Groot Gezin
De column
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

26. 2009: Wat gebeurt er met het gezin?

(05-01-2009) Het is 2009, een jaar waarin veel te gebeuren staat! Er dreigt een flinke economische crisis. We moeten waarschijnlijk leren te bezuinigen als oplossing voor de dalende economie. Bezuinigen zal voor het grote gezin geen onbekend woord zijn. We leven al jaren met een "budgetplan", zoals het NIBUD al eens heeft onderzicht (Nibud-onderzoek groot gezin).

De kinderkorting was toch niet zon goed systeem, je kreeg een bedrag ongeacht het aantal kinderen dat je had. Dat wordt nu vervangen door het kindgebonden budget, een bedrag per kind. Dat is voor de meeste grote gezinnen iets gunstiger dan de kinderkorting.

Zijn we daarmee een gezinsvriendelijk land geworden? Wat zegt men bijvoorbeeld in België over ons systeem (zie hier):

    In België hebben wij echter gekozen voor een combinatie van kindergeld en van een verhoging van de fiscale vrijstelling. Naar aanleiding van de wijziging van het statuut van de grensarbeiders heb ik daarover een en ander geleerd. Grensarbeiders met een groot gezin die vroeger in België werden belast en nu in Nederland hebben nu een enorm fiscaal nadeel. Wie de sociale voordelen wil vergelijken, moet ook met de fiscale voordelen rekening houden. Die fiscale voordelen kunnen gezinnen met een grote kinderlast erg veel opbrengen. De heer Beke bewierookt het Nederlandse systeem ten onrechte, want ons stelsel is beter. Ik durf hopen dat hij geen pleidooi houdt voor de invoering van het Nederlandse stelsel, want dan moeten de fiscale voordelen voor gezinnen met kinderen worden afgebouwd.
Het gezin speelt nog steeds geen centrale rol. De rode draad van het regeringsbeleid blijft de arbeidsparticipatie, alle beleidsmaatregelen hebben als doel de arbeidsparticipatie te bevorderen. Bijvoorbeeld, de alleenstaande ouder heeft straks een scholingsplicht, ook als er kinderen ónder de vijf zijn.

Het zijn op zich geen slechte maatregelen. Maar wel maatregelen die alleen gericht zijn op arbeidsparticipatie en ervoor zullen zorgen dat het verschil tussen arm (economisch niet actief) en rijk (economisch actief) groter wordt.

Een klein lichtpuntje is dat chronisch zieken voortaan een bedrag krijgen om tegemoet te komen aan de extra kosten die zij maken (zie hier).

Meer over de maatregelen is te lezen op: Nieuwe wetten en regelingen in 2009.

Toch mis ik in al die plannen aandacht voor de waarde van het gezin in onze maatschappij. Het valt me tegen van onze beleidsmakers dat ze alléén arbeidsparticipatie waarderen. In augustus 2009 is er in Nederland een wereldcongres dat wel stilstaat bij de waarde van het gezin, zie www.worldcongress.nl. Daar zal onze visie op beleid wel aanwezig zijn; hopelijk dat onze beleidsmakers daar leren dat arbeidsparticipatie en gezin heel goed samen kunnen gaan.

Dat ons beleid weinig vertrouwen heeft in de mensen blijkt wel uit de neiging alles en iedereen digitaal te registreren. Daarin worden kapitalen geïnvesteerd, zonder vooraf volledig te onderzoeken of een digitale registratie niet meer nadelen dan voordelen heeft.

De beeldvorming die de overheid uitstraalt heeft, wat genoemd wordt, een hoog maakbaarheidgehalte. Dat betekent dat alles maakbaar is, als je het maar echt wil en de vereiste stappen consequent uitvoert. Zo wordt ook vaak gedacht dat kinderen maakbaar zijn tot het soort mensen dat we graag willen. Als het fout gaat, dan ligt dat dus aan de ouders. Een krachtig overheidsbeleid kan het dan wel aanpakken. Maar zijn kinderen (en de dingen in het algemeen) wel zo maakbaar? Bovendien is nog nooit bewezen is dat de overheid een betere opvoeder is dan de ouders.

Wij denken dat het alternatief, een beter gezinsbeleid waarin ouders beter ondersteund worden, een veel betere benadering is. Problemen die niet ontstaan hoef je immers ook niet op te lossen!

Wilt u over dit onderwerp meepraten? Dat kan in meerdere discussies, bijvoorbeeld Iedereen mag meedoen!

 
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.