouwen minder volwaardig dan hun "werkende" sexegenoten?

Vrouwen die voor een al dan niet (goed) betaalde baan kiezen, hebben het toch nog niet zo gemakkelijk. Want de kinderopvang is zo slecht geregeld, en kost soms ook nog meer dan je verdient met je baan. Een werkgever eist dat een vrouw kan aantonen dat ze over een goede kinderopvang beschikt, en neemt de vrouw anders niet aan.

De machtige instantie Al met al verschuift de opvoeding steeds meer naar instanties. De hieraan klevende bezwaren zijn hetzelfde als de bezwaren die kleven aan die immens grote basisscholen. Die monsterlijke middelbare scholen, waar inmiddels de schoolagent zijn intrede gedaan heeft. Lees ook wat de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling hierover zegt in het advies Kwetsbaar in het kwadraat.

  Aansprekend opvoeden

  Wie is er verantwoordelijk voor de opvoeding van kinderen nu zij steeds meer tijd buiten het gezin doorbrengen? Dat is de kern van de vraag die het kabinet aan de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling heeft gesteld over de 'verschuiving van opvoedingsverantwoordelijkheden'.

  ..... de volgende vragen. Wie is verantwoordelijk voor de opvoeding, heeft de overheid iets met opvoeding te maken en wat is de eigen verantwoordelijkheid van jongeren?

En de kinderen? De kinderen horen we in deze discussie niet. De verantwoordelijkheid wordt steeds verder gedeeld met allerlei instanties. Maar wie is echt verantwoordelijk voor hun geluk, en bij wie kunnen ze terecht als er straks echte vragen zijn? Voor hen verandert er veel als beide ouders werken. De kinderopvang die een lange wachtlijst heeft, de basisschool die geen echte veiligheid biedt, enz.

Keuze en gevolg Dus je kunt volwaardigheid alleen ontlenen aan economische status?

Kom nou! Geëmancipeerd zijn staat toch niet gelijk met meedraaien in de economie, het hebben van een eigen inkomen.

Of zien we hier de gevolgen van de keuzen die we gemaakt hebben met de onderwaardering van zorg en opvoeding en de overwaardering voor productie?

Betekent geëmancipeerd niet eerder dat je een keuze kunt maken, waarin je bijvoorbeeld ook mag kiezen voor de zorg voor je gezin?

Kom op zeg, zullen we nu met z'n allen geëMENSipeerd worden, en werken aan een maatschappij waarin zowel zorg als deelname aan de economie als volwaardig gezien worden?

Wat vindt u van de oproep van staatssecretaris Verstand? Wat moet een grootgezinmanager hiermee? Praat met ons mee in het thema Zijn vrouwen dom zonder baan buitenshuis.

 
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.