Groot Gezin
De column
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

29. Zin en onzin van gratis schoolboeken

(05-10-2008) Nog twee maanden en dan krijgen de ouders van middelbare scholieren €.316,- per middelbare scholier terug. Voor een enkeling meer dan dat er betaald is voor de boeken, voor een enkeling voldoende en waarschijnlijk voor de meesten is dit bedrag lager dan wat ze betaalden voor de boeken.

Hoe heeft het zover kunnen komen?
Tot een jaar of 10 geleden werkten de meeste scholen met een boekenfonds, leerlingen betaalden hiervoor een vast bedrag en scholen zorgden ervoor dat de juiste boeken voorradig waren. Voor het samenstellen van de pakketten, de verzorging en de inlevering werd er beroep gedaan op vrijwilligers.
Een prima systeem waarbij de scholen niet alleen dachten aan het eigen budget maar ook aan het budget van de ouders van de leerlingen.

Toen kregen enkele bedrijven oog op een nieuwe geldbron. Als de bedrijven de boeken massaal inkochten zou dat gunstig zijn voor scholen, het zou hun geld én werk besparen! Scholen werden gelokt met bonussen en lekker gemaakt met argumenten als het voordeliger kunnen inkopen en het besparen van een heleboel werk. En via de rekening kon dan ook meteen de ouderbijdrage geïnd worden.

De ene na de andere school verkocht zijn ziel aan Iddink of van Dijk. Voor scholen leverde dit het voordeel op dat er een takenpakket afgevoerd was.
Maar wat scholen zich onvoldoende realiseerden was dat de invloed bij het samenstellen van het boekenpakket van die bedrijven steeds groter werd.
De bedrijven zagen ouders steeds meer als bodemloze pinautomaten. Ouders voldeden, al of niet met een machteloos gevoel, keurig aan de wensen van die bedrijven. En zo kan het gebeuren dat klas 5 en 6 van het VWO nu met minimaal 5 wiskundeboeken per leerjaar werken (kassa!), tegenover één goed wiskundeboek voor twee leerjaren 10 jaar geleden.

De prijzen van de boekenpakketten zijn in tien jaar meer dan verdrievoudigd. De kwaliteit is echter niet in gelijke mate gestegen.

Eindelijk heeft de regering de macht over het boekenpakket weer bij de scholen gelegd, maar wel gekoppeld aan een bepaald bedrag.

Ineens laten scholen zich van een andere kant zien! Trots vertellen ze dat het hen lukt om een pakket van €.316,- samen te stellen. Waarom lukt en kan dat nu wel?

Een enkele school zal proberen om via het verhogen van de (vrijwillige) ouderbijdrage toch nog proberen om ouders extra voor de boeken te laten betalen. Zogenaamd door het verhogen van de bijdrage van allerlei diensten. Dat moet door ouders meteen gemeld worden bij www.gratisschoolboeken.nl/.

Wilt u over dit onderwerp meepraten? Dat kan in de discussie Schoolkosten: wat zijn uw ervaringen?

 
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.