Groot Gezin
De column
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

24. Dag van het Gezin 2009: Blik op het gezin

(15-05-2009) Het gezin staat weer in de belangstelling, zeker nu we een minister van Jeugd en Gezin hebben. Op allerlei manieren wordt weer naar het gezin gekeken en over het gezin gesproken maar brengt het ons inderdaad zoveel goeds?

Vanuit welke hoek wordt er met welk belang naar het gezin gekeken? Is dat echt alleen om het belang van het kind? Of spelen andere belangen mee?

Opvallende blikken op het gezin:

 1. Door het beleid en beleidsmakers:
  Het beleid heeft als uitgangspunt: "Geen kind buiten beeld". De manier waarop ze dat waar willen maken is zeer kostbaar. Ieder kind krijgt een digitaal dossier. Over dat dossier is al veel gezegd en geschreven. Vast staat dat de situatie voor het individuele kind niet verbetert. Het houdt wel de beleidsmakers van de straat en aan het werk. Er wordt een enorm budget besteed aan het maken van beleid. En dat terwijl de werking nog niet echt aangetoond is.

 2. Vanuit de professionals:
  Presenteren van de maakbaarheid en stuurbaarheid. Door de goede structuur neer te zetten en de juiste expertise in te zetten kun je alles maken wat je wilt. De suggestie wordt gewekt dat dat ook geldt voor de opvoeding van kinderen als je luistert naar de professionals.
  1. De hulpverleners:
   Hulpverleners willen graag vanuit hun professie bijdragen aan de opvoeding. Maar dit is tevens ook hun broodwinning. Professionals hebben er dus belang bij zichzelf te profileren waar ze hulp kunnen bieden, door probleemsituaties uit te vergroten en daar hun meerwaarde ten opzichte van ouders te demonstreren. Daarbij speelt het beleid een grote rol, het beleid hecht namelijk meer waarde aan de visie van de professional dan aan de visie van de ouders.

  2. De leerkrachten:
   Leerkrachten hoeven hun positie niet te creëren zoals hulpverleners dat wel moeten. Leerkrachten zijn beschermd door de wettelijke plicht van ouders hun kinderen naar school te brengen. Door de bundeling van scholen zijn verschillen tussen scholen niet meer zo belangrijk, en hebben schoolbesturen een bijzonder grote macht gekregen.

   Leerkrachten hebben er niet direct belang bij zich te richten naar de ouders of de kinderen, zij moeten verantwoording afleggen aan hun bestuurders. Bij problemen hebben leerkrachten er belang bij de schuld bij de ouders te leggen.

 3. De media:
  De media rapporteren wat er gebeurt in de maatschappij. Zij doen dat vanuit een bepaalde visie op die maatschappij. Maar de media zijn afhankelijk van de goedkeuring van het publiek, en moeten hun boodschap daarop aanpassen. Geruchtmakende berichten zijn het meest effectief. Dus mikken de media op berichten met een hoge emotionele lading. Een incident met kinderen is daarbij erg succesvol.

  Maar er dreigt een vicieuze cirkel. De media rapporteren niet meer zozeer wat gebeurt, maar wat de mensen graag zien gebeuren. Het bericht versterkt de mening, cq vooroordelen van de mensen weer, enz.

  Deze vicieuze cirkel sluit beter aan bij de belangen van professionals en bestuurders dan bij de belangen van het kind en de ouders.

 4. De maatschappij:
  De maatschappij heeft een negatief beeld over het gezin. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het onderzoek beschreven in het blad Libelle. Dit kan voor een deel verklaard worden uit de veranderingen naar een meer persoonsgerichte maatschappij. Hierdoor zijn groepsbelangen minder sterk aanwezig. Dat gaat ten nadele van zorg en opvoeding, en zijn alleen nog plaatsbaar als professie.

 5. De ouders:
  Het blad J/M hield een grote enquête onder ouders over ouders. Zie het resultaat. Opvallend is dat ouders wel over de opvoeding van "andere kinderen" veel negatiever zijn dan over de opvoeding van hun eigen kinderen. Door de opvoeding van andere kinderen negatief af te schilderen "eisen" ze meer waardering voor de eigen opvoeding.
De realiteit
Wanneer we kijken naar internationale rapporten over het welbevinden van kinderen, dan zien we dat Nederland daar erg goed in naar voren komt. In een onderzoek van Unicef (An overview of child well-being in rich countries, Innocenti Report Card 7, 2007) staat Nederland op een duidelijke 1e plaats. Ook in recent Europees onderzoek (An Index of Child Well-Being in Europe Jonathan Bradshaw & Dominic Richardson, DOI 10.1007/s12187-009-9037-7) zien we dat Nederland op de 1e plaats staat in de Overall child well-being index.

Uit alle blijkt dat er weinig vertrouwen is in de capaciteiten van de ouders. Maar minister Rouvoet zal komende maand verantwoording afleggen over zijn beleid. Zie de discussie Welke resultaten heeft het kabinet geboekt voor gezinnen? U kunt daar ook meepraten over dit onderwerp.

 
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.