Groot Gezin
De column
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

81. Internationale Dag van het Gezin.

(05-05-2003) Het gezin als hoeksteen van de samenleving? De laatste decennia veranderde er veel aan het beeld van het gezin. Allerlei factoren speelden mee: Toch is het gezin de kern van ieder nieuw bestaan. Daar begint ieder nieuw individu. Het CDA ontpopte zich als partij voor het gezin. De uitspraak: "Het gezin is de hoeksteen van de samenleving" is afkomstig van het CDA. In de praktijk blijkt de aandacht voor het gezin niet zo groot, van het CDA in het bijzonder, en de politiek in het algemeen. Meestal is hun belangstelling voor het gezin klein, en kijkt men niet verder dan de economie lang is.

Eind 1993 hebben de VN 15 mei als Internationale Dag van het Gezin uitgeroepen. Een dag waarop we stilstaan bij het belang van het gezin. In de landen om ons heen wordt uitgebreid aandacht besteed aan deze dag. De VN heeft een aantal thema's aangedragen als extra aandachtpunt:

Deze thema's kunnen per land uitgewerkt worden in het jaar 2003, ter voorbereiding van de 10de Internationale Dag van het Gezin in 2004.

De Vereniging "Groot Gezin" biedt op 15 mei een petitie aan, aan het Europees Parlement, (zie: Dag van het gezin,) samen met de Portugese Organisatie en de Spaanse Organisatie.

Wij vragen de Nederlandse politiek èn media om ook in Nederland uitgebreid aandacht te besteden aan de Internationale Dag van het Gezin.

 
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.