Groot Gezin
De column
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

58. Verdeling zorg/arbeid

(11-01-2006) Werkende moeders is een onderwerp dat de laatste decennia veel publiciteit krijgt. We hebben de ontwikkeling gevolgd. In de jaren 70 en 80 was het verschijnsel werkende moeders nog niet vanzelfsprekend. Moeders werkten altijd al, het opvoeden van kinderen, in huis, op school, in de mantelzorg etc. Maar dat is niet economisch actief zijn, en daar gaat het om. Langzaam zagen we het gezinsinkomen dalen, economisch actieve moeders zijn nodig om het gezinsinkomen op peil te houden.

Over werkende vaders praat men nauwelijks, alleen om te vertellen dat vaders óók moeten zorgen. Toch is dat een verkeerde benadering, we hebben het over gezinnen en de verdeling zorg/arbeid. Een thema dat in heel Europa op de agenda staat.

Binnen Europa is een groot verschil tussen de regelingen voor ouders wat betreft verdeling zorg/arbeid. We zien een gezinsvriendelijk beleid, welk meerdere gunstige regelingen voor ouders kent, en het sociale beleid dat meer op het individu gericht is en minder op het gezin.

Het verschijnsel "werkende moeders" is nog steeds niet alom geaccepteerd. Vanuit alle hoeken klinkt kritiek. Scholen mopperen dat ouders de kinderen dumpen op school en het opvoeden aan de school overlaten. Ook de oorzaak van minder helpende ouders op school wordt geweten aan ouders die alles willen hebben, maar het opvoeden aan anderen overlaten.

De overheid speelt daar handig op in door school steeds meer opvoedtaken te geven. Zo moeten scholen meer aan sociale vorming gaan, scholen moeten kinderen leren met elkaar te communiceren. Reden voor de scholen om nog harder te gaan mopperen.

De realiteit is anders, het werken van beide ouders is noodzaak. Er ligt een belangrijke taak voor de overheid om onnodige obstakels en vooroordelen weg te werken. Met het klagen geven de scholen eigenlijk aan dat ze niet zijn opgeleid voor die extra taken.

Het zijn ook geen schooltaken die in een extra lesje gestopt kunnen worden. Het is een houding die in al je lessen verweven zit. Scholen moeten zich realiseren dat ze maar een klein gedeelte van de dag de zorg voor de kinderen hebben en dat de ouders de eindverantwoordelijkheid hebben en houden.

Als men het voor de economie zo belangrijk vindt dat beide ouders economisch actief zijn, zal men zich moeten realiseren dat dat alleen maar kan als zorgen en opvoeden ook van belang is voor de economie. Niet de economie van vandaag maar wel die van straks! Want ooit zullen onze kinderen die economie overnemen en draaiende houden!

 
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.