Groot Gezin
Algemeen
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

13. Kindertelefoon verbindt door met bureau jeugdzorg

Vanaf 1 oktober 2008 is het landelijk mogelijk voor vrijwilligers van de Kindertelefoon om bellers direct in contact te brengen met een medewerker van bureau jeugdzorg. Kinderen die in nood zijn, omdat ze mishandeld worden of ernstige emotionele problemen hebben, kunnen door middel van een driegesprek worden doorverbonden met de afdeling spoedeisende zorg van bureau jeugdzorg. Alleen bij strafbare feiten of bij te weinig steun in de omgeving van het kind én alleen als het kind nadrukkelijk toestemming geeft wordt de afdeling spoedeisende zorg van bureau jeugdzorg benaderd.

Voorheen verwezen de vrijwilligers van de kindertelefoon bij noodsituaties door naar het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) of de huisarts, maar dat werkte niet goed; het AMK ontving zelden meldingen van kindertelefoonbellers. Daarom is het afgelopen jaar in samenwerking met het SCO-Kohnstamm Instituut een methodiek ontwikkeld om bellers in nood direct door te verbinden.

Zie: hier.

 
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.