Groot Gezin
Algemeen
ELFAC
Rubriek:   Onderwerp: 

12. Ondersteuning bij opvoeding

Kleine Ontwikkelingspsychologie van Rita Kohnstamm. De moeite van het lezen waard!

Opvoeden is Kinderspel!

Het Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning heeft een informatieve website.

Bij Home-start International helpen ervaren moeders andere moeders. Dit project heet Moeders informeren moeders. Je kunt er meer over lezen bij het Humanistisch Centrum en bij Humanitas.

Op het Gezinsproject kun je o.a. lezen over onze aanpak van agressie en pesten op een school met 94% allochtone leerlingen.

Wil je een advies over de opvoeding, dan kan dat ook hier.

Vriendelijke groet, Prof.dr.Juliaan Van Acker

Voor adressen kun je terecht op de startpagina jeugdzorg.pagina.nl/. Een speciale site is Implementatie wet op de jeugdzorg.

De Stichting Jeugdinformatie Nederland geeft informatie voor hen die zich beroepsmatig met jeugd bezighouden, voor ouders en andere opvoeders, maar ook voor de jeugd zelf, in de leeftijdsgroep van 8 tot 18 jaar.

Bij informatie over scholen is ook nuttige informatie te vinden die ondersteunend is bij de opvoeding.

Alle links die te maken hebben jeugdbescherming, jeugdhulpverlening, jeugd-GGZ, jeugd- en jongerenwerk, opvoedingsondersteuning en preventieve jeugdzorg zijn hier bij elkaar te vinden.

12.1. Video-hometraining

Video-hometraining (vaak afgekort als VHT) is een kortdurende intensieve vorm van thuishulp voor gezinnen met opvoedingsproblemen. Daarbij worden door een hometrainer video-opnamen van ouders en kinderen in de gezinssituatie gemaakt. Deze opnamen worden geanalyseerd en samen met de ouders thuis bekeken.

Bij video-hometraining ligt de nadruk op het uitbouwen van de geslaagde contactmomenten tussen ouders en kinderen. De hometrainer legt aan de hand van de video-beelden uit hoe deze contacten tot stand komen. Tijdens de daaropvolgende bijenkomsten helpt de hometrainer de ouders deze geslaagde momenten uit te breiden.

De hulpvragen voor video-hometraining zijn heel verschillend van aard. Er komen ouders met huilbaby’s. Maar ook veel ouders die opvoedingsproblemen hebben met grotere kinderen. Bij video-hometraining gaat het erom dat ouders op een positieve manier wordt geleerd hoe zij het contact met hun kinderen kunnen verbeteren. Het is hulp van heel dichtbij, bij de mensen thuis. In video beelden kun je laten zien wat er gebeurt. Je kunt even van een afstand kijken naar de situatie. Je zit er niet middenin.

Met huilbaby’s worden hele goede resultaten geboekt. Na twee of drie opnames zie je al goede resultaten en stopt veelal het overmatig huilen.

Bij de al wat grotere kinderen zijn vaak bij aanvang van de video-hometraining ook schoolproblemen. Het is telkens weer een hele ontdekking voor de ouders, de school en hulpverleners, dat het functioneren op de school aanzienlijk verbetert vanaf het moment dat het thuis beter gaat.

Wat gebeurt er precies bij een video-hometraining? Na een intake gesprek komt de hometrainer bij de mensen thuis om daar een video-opname te maken van een alledaagse situatie in het gezinsleven. Die opnames duren niet lang, een minuut of tien is genoeg. Het gaat om het contact over en weer. Kijken ze elkaar aan als er iets verteld word? Komt iedereen afwisselend aan bod als de familie met zijn allen aan tafel zit? Dat zie je op de video snel genoeg. Als het contact onderling goed is, kun je problemen gemakkelijker oplossen. Anders begint de hometrainer daar eerst aan te werken.

