Groot Gezin
De column
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

18. Het gezin in 2010

(03-01-2010) Op de achterkant van het boek "Geschiedenis van het gezin in Nederland" lezen we:
    Als thema van de Boekenweek 1999 is gekozen: Familiealbum, met de nadruk op de relatie tussen ouders en kinderen. Nauw aansluitend bij dit thema schreef de historicus Dirk Damsma het boek Familieband over de geschiedenis van het gezin in Nederland, vanaf het midden van de 16e eeuw tot nu.

    'Kinderen zijn hinderen,' schreef vader Cats in de 17e eeuw, terwijl hij tegelijkertijd zijn lezers tal van aardige adviezen gaf voor - ook toen voorkomende - opvoedingsproblemen. Het tekent de dubbelzinnige manier waarop volwassenen met kinderen omgaan: aan de ene kant ervaren ze de druk van een grote verantwoordelijkheid, aan de andere kant houden ze van hun 'eigen vlees en bloed'. Met name het gezin was en is de plaats waar de omgang tussen volwassenen en kinderen gestalte krijgt. De wijze van grootbrengen is in de loop der eeuwen nogal veranderd.

    In Familieband laat de auteur zien hoe die opvoedingsfunctie het karakter van het gezin heeft bepaald. Opvallend is hoe zich in Nederland al vroeg een modern gezinspatroon ontwikkelde. Dat uitte zich bijvoorbeeld in het kleiner worden van de gezinnen, zodat ouders meer zorg aan hun kinderen konden besteden. Vriendschap, liefde en huiselijkheid golden al vroeg als grondslagen voor een gelukkig huwelijks- en gezinsleven. In hoeverre die idealen te rijmen vallen met de 'sorge, smart en arbeyt' verbonden aan het opvoeden van kinderen, is een vraag die ook menig ouder van nu bezighoudt.

Nu, 11 jaar later, heeft Vader Cats vele aanhangers. "Kinderen zijn hinderen" begint meer en meer de heersende maatschappelijke opinie te worden. Tegelijkertijd is het gezin de bron van inkomsten voor de vele professionals die betrokken zijn bij het gezin. "Vriendschap, liefde en huiselijkheid", dé grondslagen voor een gelukkig gezinsleven zijn steeds moeilijker te rijmen met de "sorge, smart en arbeyt".

De Overheid geeft kapitalen uit aan mogelijkheden om alle gezinnen in de gaten te houden, beleid dat is gebaseerd op wantrouwen en niet op vertrouwen. Gedegen onderzoek laat zien dat het goed gaat met het gezin in Nederland, die extra hulp is hooguit gewenst/ noodzakelijk voor 5 à 10% van de Nederlandse gezinnen.

Maar die kapitalen komen niet terecht op de werkvloer. Ze worden besteed aan controle en nog eens controle. Zo kan het gebeuren dat een puber die even niet zo lekker draait terecht komt in de gevangenis zonder enige vorm van proces.

Om dit te verbeteren moet het anders worden aangepakt. Het probleem is dat in het maatschappelijke debat één stem ontbreekt, en dat is de stem ven het gezin. Wat willen zij eigenlijk en aan welke steun hebben zij behoefte? Om die stem te horen hebben we een enquête gehouden onder ouders, de uitslag is te vinden op: Uitslag enquête.

 
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.