Groot Gezin
De column
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

19. De Parasiet

(05-12-2009) Regelmatig komt er weer een uitslag van een nieuw onderzoek in de media. Via kranten, TV en radio wordt er dan volop aandacht besteed aan die uitslagen. Maar kijk je verder dan zie je het staartje achter zo’n onderzoek.

Het onderzoek van Steven Pont is daar een mooi voorbeeld van. Uit zijn onderzoek kwam het gegeven dat er steeds meer HYPEROUDERS zijn. Kijk je iets verder dan zie je dat dhr. Pont daarvoor een oplossing bedacht heeft en die oplossing graag verkoopt aan geïnteresseerden.

Veel triester is de handelswijze van het NIBUD. Het NIBUD komt vaak in het nieuws, bij voorkeur met iets negatiefs over gezinnen. Ouders leren hun kinderen niet om met geld om te gaan, ouders geven hun kinderen niet vroeg genoeg zak- en kleedgeld en onze jeugd heeft veel te veel te besteden.

Als je die berichten serieus neemt moet je toch al snel tot het idee komen dat het slecht gesteld is met de opvoeding van onze toekomstige generatie. Maar ook het NIBUD is niet zo objectief als ze ons willen laten geloven. Maar het NIBUD heeft dé perfecte oplossing voor het omgaan met geld, ze geven namelijk het “GOEDE” voorbeeld:

Van de Belastingbetaler ontvangt het NIBUD jaarlijks bijna 1 miljoen Euro, zie het: Jaarverslag. Van dat bedrag doen ze onderzoeken waarmee ze dezelfde belastingbetaler als ‘dom en niet deskundig’ neerzetten om daarna diezelfde belastingbetaler een van hun producten te verkopen.

Lijken deze professionals niet steeds meer op parasieten? Een parasiet is een levensvorm die zich ten koste van een ander organisme in stand houdt en vermenigvuldigt. De schade aan de gastheer is niet zo groot dat deze aan de relatie ten onder gaat; in dit laatste geval spreken we van een parasitoïde!
De professional heeft daarmee z'n doel bereikt. De media geven die onderzoekresultaten ruim aandacht, mopperen en klagen over onze jeugd zien we zelfs al in de Oudheid. In tegenstelling tot toen is het nu big business, bemoeien met onze jeugd dient een economisch doel.

De maatschappelijk opinie vindt z'n oorsprong in diezelfde media. Dat leidt dan tot een nieuw onderzoek met als resultaat het rapport: De grenzeloze generatie

Wat vindt u van de beschreven rol van professional? Graag horen we uw mening in de discussie Rol van de professional.

 
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.