Groot Gezin
De column
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

55. Voordelen en nadelen van groot gezin in breder perspectief

(06-03-2006) Op zoek naar de club van Rome kwam ik bij toeval deze site tegen en heb ik alle reacties globaal gelezen.

Een van de conclusies is dat mensen met een groot gezin dat als positief zien en de mensen die daar moeite mee hebben, dit als negatief. Zowel bij voor- als tegenstanders ligt dit onderwerp echter heel gevoelig. Tegenstanders komen met aanvallende reacties, mensen met een groot gezin lijken zich vrij snel in een hoek gedreven te voelen, hetgeen alleszins begrijpelijk is. De door hen als voordeel ervaren argumenten zijn veelal van strikt persoonlijke aard en daar valt heel lastig over te discussiëren. Tegenstanders gaan vaak op de maatschappelijke toer met argumenten als ondermeer de gevolgen van overbevolking, zoals b.v. aangegeven op de site van de club van 10 miljoen, argumenten die het recht op voortplanting lijken aan te tasten.

Misschien is het mogelijk bij deze discussie ook deskundigen te betrekken zoals bijvoorbeeld demografen en psychologen die zich op dit gebied verdiept hebben van globale bevolkingsaspecten tot persoonlijke aspecten van welbevinden. Ik heb geen idee of er wetenschappelijke studies op dit terrein bestaan.

Mijn motivatie om de discussie te heropenen is gelegen in mijn grote bezorgdheid voor de gevolgen van overbevolking, hongersnoden, gebrek aan energie omdat er geen tijdige vervangers zijn voor fossiele brandstoffen als olie e.d. enz. enz. Het spreekt overigens vanzelf dat dit natuurlijk niet expliciet aan de grote gezinnen te verwijten valt.

Op de betreffende website ben ik overigens weinig discussie tegen gekomen en ik dacht dat deze bepaald niet provocerend bedoelde bijdrage daar wellicht een kleine aanzet voor zou kunnen leveren.

Zelf ben ik van kort voor de oorlog en heb de periode meegemaakt dat er in de politiek over bevolkingspolitiek gesproken werd. Als gevolg daarvan werd er door de overheid een commissie ingesteld. Het in de jaren '50 verschenen rapport heeft ook in de pers nogal wat stof doen opwaaien waarna het in een la verdwenen is. Bevolkingspolitiek is sindsdien zo ongeveer het grootste taboe dat er maar bestaat. Op mij maakte het indertijd echter een dermate grote indruk dat ik mij voornam helemaal geen kinderen te willen, waarbij overigens ook gezondheidsredenen een rol speelden.

Voortplanting is een volstrekt natuurlijke drang waar moeilijk aan te ontkomen valt, denk ik. Bij elk dierlijk en plantaardig wezen legt diezelfde natuur echter met zeer harde hand ook beperkingen op waarvan talloze voorbeelden bekend zijn. Alleen de mens heeft zich aan deze hardvochtig overkomende natuurwet onttrokken met hulp van de medische stand, naar het lijkt, met name in de ontwikkelde Westerse landen. Voor mij is het echter zeer de vraag of dat valt vol te houden. De huidige ontwikkelingen, zoals b.v. de sterke opkomst van nauwelijks te bestrijden dodelijke virussen en het sterk afnemende effect van antibiotica lijken de voorbode van natuurrampen die hun weerga niet kennen.

T.M.

Wilt u meepraten, dan kan dat in het thema Voordelen en nadelen van groot gezin in breder perspectief.

 
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.