Groot Gezin
De column
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

83. Nibud-onderzoek groot gezin

(09-02-2003) Persbericht van het Nibud:
  Helft grote gezinnen heeft moeite met rondkomen

  Kinderen zijn duur. Bijna de helft van de grote gezinnen in Nederland zegt niet rond te kunnen komen. Deze gezinnen geven zoveel uit aan de boodschappen en het huis dat er weinig over blijft voor andere uitgaven. Dit blijkt uit het ‘Grote Gezinnen Onderzoek’ van het NIBUD (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting). Het instituut onderzocht de financiële situatie en de tijdsbesteding van gezinnen met vier of meer kinderen. Met het sociale leven zit het wél goed; hoe meer kinderen hoe actiever een gezin buitenshuis is.

  Grote gezinnen
  'Het twee-kindsgezin is veruit favoriet’, zo meldde het CBS onlangs. Toch zijn er in Nederland nog zo’n 450.000 grote gezinnen. Over het financiële reilen en zeilen van deze gezinnen is niet veel bekend omdat budgetonderzoeken meestal ophouden bij gezinnen met drie kinderen. Vandaar dat het NIBUD een onderzoek hield onder gezinnen met vier of meer kinderen. Deze cijfers zijn bijvoorbeeld van belang voor het berekenen van alimentatie.

  Dure kinderen
  Een tweede kind is relatief goedkoper dan het eerste en het derde is nog wat goedkoper. Maar uiteindelijk slokken meer kinderen een groter deel van het gezinsbudget op. Eén kind kost volgens het CBS gemiddeld 18% van het gezinsinkomen. Twee kinderen kosten 26% en drie kinderen 33%. Uit het ‘NIBUD Grote Gezinnenonderzoek’ blijkt nu dat 4 kinderen gemiddeld 39% van het gezinsinkomen opslokken. Zijn er oudere kinderen bij dan zelfs 44%. Dit aandeel neemt per extra kind steeds met een iets aflopend percentage toe.

  Moeilijk rondkomen
  Bijna zes op de tien grote gezinnen met lage inkomens zegt grote moeite te hebben met rondkomen. Van de deelnemers met een hoog inkomen heeft toch ook nog 40% het financieel moeilijk. Vooral de vaste lasten, het grotere huis met alle kosten van dien, en de huishoudelijke uitgaven zijn hoger dan bij kleine gezinnen. De extra kinderbijslag is niet voldoende om deze kosten te compenseren. Er blijft dus niet veel over voor de overige uitgaven. Opvallend is dat gezinnen naarmate ze meer kinderen hebben veel minder uitgeven aan kleding voor de ouders en aan recreatie. Een andere post waar vaak op bezuinigd wordt is voeding.

  Toch sparen
  Bijna 70% van de grote gezinnen spaart met een vaste regelmaat. Dit lijkt in tegenspraak met het feit dat ze maar moeilijk rondkomen maar dat is het niet. Men spaart vaak alleen voor de hoogst noodzakelijke kosten als de school/studie van de kinderen en de aanschaf van dure goederen om het huishouden draaiende te houden. Een derde van de huishoudens met een lager inkomen moet voor deze laatste gevallen overigens toch een lening aangaan. Zeker bij de lagere inkomens gaat een groot deel van het geld dat na de vaste lasten en de echt noodzakelijke uitgaven eventueel overblijft, op aan het aflossen van lopende leningen. Sparen voor echte tegenvallers of een appeltje voor de dorst zit er voor de meeste grote gezinnen dus niet in.

  Tweede wasmachine
  Sparen voor grote aankopen is geen overbodige luxe voor grote gezinnen. Een aantal apparaten lijkt onmisbaar te zijn voor runnen een groot gezin. Zo heeft 90% van de deelnemende gezinnen een wasdroger tegen 52% gemiddeld in Nederland. Ook worden er extra apparaten aangeschaft zoals een tweede koelkast of een extra diepvries.

  Vrouwen geen baan maar wel actief
  Moeders in grote gezinnen werken veel minder vaak buitenshuis dan andere moeders (42% t.o. 62%). Een deelneemster aan het onderzoek: “Werken om het breder te krijgen wil ik niet, ik vind warmte en liefde belangrijker dan luxe”. Als grote gezinsmoeders werken, dan werken ze ook minder uren dan hun collega’s met minder of geen kinderen. Gemiddeld werkt 31% van de vrouwen in Nederland 20 uur of meer per week, bij grote gezinnen is dit 13%. Zij besteden echter niet al hun tijd binnenshuis. Een kwart van deze moeders zegt zelfs minder tijd aan het huishouden te besteden dan hun vriendinnen met kleine gezinnen. De meesten zijn erg actief buitenshuis en zijn vaak een stuwende kracht bij een vereniging of bij clubs van de kinderen.

  Het onderzoek
  Het volledige onderzoek staat op www.nibud.nl.

Wilt u over dit onderwerp meepraten? Dat kan in het thema Grote gezinnen financieel.

 
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.