Groot Gezin
De column
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

52. Iets vreemds

(11-05-2006) Uit een tentamen overeenkomstenrecht wat ik onlangs deed (helaas mijn ouder- en gezinsvriendelijke antwoord heeft me giga veel punten gekost, waardoor ik gezakt ben, had ik maar politiek correcter moeten zijn):
    Een zoon van 17 besluit een maand voor zijn eindexamen gymnasium buiten medeweten van zijn ouders om een reis naar Australie te boeken, en wel binnen een week. Dat eindexamen doet hij dus niet meer. Ouders komen erachter via de post, die aan huis bezorgd wordt. De reis kost zo'n 1500 euro, die zoon met zijn bijbaantje zelf verdiend en betaald heeft.
Nu kunnen ouders van minderjarigen een overeenkomst van minderjarigen vernietigen, tenzij het maatschappelijk gebruikelijk is dat jongeren van deze leeftijd dit soort overeenkomsten afsluiten. Als je 12 jarige zoon een strippenkaart koopt, zul je die koopovereenkomst niet of nauwelijks kunnen vernietigen.

Iets anders wordt het alweer als ouders nadrukkelijk medewerking verlenen aan de koop. Bijv een door 17 jarige gekochte stereoinstallatie wordt op zijn kamer geïnstalleerd en de ouders helpen bij het aansluiten. Dan zullen ze die koopovereenkomst niet kunnen vernietigen, immers ze hebben zelfs meegewerkt.

In dit geval betrof het een 17-jarige, die buiten medeweten van zijn ouders, zijn gymnasium eindexamen eraan gaf, om er van tussen te gaan.

Indachtig de plicht tot schoolkosten betalen, er is schoolplicht, verdedigde ik dat de ouders in dit geval de reisovereenkomst zouden moeten kunnen vernietigen. Immers, de jongen kan onmogelijk overzien wat hij hiermee zich op de hals haalt. Zeker in tijden van werkloosheid is een schooldiploma van grote waarde. (Maar ik kroop veel te veel in de huid van de ouders: ik heb zelf een zoon die deze maand eindexamen doet, en bij een wetenschappelijke studie dien je natuurlijk afstand te bewaren.)

Wat dacht je: de reisovereenkomst is gewoon geldig, de belangen van de ouders die jaren lang boekengeld betaald hebben, tellen gewoon niet mee. Het gaat er puur om dat die reisovereenkomst geldig of niet geldig is. En hij is geldig, ook in dit geval van een minderjarige, die zijn loopbaankansen verknalt.

Eigenlijk best schokkend, dat je jarenlang verplicht wordt het vel van je oren te stropen aan schoolkosten en dat er dan geen enkele bescherming is, sterker de wet staat dan aan de kant van het kind dat er de brui aan geeft. Of liever: aan het maatschappelijk belang van ongestoord handelsverkeer.

Ontluisterend, vooral als je het geblaat over voortijdig schoolverzuim en opvoedingsdwang jegens ouders beluistert. Mij heeft dit pleitbezorger voor ouders zijn, dus een tentamen gekost. Tja, had ik maar niet in de huid van ouders moeten kruipen.

Ine

 
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.