Groot Gezin
De column
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

2. Pesten of martelen?

(13-10-2014) We horen steeds vaker berichten over pesten, en dan met name over de verschrikkelijke effecten die het pestgedrag kan hebben. We zijn inmiddels al een aantal malen opgeschrikt door kinderen die zo verschrikkelijk werden gepest, dat ze er niet meer tegen konden en zelfmoord pleegden. Laten we daarom vooraan in dit soort gevallen niet meer van pesten spreken, maar de term martelen gebruiken.

Een kind kan ook anders reageren. Alle dat opgekropte verdriet kan opeens leiden tot een woedeuitbarsting. Het gemartelde kind komt eindelijk voor zichzelf op. Nadat het geniepige martelen steeds verborgen is gebleven, is deze woedeuitbarsting wel zichtbaar, of leidt tot een ongewenst effect. De vraag is dan: wie is de schuldige?

Is dat laatste punt niet onredelijk? Nee, de schoolleiding bestaat uit professionals, zij kunnen hun verantwoordelijkheden niet op de kinderen afwentelen.

Dus naast actie gericht op het gemartelde en het martelende kind, is er minstens zo'n stevige corrigerende actie nodig voor de schoolleiding. Misschien zou Jeugdzorg hier moeten ingrijpen, en de kinderen van die school zo snel mogelijk bij de in adequate schoolleiding weghalen. Ik denk dat dit op begrip van heel veel ouders zou kunnen rekenen!

Zeker nu school steeds meer zeggenschap over het kind krijgt zou de schoolleiding veel meer aangepakt moeten worden! De kinderen zouden tijdens de schoolperiode ook praktijkles participatie in de samenleving moeten krijgen, dat kan alleen als het kind zich in een veilige omgeving kan ontwikkelen.

En zolang pesten/martelen niet voldoende wordt tegengegaan, is er geen sprake van een veilige omgeving op school!

Wat vindt u ervan? Praat met ons mee over dit netelige onderwerp in: Pesten op school!

 
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.