Groot Gezin
De column
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

113. Opvoeden

(07-08-2000) Steeds vaker kom ik het begrip "opvoedcursus" tegen, een cursus waarin je geleerd wordt hoe je eigenlijk moet opvoeden. Men wil opvoedcursussen voor ouders van jonge crimineeltjes ter voorkoming van ondertoezichtstelling. Ook de Nederlandse politiek ziet wel wat in opvoedcursussen waarin men het daarnaast ook heeft over de gezinscoach. Een gezinscoach is iemand die vrijwillig door de ouders kan worden ingeschakeld. Ook internationaal leven dergelijke plannen, met name in Engeland.

Maar wat is opvoeden nu eigenlijk? Je begint met een zwangerschap, en krijgt vervolgens een klein hummeltje, waarvan verwacht wordt dat dat straks een volwaardig lid van de maatschappij zal zijn. En wanneer ben je een volwaardig lid van de maatschappij?

De belasting van de ouders wordt steeds groter, het wijzend vingertje van schuld gaat steeds vaker naar de ouders, maar het support wordt steeds kleiner en meer denigrerend. Daarnaast verwacht "men" dat beide ouders een economische bijdrage leveren, en daarom steeds meer en steeds jonger de opvoeding uitbesteden aan allerlei professionele instanties. In die professionele instanties zien we steeds vaker onderbetaald en ongekwalificeerd personeel. Opvoeden mag toch vooral geen geld kosten? Maar het resultaat moet perfect zijn, anders zijn in elk geval de ouders fout!

En toch blijf ik er heilig in geloven dat opvoeden vooral liefdewerk is, waarin je een kind begeleidt tot optimaal mens. Een optimaal mens is in mijn ogen iemand die z'n kwaliteiten en z'n beperkingen kent, en daar duidelijk keuzes in kan maken, rekening houdend met de omgeving waarin hij leeft. Om dat te bereiken moet de opvoeder ook zijn kwaliteiten en beperkingen kennen. Het zal duidelijk zijn dat niet elke opvoeder hier zonder meer aan voldoet, ook omdat opvoeden een tweerichtingsproces is. Niet alleen het kind groeit van de opvoeding, maar ook de ouder. Een opvoedcursus zou daarbij kunnen helpen, niet met allerlei regeltjes en foefjes komen, maar help de ouder te geloven in zichzelf!

Nell en Theo

Wat is uw visie op opvoeden? Praat daarover mee in het thema Opvoeden.

 
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.