Groot Gezin
De column
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

66. We redden het niet meer, en wat nu?

(11-02-2005) Geachte Minister de Geus,

Door uw beleid voel ik me danig in het nauw gebracht.

Laat me beginnen met me voor te stellen. Ik ben moeder van 4 kinderen in de leeftijd van 3 jaar, 6 jaar, 11 jaar en 16 jaar. Mijn kinderen doen het goed, de oudste doet 4 Havo en de tweede gaat komend jaar naar het VWO. De derde heeft een lichamelijke handicap. Na een problematische start gaat het nu prima, gaat naar het reguliere basisonderwijs maar heeft wel veel speciale zorg nodig die grotendeels op ons neerkomt.

Mijn man heeft een modale baan en netto hebben we maandelijks ongeveer 2600 Euro te besteden. Voorheen was het voldoende om rond te komen, maar met de laatste bezuinigingen, de stijging van ziektekostenpremies, energieprijzen én nu 1, bijna 2 middelbare scholieren, merken we dat we iedere maand in het rood gaan. De kinderbijslag wordt gebruikt om de gaten te dichten en het vakantiegeld om de schoolkosten te betalen. Kortom, we zien dat we hier langzaam maar zeker aan onderdoor gaan.

Nu onze jongste bijna naar het basisonderwijs gaat, is er weer ruimte om me te oriënteren op de arbeidsmarkt. Ik ben inzetbaar in de gezondheidszorg en in het onderwijs. Met wat hulp van buren kan ik me beschikbaar maken voor 16 à 20 uur per week.

Hier in het Oosten van het land is het aanbod van banen niet zo groot. Maar ik zoek verder. Gelukkig helpt de overheid me, en ik beland op www.werk.nl/. Ook daar liggen de banen niet voor het oprapen en ik zoek verder. Ik beland op: een website van het CWI waar ik kan onderzoeken hoe het met mijn flexibiliteit zit.

Ik vul de enquete in. Vragen als: "Bent U bereid om om een uur heen en een uur terug te reizen naar uw werk", of "Bent U bereid om onregelmatig te werken of te verhuizen om de kans op een baan te vergroten" moet ik met enige reserve beantwoorden; ik wil me best wel aanpassen, maar 20 uur is de maximale tijd die ik beschikbaar heb. De enquete bevat een aantal van dergelijke vragen. De andere vragen vul ik vol enthousiasme in. Toch is het resultaat van de test helder: Ik ben te weinig flexibel en daarom niet inzetbaar op de arbeidsmarkt.

Kunt U me vertellen hoe ik meer flexibel kan worden? Verhuizen kan niet, we zijn afhankelijk van het inkomen van mijn man. Ook overwerken, ploegendienst en werken op onregelmatige werktijden zullen in het begin niet haalbaar zijn. Ik heb de school moeten beloven beschikbaar te zijn voor mijn kind, anders kon mijn kind niet geplaatst worden. Ik wil het graag goed opbouwen maar het mag niet ten koste van ons gezin gaan.

Ik heb het gevoel dat ik klem zit, dat ik spijt moet hebben van de keuze voor een gezin, maar vooral dat ik daarbinnen de keuze voor de kinderen gemaakt heb.

Uit een onderzoek van de Geassocieerde Pers Diensten blijkt dat ons gezin niet het enige gezin is dat het financieel zwaar heeft. En dat in een tijd waar het CDA, de gezinspartij bij uitstek(!?), regeert.

Daarom vraag ik U om het gezin meer te ontzien. Probeer de daadwerkelijke kosten, financieel maar ook de inspanning die ouders maken niet uit het oog te verliezen.

Met vriendelijke groet, Een moeder

In de rubriek Maatschappij kunnen we lezen dat op Europees niveau meer zorg vereist wordt aan het Combineren van beroep, gezin en privé-leven. Wilt u meepraten, dan kan dat bijvoorbeeld in die rubriek.

 
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.