Groot Gezin
De column
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

5. De nieuwe onderwijswet!

(08-01-2012) Eind januari buigt de Tweede Kamer zich over de nieuwe onderwijswet van minister van Bijsterveldt. ( nl.wikipedia.org/wiki/Marja_van_Bijsterveldt). Ze heeft nogal wat voorstellen gedaan om het onderwijs aan onze kinderen te veranderen. Het begon met de oproep aan ouders om meer betrokken te zijn bij de scholen van hun kinderen. En dat in een tijd waarin onderzoeken aantonen dat ouder meer dan ooit tijd aan kinderen en opvoeding besteden.

Die oproep van minister van Bijsterveldt is vreemd want in haar nieuwe onderwijswet ontneemt ze diezelfde ouders het recht op enige zeggenschap over hun kind. Als er voor een kind met een speciale zorgbehoefte een onderwijsplan gemaakt moet worden, dan hoeft er enkel met de ouders gesproken te worden over mogelijkheden, maar goedkeuring van de ouders is niet meer nodig. School gaat dus eenzijdig bepalen wat het beste is en op welke school dat onderwijs het best gegeven kan worden.

Van Bijsterveldt gaat nóg een stapje verder. Het recht om te protesteren hiertegen wordt ouders ontnomen. Mocht je toch een aanklacht indienen, dan wordt je een aantal rechten ontnomen. En er mag alleen nog geprotesteerd worden bij instanties die diezelfde van Bijsterveldt ons aanwijst.

De praktijk: Leerkrachten zijn onvoldoende opgeleid om voor kinderen met een lichamelijke beperking een handelingsplan op maat samen te stellen, daarbij is hulp van de ouders (de experts van het kind) nodig. M.a.w. ouders zijn verplicht om hun kind naar een instantie te sturen zonder dat ze zekerheid hebben dat hun kind voldoende zorg krijgt. En dat terwijl experts aangeven dat ouders een betere beoordelaar zijn van hun kinderen zijn dan professionals. Zie bijvoorbeeld het onderzoek van Gert Kroes dat laat zien dat de ouderlijke intuïtie vaak erg zuiver is en meer objectief dan de beoordeling van de professionals (zie hiervoor de samenvatting, of hier voor het proefschrift)!

Leerkrachten krijgen op die manier steeds meer zeggenschap die de ouders ontnomen wordt. Om leerkrachten hierin tegemoet te komen wil diezelfde van Bijsterveldt scholen inzage geven in alle gegevens van de kinderen met behulp van het Burgerservicenummer.

Hiermee gaat van Bijsterveldt té ver, daarvoor is het BSN niet bedoeld.

Het voorstel van van Bijsterveldt wordt binnenkort in de Tweede Kamer besproken. Laten we hopen dat de leden in de Tweede Kamer wat meer respect hebben voor kind en ouders en niet meegaan in het voorstel van de minister van Onderwijs.

Reageert u met zín allen op het onderzoek op: www.ouders.nl/mond2011-onderzoek.htm.

Iedere proteststem telt!

Hier staat een bijdrage van Havoplus voor onze minister van onderwijs, met achtergrondinformatie:

 
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.