Groot Gezin
De column
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

12. Het PGB

(05-06-2011) Onze zoon werd 10 jaar geleden geboren met een lichamelijke handicap. Na een aantal operaties was hij zover hersteld dat het mogelijk was zo normaal mogelijk mee te draaien in de maatschappij.

Daarvoor had hij wel een streng dieet, medicijnen en veel extra zorg nodig. Met een aantal beperkingen was dit prima te doen, totdat hij leerplichtig was. Er werd ons geadviseerd een Persoonsgebonden Budget (PGB) aan te vragen voor de extra zorg. Dat was voor ons een stap te ver, met wat kunst en vliegwerk bleef het bieden van die extra zorg haalbaar.

In de jaren daarna viel het me steeds vaker op dat het toekennen van het PGB met steeds meer willekeur gebeurde. En toen ik hoorde dat er speciale bureautjes waren die zich bezighielden met het invullen van het aanvragen van een PGB, vaak met succesvol resultaat, was ik pas echt verbaasd.

In mijn onnozelheid dacht ik nog steeds dat het PGB alleen was voor degenen die van een instelling afhankelijk waren, en juist door het PGB thuis konden blijven wonen. Toch hoorde ik steeds vaker dat een PGB toegekend werd om hele andere redenen, redenen waarvoor opname in een instelling uitgesloten is.

Om me heen hoor ik verhalen over de mogelijkheden van het PGB, verhalen waarop ik af en toe jaloers kan zijn. Ik moet toegeven dat de zorg voor ons kind af en toe behoorlijk zwaar was en ook aanpassing vroeg van de andere gezinsleden. Een baan buitenshuis was bijna onmogelijk, regelmatig was mijn zoon enkele weken ziek en te klein om voor zichzelf te zorgen.

Kijk ik nu naar de stijging van het gebruik van PGB, en lees ik op de website van het ministerie:

    Elke burger betaalt nu € 330 AWBZ-premie per maand, een bedrag dat zonder maatregelen dreigt te verdubbelen.
dan begrijp ik heel goed dat er bezuinigd moet worden.

Maar waarom is er dan zoveel protest? Ik begrijp inmiddels dat die protesten regelmatig georganiseerd worden door die bureaus die verdienen aan de PGB’s.

Bij verder lezen op de website van het ministerie zie ik dat men wil omschakelen naar ZIN (Zorg in Natura). Ik kan me voorstellen dat niet iedereen staat te juichen bij deze ingrepen. Toch zie ik er wel de noodzaak van in, vooral in het uitbannen of minimaliseren van misbruik. Zie ook:
- www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/persoonsgebonden-budget
- nl.wikipedia.org/wiki/Persoonsgebonden_Budget

Er is een andere oplossing namelijk geef de burger meer ruimte om te zorgen voor de hulpbehoevenden in onze maatschappij. Op die manier kan het PGB weer ingezet worden voor het oorspronkelijke doel!

Wat vindt u ervan? Praat mee over dit netelige thema!

 
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.