Groot Gezin
De column
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

91. De ontwikkelingen in het gezinsleven

(04-04-2002) Ik heb onlangs deze website ontdekt. Als Nederlandse in het buitenland (ik heb een 4-kinds Engels gezin + een kleinkind) kan ik nu dankzij het Internet mijn Nederlands bijhouden, de kranten lezen en op de hoogte blijven van wat er in Nederland omgaat. Ik kom op deze website soms intelligente stukken tegen die stof tot nadenken geven en wat me ook opvalt is dat de ontwikkelingen in het gezinsleven en de gedachtengangen van de politici zowel hier als "thuis" dezelfde kant ingaan.

Laat me bij deze eens de stelling onderhanden nemen dat huisvrouw zijn een beroep is dat geld en erkenning toekomt. Hier begint het zelfs een stapje verder te gaan: er is hier een minister die onlangs zei dat Oma's voor hun diensten betaald moeten worden en die vindt veel bijval! Bah, wat zijn we toch materialistisch aan het worden en, net zo erg, we schijnen niet eens te merken hoe de overheid erin slaagt om het vertrouwen, wederzijdse hulp en plichtsbesef tussen familie-en gezinsleden te ontwrichten. Onder ditzelfde hoofdstuk past ook de kwestie van werkende moeders en thuisblijfmoeders: discussies over dat onderwerp ontaarden vaak in een verhitte ruzie over persoonlijke omstandigheden, maar nooit komt de vraag aan de orde waarom deze toestand ontstaan is.

Beginnen we met ons allen niet uit het oog te verliezen wat het huwelijk inhoudt en welke rol daarin de man, de vrouw en de overheid spelen?

Hoe man en vrouw hun werk verdelen is hun eigen zaak. Maar net als bij het dansen van een tango moeten ze het samen goed eens zijn over de danspassen om er een harmonieus geheel van te maken. Komen er kinderen, dan worden de rollen herzien en dat is het moment waarop mannen en vrouwen uiteindelijk toch met hun traditionele rollen worden geconfronteerd. Vooral wanneer de kinderen klein en de gezinnen groot zijn is en blijft het toch de meest voorhanden liggende oplossing dat de ene al het geld verdient en de andere grotendeels voor de rest zorgt.

De rol van de overheid hoort te liggen in de erkenning van het feit dat ouders met financieel afhankelijke kinderen meer geld nodig hebben dan de kinderlozen. Dat betekent niet dat er iemand "betaald" moet worden. Nee, dat betekent dat kinderen en thuisblijvende ouders belastingaftrekposten zijn, met het resultaat dat een verdiener met een modaal inkomen en aanzienlijke lasten zo goed als geen belasting betaalt. En mochten ze besluiten dat ze van die uitgespaarde belasting graag voor kinderopvang gaan betalen dan is dat hun eigen zaak. Dat hoort de overheid noch te belemmeren noch aan te moedigen. De overheid hoeft alleen maar te erkennen dat ouders een hoge premie betalen aan de dag van morgen en dat er in een huwelijk tijden zullen zijn waarop de ene de andere financieel ondersteunt.

Maar overal in Europa begint de overheid zulke neutrale principes min of meer overboord te gooien. Ik hoor dat in Nederland de kinderopvang nu aftrekbaar is van de belasting. Wat staat daar tegenover voor 1-verdienergezinnen met een ouder thuis? In Engeland schijnt er geen gezinsbeleid meer te bestaan. Het hele belastingsysteem is kromgetrokken ten gunste van 2-verdieners. "Gezinsbeleid" wordt de verantwoordelijkheid van werkgevers. Dat is gemakkelijk voor de regering die dan niets verweten kan worden. Door middel van wetgeving worden ze min of meer verplicht om allerlei mensen in dienst te nemen die eigenlijk thuis hun handen al vol hebben en er op hun werk de kantjes aflopen. Geen wonder dat dit wrijving geeft tussen collega's en de productiviteit bepaald niet ten goede komt.

En, begrijpelijk, voelen de moeders thuis zich teruggesteld, want die schijnen niet meer mee te tellen. Maar betaling is de oplossing niet. Wat heb je eraan als de overheid a.h.w. de zakken van je man rolt en, na aftrek van commissie, het geld in je handtas stopt? Of Oma's van jullie geld gaat betalen om op de kinderen te passen? Voordat je er erg in hebt zouden ze je huis, het speelgoed, de boekenkast en pedagogische inzichten komen controleren! Of jullie her-opvoeden op een oudercursus!

Onze persoonlijke waarden, opvoedingsmethoden en taakverdeling in het gezin en de familie zijn zaken waarin de overheid geen rol te spelen heeft. Die rol moet beperkt blijven tot neutrale steun voor ieder gezin.

Annemieke

 
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.