Groot Gezin
De column
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

95. Verbondenheid

(03-01-2002) De komst van de euro heeft heel wat voeten in aarde gehad. Al met al heeft de invoering zo'n 6 miljard euro gekost. Het was ons dus heel wat waard!

Door de invoering van de euro lijkt de eenheid binnen Europa een stuk groter geworden. Stonden in het verleden Europese landen nog al eens bloedig tegenover elkaar, de innige verbinding van economieën (waarvan de euro het symbool is) maakt dat we nu naast elkaar staan. Tegenslagen vangen we nu samen op, dat is inderdaad heel wat waard! De grenzen vervagen, de openheid naar elkaar neemt toe.

Toch is het belang van solidariteit in onze samenleving aan het afbrokkelen. Afgelopen jaren zagen we steeds weer hoe sociale vangnetten onder druk stonden. Dat zal ongetwijfeld samenhangen met een goed draaiende economie, iedereen is druk-druk-druk. Dan is er nu eenmaal minder tijd voor elkaar. Voor grote gezinnen is dat afbrokkelen een bedreigende situatie. In een samenleving waarin het individu centraal staat, is de ruimte voor een groot gezin beperkt.

Solidariteit begint dicht bij huis, al binnen je gezin. Het is de eerste sociale eenheid waarbinnen je als kind leert functioneren, de eerste plaats waar je leert wat het begrip 'samen' inhoudt. De eerste jaren leggen de basis voor je functioneren nu, en straks binnen de maatschappij.

De website 'groot gezin' en de hieraan verbonden mailinglist, geven grootgezinmanagers de mogelijkheid ervaringen met elkaar te delen, en elkaar te steunen wanneer dat nodig is. Zij vormen een symbool van verbondenheid in hun idealisme om voor een groot gezin te kiezen. De openheid van het medium 'website' doet grenzen vervagen, en geeft een kijkje in een wereld die anders wellicht niet goed begrepen zou worden.

Wij hopen dat het jaar 2002 voor ieder een goed jaar zal worden. In het bijzonder willen we komende maanden de aandacht richten op financiële zaken. De nieuwe rubriek budget is bedoeld om met elkaar te kijken hoe we binnen het gezin het beste om kunnen gaan met de dagelijkse kosten.

De redactie

 
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.