Op het moment dat ouders met VHT beginnen hebben ze doorgaans al een heleboel meegemaakt met hun kinderen. Vaak zitten ze in wat wij een ‘nee-reeks’ noemen: ze zien alleen de negatieve dingen. Dat hun kind heel erg veel huilt, slecht eet, slecht slaapt en verder niets. Of ouders hebben het gevoel dat ze alleen maar aan het gebieden en verbieden zijn. VHT kan dit patroon doorbreken en de communicatie tussen de gezinsleden verbeteren. Dat ze elkaar aankijken als ze contact met elkaar hebben, dat iedereen evenveel aandacht krijgt, dat wat er gebeurt wordt benoemd en dat de ouders op een prettige manier leiding nemen. Meestal worden de video-opnames een week later besproken, behalve als het om heel kleine baby’s gaat, dan proberen we dat eerder te doen. Baby’s ontwikkelen zich zo snel, dat je als je de opnames pas na een week gaat bekijken, al met achterhaalde informatie zit. De video-hometrainster heeft voor het terugkijken van de opnames een aantal beelden met positieve contactmomenten uitgezocht om met de ouders te bespreken. Wat er fout gaat weten de meeste ouders wel, daar hoeven we niet op in te gaan. We proberen het positieve bij de mensen naar boven te halen en met behulp van de videobeelden lukt dat heel goed. De opnames kunnen beeld voor beeld worden bekeken en geanalyseerd worden, waardoor veel duidelijk kan worden over de aard van het contact binnen het gezin.

Bij de volgende opnames wordt er eerst besproken hoe het na de vorige keer is gegaan en daarna filmt de hometrainer weer. In de meeste gevallen blijkt dan dat de ouders hun gedrag beter zijn gaan afstemmen op de kinderen. In totaal worden er meestal vier tot zes opnames gemaakt.

Twee à drie maanden na de laatste opname maken we een vervolgafspraak, om nog een keer een video opname te maken om te zien hoe het gaat. Als alles goed gaat laat de hometrainer het daarbij, anders maken we weer een vervolgafspraak. De ouders kunnen ook altijd contact opnemen met de hometrainer als ze daar behoefte aan zouden hebben.

De methode is niet alleen effectief, maar ook kostenbesparend. Er kunnen veel mensen in korte tijd geholpen worden. De methode is kort en krachtig, gemiddeld duurt een VHT tussen de drie en zes maanden. Het ligt eraan in hoeverre de basis van het contactleggen aanwezig is in een gezin. Want daar draait het allemaal om: contact. Als mens heb je alles wat je ervoor nodig hebt in huis, alleen raak je het soms door bepaalde omstandigheden even kwijt. Met behulp van VHT kunnen we mensen weer op het juiste spoor helpen. Het essentiële van VHT is dat ouders weer kunnen gaan genieten van hun kinderen.

A. Geelen (supervisor VHT en VIB bij de Stichting Gezinszorg Gewest Helmond)
e-mail: thuiszorg@sggh.demon.nl

12.2. De opvoedingstelefoon

Belgie specifiek  In België werkt (sinds mei 1997) De Keerkring, centrum voor ouder en familiewerking. Een organisatie die als kernopdracht begaan is met opvoedingsondersteuning. De werking bestaat uit 3 aspecten:

 1. De opvoedingstelefoon: 078 15 00 10. "een luisterend oor" "ondersteuning" "informatie en advies"

 2. Oudergroepen: per regio wordt de mogelijkheid geboden aan kansarme ouders om deel te nemen aan oudergroepen. Thema: dochter/ zoon zijn, ouder zijn, grootouder zijn.

 3. Training In Service: Sensibilisering, vorming en begeleiding van mensen die in dienstverband geconfronteerd worden met opvoedingsproblemen, multi-probleemgezinnen.
Contactpersonen: Ilse De Block en Diane Van den Bergh, De Keerkring 755.27.06.

12.3. Kind en Gezin

Kind en Gezin is een Vlaamse openbare instelling die jou en jouw gezin bijstaat en advies geeft over het welzijn van jouw kind.

12.4. Ondersteuning bij crisis: Families First

Families First

  Families First is een vorm van hulpverlening aan gezinnen in crisissituaties, waarbij één of meer kinderen uit huis geplaatst dreigen te worden.

  De hulp is kortdurend, ambulant en intensief en vindt bij het gezin thuis plaats. De hulpverlening start binnen 24 uur na aanmelding en duurt vier weken. Het doel is het gezin bij elkaar te houden en uithuisplaatsing van één of meer kinderen te voorkomen. De veiligheid van de kinderen staat hierbij voorop.

