Groot Gezin
De column
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

51. 15-05-2006 13de Internationale Dag van het Gezin!

(13-05-2006) Het gezin anno 2006, wat is dat eigenlijk?

Allereerst het woord gezin, de Nederlandse taal is de enige taal die het woord gezin kent. In alle andere Europese lidstaten praat men over family, familie, Famille of familia.

Ook al is het woord anders, men bedoelt hetzelfde.

Hoe gaat het met het gezin in Europa? Uit de laatste gegevens blijkt dat het gezin in Europa op z'n retour is. Het aantal geboortes neemt af, en uit de statistieken blijkt dat in de laatste 20 jaar de bevolking van Amerika vier keer zo snel groeit als de bevolking van Europa.

Een meer verontrustend gegeven is dat in 1980 nog 21% van de bevolking jonger dan 15 was, nu is dat nog maar 16%.

In 1980 was 13% van de mensen ouder dan 65, nu is dat ruim 16%. Nog even en dan hebben we meer 65plusses dan jongeren onder de 15.

Wat doen we met die gegevevens? In Nederland wordt nauwelijks aandacht geschonken aan de Dag van het Gezin. De Gezinsraad komt met een artikel over de Dag van het Gezin,. De ondertoon van het artikel laat zien dat Nederland weinig vertrouwen heeft in ouders, men spreekt over opvoedingsondersteuning, en hulp bij het economisch onafhankelijk zijn van de ouders. Aan de waarde van het gezin wordt voorbij gegaan.

Toch is het gezin dé omgeving waar ieder mens de eerste jaren van z'n leven doorbrengt. Is het bieden van een veilige basis aan de nieuwe mens niet even waardevol, misschien zelfs waardevoller dan het economisch onafhankelijk zijn? Is het faciliteren van ouderschap, door bijvoorbeeld uitgebreider zwangerschapsverlof, goed ouderschapsverlof en uitgebreide compensatie voor de levensloopregeling niet veel noodzakelijker dan gemeentes opzadelen met de taak opvoedingsondersteuning?

Is het niet veel noodzakelijker om de verschillen tussen mensen mét kinderen en mensen zónder kinderen te verkleinen? Waarom zouden ouders nog AOW-premie betalen? Doen zij niet meer dan voldoende door het opvoeden van hun kinderen?

België pakt het beter aan, het Vlaams Centrum voor het Welzijn van Kinderen en Gezinnen organiseerde een forumdag met als thema: Van huwelijkscontract naar opvoedingsbelofte!

België gaat verder, de Gezinsbond vraagt:

  1. Een versnelde uitvoering van de hervorming van de personenbelasting met prioritaire aandacht voor het wegwerken van de fiscale discriminaties tussen gehuwden en samenwonenden en de toekenning van een belastingkrediet voor gezinnen met kinderen die hun belastingvermindering wegens kinderlast niet uitputten.
  2. Een welvaartsaanpassing van de sociale uitkeringen (pensioenen, ZIV, werkloosheid), en ook van de kinderbijslagen!
  3. Een verhoging van het bestaansminimum rekening houdend met de gezinsgrootte. Concreet: een bijkomend bedrag per kind ten laste!
Mijn advies aan de Gezinsraad: Kijk eens bij onze Zuiderburen, de Gezinsbond helpt u graag!
 
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.