  Gedurende een periode van vier weken verleent een gezinsmedewerker van Families First hulp aan het gezin in crisis. De hulp is zeer intensief. Tijdens deze periode is de gezinsmedewerker 5 tot 20 uur per week in het gezin aanwezig. De geboden hulp sluit aan bij de behoeften van het gezin en is gericht op het versterken van de positieve krachten in het gezin.

Lees de evaluatie van het ministerie van Justitie.

12.5. Ondersteuning van gezinnen

Sinds kort bestaat er in het bisdom Haarlem een afdeling voor huwelijk en gezin. Deze afdeling verzorgt de website www.hoeksteen.org. De katholieke kerk wil de gezinnen in het algemeen, maar zeker ook de grote gezinnen onder hen, ondersteunen. Wij doen dat door activiteiten en workshops te organiseren. De site is bedoeld voor mensen die iets proberen te vinden op gelovig/moreel vlak. De site bestaat pas kort, en wordt nog verder uitgebreid met o.a. een rubriek artikelen.

Met vriendelijke groet, Stefan

12.6. Opvoedingsinformatie op niveau voor een breed doelpubliek - vrij toegankelijk

E-magazine Ontwikkeling & Begeleiding op www.opvoeding.be (pas op: deze site werkt bijzonder moeizaam): Ondersteunende opvoedingsinformatie in gezins- en schoolcontext onder de vorm van thematische interactieve methodische e-magazine Ontwikkeling & Begeleiding, gericht op opvoeders (ouders, leerkrachten, leerlingbegeleiders, opvoeder-begeleiders, hulpverleners) en jongeren, en vrij toegankelijk. Het e-magazine tracht op een modulaire wijze wetenschappelijke psycho-pedagogische inzichten en methodieken te vertalen naar concrete gezins- en schoolcontexten toe. Een initiatief van vormings- en onderzoekscentrum Psychcom-Research vzw (pas op: deze site werkt bijzonder moeizaam) te Hove (Antwerpen).

O.m. afzonderlijke themanummers over:

Zopas verscheen het 250ste themanummer.

Neem eens een kijkje in een nieuw nummer van het e-magazine: Voor een veilige hechting, Als je baby huilt.

Voor het e-magazine (klikken rechts op openingspagina) kan je volledig gratis en probleemloos de Shockwave Player downloaden. Dit duurt hooguit enkele minuten. Deze player integreert zich probleemloos in de gebruikte browser. Hierdoor kan je interactief met het e-magazine aan de slag en worden de animaties actief. Ook voor andere websites met animatie is hij dan gebruiksklaar beschikbaar. De player meldt zich automatisch aan om te downloaden, zoniet kan je de voorziene link aanklikken in de openingspagina. ( als je Shockwave niet wenst te installeren, dan werkt de site helaas niet!)

Aanklikken voor Consulteerbare databank. Via deze link is het magazine direct toegankelijk. Voor meer info over het e-magazine.

Zo je op de hoogte gehouden wil worden van nieuwe online verschenen themanummers van het e-magazine Ontwikkeling & Begeleiding, zend dan een met vermelding: Wens verder via e-mail op de hoogte gehouden te worden van nieuwe themanummers e-magazine Ontwikkeling & Begeleiding. te copyeren in e-mail)

12.7. Kop op ouders!

Je kind een gelukkige jeugd geven. Dat is wat ouders willen. Maar opvoeden valt soms niet mee. Als je psychische of verslavingsproblemen hebt, of last hebt van stress en overspannenheid, is het moeilijk je kind goede aandacht te geven. Toch wil je het beste voor je kind.

KopOpOuders.nl is er voor alle ouders met psychische stress of verslaving en hun partner.

Ondersteuning bij opvoeding

 1. Video-hometraining
 2. De opvoedingstelefoon
 3. Kind en Gezin
 4. Ondersteuning bij crisis: Families First
 5. Ondersteuning van gezinnen
 6. Opvoedingsinformatie op niveau voor een breed doelpubliek - vrij toegankelijk
 7. Kop op ouders!
Niets van deze site mag worden overgenomen zonder onze uitdrukkelijke toestemming. WeCo Web Technology
Voor vragen en opmerkingen kunt u direct contact opnemen met , of via het reactieformulier.